Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیاسیون طرح مصالحۀ ملی را برای پیشبرد روند صلح آماده‌ کرده‌اند

گروهی از مقام‌های پیشین و سیاست‌گران کشور «طرح مصالحه ملی» را برای پیش‌برد گفت‌وگوهای صلح آماده ساخته‌اند.

شماری از کسانی که این طرح را ساخته‌اند، می‌گویند که نهاد «جامعۀ قلب آسیا» این طرح را پس از رأی‌زنی‌ها با رهبران سیاسی، سیاست‌گران و نهادهای جامعه مدنی آماده ساخته‌اند.

اعضای این نهاد می‌گویند که حکومت افغانستان، احزاب و جریان‌های سیاسی کشور می‌توانند بربنیاد این طرح با طالبان بنشینند و گفت‌وگوهای صلح را به پیش ببرند.

این سیاست‌گران، می‌گویند که اکنون در انتظار رییس‌جمهور غنی استند تا دربارۀ این طرح با آن‌ها رأی‌زنی کند.

سید اسحق گیلانی، یکی از تهیه‌کننده‌گان طرح مصالحه ملی در این باره گفت: «طرحی را که با دوستان آماده‌ کرده‌ایم، از طرف دفتر «قلب آسیا» که یک دفتر کاملأ مستقل است و کلیات آن این است که تمام طرف‌های درگیر جنگ باید نماینده‌گی از افغانان کنند و در مذاکرات بین‌الافغانی در مقابل طالبان، همین گروپ نشسته باشند.»

این سیاست‌گران، می‌گویند که با تمامی رهبران سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و سیاست‌گران کشور مشوره کرده‌اند.

به گفتۀ آنان، سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور نیز چند بار با آنان دیده‌اند، اما با وجودی‌که سیاست‌گران، خواهان دیدار با رییس‌جمهور نیز شده‌اند، تاکنون رییس‌جمهور با آنان ندیده‌است.

آقای گیلانی افزود: «من امیداور استم که آقای اشرف غنی این را قبول کند. اگر قبول نکند، آقای اشرف غنی خودش خود را تجدید می‌کند و تنها می ماند و تمام احزاب سیاسی و جامعه مدنی یک طرف می‌باشد.»

سیاست‌گران، جزئیات طرح مصالحه ملی را شریک نمی‌سازند، اما منابعی می‌گویند که  ایجاد یک ساختار نو برای تصمیم‌گیری‌ها دربارۀ صلح در این طرح پیشنهاد شده‌است.

این در حالی است که شماری از سیاست‌گران به‌شمول حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، یونس قانونی، معاون پیشین رییس‌جمهور و شماری دیگر از سیاست‌گران روز گذشته (شنبه، ۵دلو) در خانۀ محمد محقق نشست داشتند.

شرکت کننده‌گان این نشست می‌گویند که روی یک طرح برای صلح گفت‌وگو کردند.

شهزاد مسعود، یکی از شرکت‌کننده‌گان این نشست گفت: «ما کوشش می‌کنیم که این طرح واحد افغانستان شمول را تکمیل کنیم و با ارگ شریک بسازیم.»

این در حالی است که گفت‌وگوهای امریکا با طالبان در دوحه به مرحلۀ حساسی رسیده‌اند و به گفتۀ منابع، قراراست در آیندۀ نزدیک توافق‌نامۀ صلح را امضا کنند.

اما اخیرأ، برقراری آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها بحث‌هایی را بوجود آورده‌اند. طالبان و امریکا بر کاهش خشونت‌ها تأکید دارند در حالی که حکومت افغانستان آتش‌بس را شرط اساسی آغاز گفت‌‎وگوهای صلح می‌داند.

عبدالشکور مطمئن، رییس المپیک رژیم طالبان بیان داشت: «طالبان خودشان علاقمند به آتش‌بس استند ولی بعد از قرارداد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بعد از آن آتش‌بس هم می‌شود و نشست‌های بین‌الافغانی دایر می‌شود و روی صلح گپ می‌زنند.»

از سویی دیگر، ریاست‌جمهوری از دیدار رییس‌جمهور غنی با راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل و جنرال سکات میلر، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع سخن می‌زند.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که در این دیدار، میلر گفته‌است که گفت‌وگوهای نماینده‌گان وزارت خارجه امریکا با طالبان در قطر ادامه دارند و اگر در این گفت‌وگوها به پیشرفتی برسند، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به کابل خواهد آمد.

