Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سناتوران: از ادامۀ اختلاف‌های سیاسی مخالفان مسلح دولت سود می‌برند

شماری از سناتوران هشدار می‌دهند که از ادامۀ اختلاف‌های سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله مخالفان مسلح سود می‌برند و این کار افغانستان را به بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

اختلاف‌های برخاسته از انتخابات ریاست‌جمهوری میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله با گذشت در حدود سه ماه هنوز هم ادامه دارند.

سناتوران می‌گویند که آقای غنی و عبدالله باید هرچه زودتر به توافق برسند و افغانستان را که در بحران‌ کرونا به‌سر می‌برد، نجات دهند.

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا در این باره گفت: «ادامۀ تنش‌ها و اختلافات، جنگ را شدت می‌بخشد و این جنگ به نفع طالب تمام می‌شود.»

محمد حنیف حنفی، عضو مجلس سنا نیز بیان داشت: «این بدبختی که میان دو طرف به‌میان آمده‌است و روز به‌ روز بدتر می‌شود، آب در آسیاب دشمن می‌ریزد.»

در همین حال، منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که عبدالله عبدالله طرحی را که دربرگیرندۀ شورای عالی مصالحه و تقسیم پنجاه درصد حکومت است، آماده کرده‌است اما این طرح تاهنوز به اشرف غنی فرستاده نشده‌است.

اما سخن‌گویان عبدالله عبدالله در این باره جزییات بدست نمی‌دهند.

امید میثم، سخن‌گوی عبدالله عبدالله بیان داشت: «ما همواره از توافق معقول مبنی بر حل بحران انتخاباتی حمایت کرده‌ایم. تشویش‌های مشروع ملی و بین‌المللی برای ما قابل درک است. رأی‌زنی‌های ما روی طرح برای نهایی کردن آن به‌شدت ادامه دارند و امیدوارم در روشنایی این طرح شاهد یک حکومت مشارکتی و فراگیر باشیم.»

پیش از این، وزیر دولت در امور صلح نیز به طلوع‌نیوز گفته بود که قرار است به‌زودی عبدالله عبدالله مسؤولیت شورای عالی مصالحه را بپذیرد و کارش را آغاز کند.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش و دبیر مجلس سنا گفت: «تنش‌های سیاسی بوجود آمده در کنار کرونا به تشویش مردم افزوده‌است و امیدوار استم که هرچه زودتر این تنش‌ها پایان یابند.»
 
شماری از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی می‌گویند که پادرمیانی‌های سیاست‌گران میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ادامه دارند

احمدالله علیزی، والی پیشین کابل اظهار داشت: «مردم افغانستان امیدوارند که تنش‌ها زود حل شوند. حل این تنش‌ها هم به نفع ملت افغانستان است و هم به نفع مردم افغانستان است.»

با این همه، شهروندان کشور می‌گویند که در کنار بحران ویروس کرونا اختلاف‌های سیاسی هر روز زنده‌گی را بر آنان دُشوارتر می‌سازد.
 
پیش از این کشورهای و نهادهای جهانی از اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواسته‌اند تا اختلاف‌های شان را کنار بگذارند و روی ایجاد یک حکومت همه‌شمول توافق کنند در غیر آن این کشورها چگونه‌گی کمک‌های شان را به افغانستان بازنگری خواهند کرد.

سناتوران: از ادامۀ اختلاف‌های سیاسی مخالفان مسلح دولت سود می‌برند

شماری از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی می‌گویند که پادرمیانی‌های سیاست‌گران میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ادامه دارند

تصویر بندانگشتی

شماری از سناتوران هشدار می‌دهند که از ادامۀ اختلاف‌های سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله مخالفان مسلح سود می‌برند و این کار افغانستان را به بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

اختلاف‌های برخاسته از انتخابات ریاست‌جمهوری میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله با گذشت در حدود سه ماه هنوز هم ادامه دارند.

سناتوران می‌گویند که آقای غنی و عبدالله باید هرچه زودتر به توافق برسند و افغانستان را که در بحران‌ کرونا به‌سر می‌برد، نجات دهند.

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا در این باره گفت: «ادامۀ تنش‌ها و اختلافات، جنگ را شدت می‌بخشد و این جنگ به نفع طالب تمام می‌شود.»

محمد حنیف حنفی، عضو مجلس سنا نیز بیان داشت: «این بدبختی که میان دو طرف به‌میان آمده‌است و روز به‌ روز بدتر می‌شود، آب در آسیاب دشمن می‌ریزد.»

در همین حال، منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که عبدالله عبدالله طرحی را که دربرگیرندۀ شورای عالی مصالحه و تقسیم پنجاه درصد حکومت است، آماده کرده‌است اما این طرح تاهنوز به اشرف غنی فرستاده نشده‌است.

اما سخن‌گویان عبدالله عبدالله در این باره جزییات بدست نمی‌دهند.

امید میثم، سخن‌گوی عبدالله عبدالله بیان داشت: «ما همواره از توافق معقول مبنی بر حل بحران انتخاباتی حمایت کرده‌ایم. تشویش‌های مشروع ملی و بین‌المللی برای ما قابل درک است. رأی‌زنی‌های ما روی طرح برای نهایی کردن آن به‌شدت ادامه دارند و امیدوارم در روشنایی این طرح شاهد یک حکومت مشارکتی و فراگیر باشیم.»

پیش از این، وزیر دولت در امور صلح نیز به طلوع‌نیوز گفته بود که قرار است به‌زودی عبدالله عبدالله مسؤولیت شورای عالی مصالحه را بپذیرد و کارش را آغاز کند.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش و دبیر مجلس سنا گفت: «تنش‌های سیاسی بوجود آمده در کنار کرونا به تشویش مردم افزوده‌است و امیدوار استم که هرچه زودتر این تنش‌ها پایان یابند.»
 
شماری از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی می‌گویند که پادرمیانی‌های سیاست‌گران میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ادامه دارند

احمدالله علیزی، والی پیشین کابل اظهار داشت: «مردم افغانستان امیدوارند که تنش‌ها زود حل شوند. حل این تنش‌ها هم به نفع ملت افغانستان است و هم به نفع مردم افغانستان است.»

با این همه، شهروندان کشور می‌گویند که در کنار بحران ویروس کرونا اختلاف‌های سیاسی هر روز زنده‌گی را بر آنان دُشوارتر می‌سازد.
 
پیش از این کشورهای و نهادهای جهانی از اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواسته‌اند تا اختلاف‌های شان را کنار بگذارند و روی ایجاد یک حکومت همه‌شمول توافق کنند در غیر آن این کشورها چگونه‌گی کمک‌های شان را به افغانستان بازنگری خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره