Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر رییس مجلس نماینده‎گان به پاکستان برای او دردسرساز شد

شماری از اعضای نماینده گان در نشست عمومی امروز مجلس، عبدالروف ابراهیمی، رییس این مجلس را به سوء استفاده از صلاحیت هایش متهم ساختند و او را «دزد» و «بی شرم» خطاب کردند.

ماجرا از آن جا آغاز می شود که آقای ابراهیمی، دو هفته پیش با شماری از همکارانش بخاطر شرکت در یک نشست، به پاکستان می رود، اما آنچه اکنون برخی از نماینده گان می گویند، رییس مجلس در سفرهای بیرونی، همکارانش را سلیقه یی انتخاب می کند.

صالح محمد صالح، نماینده مردم کنر در مجلس نماینده گان در این باره گفت: «در سفر به پاکستان، نمایندۀ ولایت کنر و یا هلمند را باید همرایت می بردی؛ شما شرم ندارید! و این که از شما پرسان می کنم همان پولی را که دزدیدید (بیش از پنج میلیون افغانی اختلاس از بودجه مجلس) تحویل کردید یا نکردید؟»

اما، رییس مجلس نماینده گان این اتهام ها را رد می کند.

او می گوید: «نه من دزدی کرده ام نه اختلاس کرده ام، نه خاین استم؛ کل مردم افغانستان در باره من قضاوت دارند.»

این در حالی است که معاون دوم مجلس نماینده گان می گوید که عبدالروف ابراهیمی، تاکنون بیش از پنج میلیون پول این مجلس را که حیف و میل کرده نیز پرداخت نکرده است.

رییس مجلس چندی پیش متهم شد که این مقدار پول را از بودجۀ مجلس نماینده گان حیف و میل کرده است. وی در آن زمان پذیرفت که این پول را بر می گرداند، اما تاکنون خبری از آن پول نیست.

داستان فساد رییس مجلس و رییس دبیرخانۀ این نهاد، به یک گزارش شش و نیم طلوع نیوز بر می گردد که بر بنیاد آن، این دو تن، به حیف و میل پول این مجلس متهم استند.

پس از بررسی ها در این باره، رییس دبیرخانه مجلس نماینده گان برای پاسخ گوی به سارنوالی معرفی شد و رییس مجلس به پرداخت بیش از پنج میلیون افغانی وعده سپرده بود، اما، تا کنون این دو موضوع پیگیری نشده است.

سفر رییس مجلس نماینده‎گان به پاکستان برای او دردسرساز شد

شماری از اعضای مجلس نماینده گان ادعا دارند که رییس مجلس نماینده گان، در سفرش به پاکستان، همسفرانش را سلیقه یی گزینش کرده و به نماینده گان کنر و هلمند سهم نداده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای نماینده گان در نشست عمومی امروز مجلس، عبدالروف ابراهیمی، رییس این مجلس را به سوء استفاده از صلاحیت هایش متهم ساختند و او را «دزد» و «بی شرم» خطاب کردند.

ماجرا از آن جا آغاز می شود که آقای ابراهیمی، دو هفته پیش با شماری از همکارانش بخاطر شرکت در یک نشست، به پاکستان می رود، اما آنچه اکنون برخی از نماینده گان می گویند، رییس مجلس در سفرهای بیرونی، همکارانش را سلیقه یی انتخاب می کند.

صالح محمد صالح، نماینده مردم کنر در مجلس نماینده گان در این باره گفت: «در سفر به پاکستان، نمایندۀ ولایت کنر و یا هلمند را باید همرایت می بردی؛ شما شرم ندارید! و این که از شما پرسان می کنم همان پولی را که دزدیدید (بیش از پنج میلیون افغانی اختلاس از بودجه مجلس) تحویل کردید یا نکردید؟»

اما، رییس مجلس نماینده گان این اتهام ها را رد می کند.

او می گوید: «نه من دزدی کرده ام نه اختلاس کرده ام، نه خاین استم؛ کل مردم افغانستان در باره من قضاوت دارند.»

این در حالی است که معاون دوم مجلس نماینده گان می گوید که عبدالروف ابراهیمی، تاکنون بیش از پنج میلیون پول این مجلس را که حیف و میل کرده نیز پرداخت نکرده است.

رییس مجلس چندی پیش متهم شد که این مقدار پول را از بودجۀ مجلس نماینده گان حیف و میل کرده است. وی در آن زمان پذیرفت که این پول را بر می گرداند، اما تاکنون خبری از آن پول نیست.

داستان فساد رییس مجلس و رییس دبیرخانۀ این نهاد، به یک گزارش شش و نیم طلوع نیوز بر می گردد که بر بنیاد آن، این دو تن، به حیف و میل پول این مجلس متهم استند.

پس از بررسی ها در این باره، رییس دبیرخانه مجلس نماینده گان برای پاسخ گوی به سارنوالی معرفی شد و رییس مجلس به پرداخت بیش از پنج میلیون افغانی وعده سپرده بود، اما، تا کنون این دو موضوع پیگیری نشده است.

هم‌رسانی کنید