سیاسیون طرح مصالحۀ ملی را برای پیشبرد روند صلح آماده‌ کرده‌اند

این سیاست‌گران، می‌گویند که با تمامی رهبران سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و سیاست‌گران کشور مشوره کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

گروهی از مقام‌های پیشین و سیاست‌گران کشور «طرح مصالحه ملی» را برای پیش‌برد گفت‌وگوهای صلح آماده ساخته‌اند.

شماری از کسانی که این طرح را ساخته‌اند، می‌گویند که نهاد «جامعۀ قلب آسیا» این طرح را پس از رأی‌زنی‌ها با رهبران سیاسی، سیاست‌گران و نهادهای جامعه مدنی آماده ساخته‌اند.

اعضای این نهاد می‌گویند که حکومت افغانستان، احزاب و جریان‌های سیاسی کشور می‌توانند بربنیاد این طرح با طالبان بنشینند و گفت‌وگوهای صلح را به پیش ببرند.

این سیاست‌گران، می‌گویند که اکنون در انتظار رییس‌جمهور غنی استند تا دربارۀ این طرح با آن‌ها رأی‌زنی کند.

سید اسحق گیلانی، یکی از تهیه‌کننده‌گان طرح مصالحه ملی در این باره گفت: «طرحی را که با دوستان آماده‌ کرده‌ایم، از طرف دفتر «قلب آسیا» که یک دفتر کاملأ مستقل است و کلیات آن این است که تمام طرف‌های درگیر جنگ باید نماینده‌گی از افغانان کنند و در مذاکرات بین‌الافغانی در مقابل طالبان، همین گروپ نشسته باشند.»

این سیاست‌گران، می‌گویند که با تمامی رهبران سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و سیاست‌گران کشور مشوره کرده‌اند.

به گفتۀ آنان، سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور نیز چند بار با آنان دیده‌اند، اما با وجودی‌که سیاست‌گران، خواهان دیدار با رییس‌جمهور نیز شده‌اند، تاکنون رییس‌جمهور با آنان ندیده‌است.

آقای گیلانی افزود: «من امیداور استم که آقای اشرف غنی این را قبول کند. اگر قبول نکند، آقای اشرف غنی خودش خود را تجدید می‌کند و تنها می ماند و تمام احزاب سیاسی و جامعه مدنی یک طرف می‌باشد.»

سیاست‌گران، جزئیات طرح مصالحه ملی را شریک نمی‌سازند، اما منابعی می‌گویند که  ایجاد یک ساختار نو برای تصمیم‌گیری‌ها دربارۀ صلح در این طرح پیشنهاد شده‌است.

این در حالی است که شماری از سیاست‌گران به‌شمول حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، یونس قانونی، معاون پیشین رییس‌جمهور و شماری دیگر از سیاست‌گران روز گذشته (شنبه، ۵دلو) در خانۀ محمد محقق نشست داشتند.

شرکت کننده‌گان این نشست می‌گویند که روی یک طرح برای صلح گفت‌وگو کردند.

شهزاد مسعود، یکی از شرکت‌کننده‌گان این نشست گفت: «ما کوشش می‌کنیم که این طرح واحد افغانستان شمول را تکمیل کنیم و با ارگ شریک بسازیم.»

این در حالی است که گفت‌وگوهای امریکا با طالبان در دوحه به مرحلۀ حساسی رسیده‌اند و به گفتۀ منابع، قراراست در آیندۀ نزدیک توافق‌نامۀ صلح را امضا کنند.

اما اخیرأ، برقراری آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها بحث‌هایی را بوجود آورده‌اند. طالبان و امریکا بر کاهش خشونت‌ها تأکید دارند در حالی که حکومت افغانستان آتش‌بس را شرط اساسی آغاز گفت‌‎وگوهای صلح می‌داند.

عبدالشکور مطمئن، رییس المپیک رژیم طالبان بیان داشت: «طالبان خودشان علاقمند به آتش‌بس استند ولی بعد از قرارداد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بعد از آن آتش‌بس هم می‌شود و نشست‌های بین‌الافغانی دایر می‌شود و روی صلح گپ می‌زنند.»

از سویی دیگر، ریاست‌جمهوری از دیدار رییس‌جمهور غنی با راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل و جنرال سکات میلر، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع سخن می‌زند.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که در این دیدار، میلر گفته‌است که گفت‌وگوهای نماینده‌گان وزارت خارجه امریکا با طالبان در قطر ادامه دارند و اگر در این گفت‌وگوها به پیشرفتی برسند، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به کابل خواهد آمد.

هم‌رسانی کنید