Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زخم برداشتن دو غیرنظامی در انفجاری در ولایت کندهار

مقام‌های محلی ولایت کندهار امروز (یک‌شنبه، ۲۰حوت) از آماج قرارگرفتن یک کاروان نیروهای خارجی با یک ماین کنار جاده در ولسوالی دامان این ولایت، خبر می‌دهند.
  
این مقام‌های محلی می‎افزایند که در این رویداد دوغیرنظامی زخم برداشته‌اند، اما از تلفات نیروهای خارجی گزارشی در دست نیست.
 
تاکنون هیچ‌گروهی به‌شمول طالبان، مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

زخم برداشتن دو غیرنظامی در انفجاری در ولایت کندهار

مقام‌های محلی ولایت کندهار تأیید می‌کنند که دو غیرنظامی در نتیجۀ انفجار ماین کنار جاده در این ولایت، زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت کندهار امروز (یک‌شنبه، ۲۰حوت) از آماج قرارگرفتن یک کاروان نیروهای خارجی با یک ماین کنار جاده در ولسوالی دامان این ولایت، خبر می‌دهند.
  
این مقام‌های محلی می‎افزایند که در این رویداد دوغیرنظامی زخم برداشته‌اند، اما از تلفات نیروهای خارجی گزارشی در دست نیست.
 
تاکنون هیچ‌گروهی به‌شمول طالبان، مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید