Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نبود امکانات کافی برای درمان و تشخیص بیماری "ایدز" در کشور

وزارت صحت عامه در مراسمی می‌گوید که امکانات کافی صحی برای تشخیص و درمان بیماری "ایدز" در اختیار ندارد.

مسوولان این وزارت در مراسم روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز که با تاخیر برگزار شده است، می‌گویند که بیش از ۳هزار تن به شمول کودکان و زنان در کشور به بیماری ایدز مبتلا شده‌اند.

حبیب الله آخندزاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، گفت: «در افغانستان ۳هزار ۲۰۰ واقعه HIV ثبت شده که ۷۵٪ آنان مردان و ۲۵٪ آنان زنان هستند.»

از سویی هم، رییس بیماری‌های ساری وزارت صحت عامه می‌گوید که نبود امکانات معیاری آنان را با چالش‌های گوناگون روبه‌رو کرده است.

بسم الله، رییس بیماری‌های ساری، گفت: «بخاطر آگاهی دادن معلومات دادن و بخاطر تشخیص مریضان که مبتلا هستند و برای تداوی مریضان کوشش می‌کنیم.»

همزمان با این، مسوولان سازمان جهانی بهداشت در افغانستان می‌گویند که تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن این بیماری جریان دارد.

محمد اختر، مسوول بخش "سی دی سی و ان دی سی" سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، گفت: «روز جهانی ایدز برای ما فرصت می‌دهد تا تمرکز مجدد بر تعهدات ما در برابر پایان دادن به تهدیدات این مرض تا سال ۲۰۳۰ داشته باشیم.»

شماری از مبتلایان این بیماری از مردم می‌خواهند تا نکات بهداشتی را رعایت کنند تا به این بیماری مبتلا نشوند.

عبدالسمیع، بیمار، گفت: «از داکتر صاحب‌های دندان که دندان را می‌کشند باید همین را متوجه باشند که هر کسی را که دندان‌ا‌ش را می‌کشند باید خون شان تست شود.»

محمد ادریس، بیمار دیگر، گفت: «با چند دوست‌های که نشست و برخاست داشتیم از یک سرنج سه نفر چهار نفر پنج نفر استفاده می‌کردیم که تا در افغانستان آمدم برم گفته شد که این رقم یک ویروس در وجودت است.»

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۳۸ میلیون تن در سراسر جهان به بیماری ایدز مبتلا هستند که بیش از یک میلیون آنان کودکان استند.

نبود امکانات کافی برای درمان و تشخیص بیماری "ایدز" در کشور

مسوولان این وزارت در مراسم روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز که با تاخیر برگزار شده است، می‌گویند که بیش از ۳هزار تن در کشور به بیماری ایدز مبتلا استند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه در مراسمی می‌گوید که امکانات کافی صحی برای تشخیص و درمان بیماری "ایدز" در اختیار ندارد.

مسوولان این وزارت در مراسم روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز که با تاخیر برگزار شده است، می‌گویند که بیش از ۳هزار تن به شمول کودکان و زنان در کشور به بیماری ایدز مبتلا شده‌اند.

حبیب الله آخندزاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، گفت: «در افغانستان ۳هزار ۲۰۰ واقعه HIV ثبت شده که ۷۵٪ آنان مردان و ۲۵٪ آنان زنان هستند.»

از سویی هم، رییس بیماری‌های ساری وزارت صحت عامه می‌گوید که نبود امکانات معیاری آنان را با چالش‌های گوناگون روبه‌رو کرده است.

بسم الله، رییس بیماری‌های ساری، گفت: «بخاطر آگاهی دادن معلومات دادن و بخاطر تشخیص مریضان که مبتلا هستند و برای تداوی مریضان کوشش می‌کنیم.»

همزمان با این، مسوولان سازمان جهانی بهداشت در افغانستان می‌گویند که تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن این بیماری جریان دارد.

محمد اختر، مسوول بخش "سی دی سی و ان دی سی" سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، گفت: «روز جهانی ایدز برای ما فرصت می‌دهد تا تمرکز مجدد بر تعهدات ما در برابر پایان دادن به تهدیدات این مرض تا سال ۲۰۳۰ داشته باشیم.»

شماری از مبتلایان این بیماری از مردم می‌خواهند تا نکات بهداشتی را رعایت کنند تا به این بیماری مبتلا نشوند.

عبدالسمیع، بیمار، گفت: «از داکتر صاحب‌های دندان که دندان را می‌کشند باید همین را متوجه باشند که هر کسی را که دندان‌ا‌ش را می‌کشند باید خون شان تست شود.»

محمد ادریس، بیمار دیگر، گفت: «با چند دوست‌های که نشست و برخاست داشتیم از یک سرنج سه نفر چهار نفر پنج نفر استفاده می‌کردیم که تا در افغانستان آمدم برم گفته شد که این رقم یک ویروس در وجودت است.»

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۳۸ میلیون تن در سراسر جهان به بیماری ایدز مبتلا هستند که بیش از یک میلیون آنان کودکان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره