Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت: ۷۲۰۰تن در افغانستان به بیماری ایدز مبتلا اند

سازمان جهانی بهداشت، به مناسبت اول دسمبر، روز جهانی مبارزه با «ایج،آی،وی» یا ایدز اعلام کرده‌است که ۷۲۰۰ تن در افغانستان مبتلا به این بیماری استند.

این سازمان، می‌گوید که برای جلوگیری از گرفتار شدن شهروندان افغانستان به بیماری ایدز، نیاز است تا سطح آگاهی مردم دربارۀ این بیماری بلند برده شود.

اما، مقام‌های وزارت صحت عامۀ افغانستان، می‌گویند که شمار مبتلایان به این بیماری کاهش یافته‌اند.

فدا محمد پیکان، معین عرضۀ خدمات صحی این وزارت که امروز در مراسم گرامی‌داشت از «روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز» سخن می‌زد، افزود: «ارقام ما نشان می‌دهد از روزی‌که بیماری ایدز در افغانستان قدم مانده‌است تا ماه عقرب ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۲۸۸۳ واقعۀ ایدز نزد ما ثبت شده‌است. ارقام ۷۲۰۰ تن که از سوی سازمان جهانی بهداشت نشر شده‌است فقط یک تخمین است.»

وزارت صحت عامه، عدم آگاهی مردم، جنگ و استفادۀ معتادان از سوزن‌های مشترک برای تزریق موادمخد را از علت‌های مبتلا شدن افراد به این بیماری می‌گوید: «سال گذشته ۱۸۳واقعۀ ایدز در وزارت صحت ثبت شده‌است و امسال ۱۵۰واقعه.»

محمد ادریس عزیزی، یکی از کسانی است که به گفتۀ خودش ده سال پیش هنگام ترزیق مواد مخدر به بدنش، به بیماری ایدز گرفتار شد.

او می‌گوید که به بیماران ایدز درجامعه با تعبیض و حقارت دیده می‌شود: «مشکلات ما بسیار زیاد است. چرا که نمی‌توانیم موضوع بیماری خودرا به کسی بگوییم. اگر روزی ما نزد داکتر دندان برویم و بگوییم که من بیماری ایدز دارم، ما به نظر آن‌ها مثل یک بلا معلوم می‌شویم.»

ویروس «ایچ،آی،وی» یا ایدز در سال ۱۹۸۸میلادی در امریکا کشف شد و در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون تن در سراسر جهان به این بیماری گرفتار استند.

این ویروس، از طریق رابطۀ نامصون جنسی، استفاده از پیچکاری‌های آلوده و ترزیق خون از یک انسان به انسان دیگر انتقال می‌یابد.

سازمان جهانی بهداشت: ۷۲۰۰تن در افغانستان به بیماری ایدز مبتلا اند

اما، مقام‌های وزارت صحت عامۀ افغانستان، می‌گویند که شمار مبتلایان به این بیماری کاهش یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت، به مناسبت اول دسمبر، روز جهانی مبارزه با «ایج،آی،وی» یا ایدز اعلام کرده‌است که ۷۲۰۰ تن در افغانستان مبتلا به این بیماری استند.

این سازمان، می‌گوید که برای جلوگیری از گرفتار شدن شهروندان افغانستان به بیماری ایدز، نیاز است تا سطح آگاهی مردم دربارۀ این بیماری بلند برده شود.

اما، مقام‌های وزارت صحت عامۀ افغانستان، می‌گویند که شمار مبتلایان به این بیماری کاهش یافته‌اند.

فدا محمد پیکان، معین عرضۀ خدمات صحی این وزارت که امروز در مراسم گرامی‌داشت از «روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز» سخن می‌زد، افزود: «ارقام ما نشان می‌دهد از روزی‌که بیماری ایدز در افغانستان قدم مانده‌است تا ماه عقرب ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۲۸۸۳ واقعۀ ایدز نزد ما ثبت شده‌است. ارقام ۷۲۰۰ تن که از سوی سازمان جهانی بهداشت نشر شده‌است فقط یک تخمین است.»

وزارت صحت عامه، عدم آگاهی مردم، جنگ و استفادۀ معتادان از سوزن‌های مشترک برای تزریق موادمخد را از علت‌های مبتلا شدن افراد به این بیماری می‌گوید: «سال گذشته ۱۸۳واقعۀ ایدز در وزارت صحت ثبت شده‌است و امسال ۱۵۰واقعه.»

محمد ادریس عزیزی، یکی از کسانی است که به گفتۀ خودش ده سال پیش هنگام ترزیق مواد مخدر به بدنش، به بیماری ایدز گرفتار شد.

او می‌گوید که به بیماران ایدز درجامعه با تعبیض و حقارت دیده می‌شود: «مشکلات ما بسیار زیاد است. چرا که نمی‌توانیم موضوع بیماری خودرا به کسی بگوییم. اگر روزی ما نزد داکتر دندان برویم و بگوییم که من بیماری ایدز دارم، ما به نظر آن‌ها مثل یک بلا معلوم می‌شویم.»

ویروس «ایچ،آی،وی» یا ایدز در سال ۱۹۸۸میلادی در امریکا کشف شد و در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون تن در سراسر جهان به این بیماری گرفتار استند.

این ویروس، از طریق رابطۀ نامصون جنسی، استفاده از پیچکاری‌های آلوده و ترزیق خون از یک انسان به انسان دیگر انتقال می‌یابد.

هم‌رسانی کنید