تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور: برای صلح طرح دارم اما نباید عجله کرد

رییس جمهور غنی می‌گوید که در مقایسه به طرح‌های بیرونی طرح بهتری برای صلح دارد، اما نباید عجله کرد.

آقای غنی در پیام به یک گردهمایی مردم کوهدامن می‌گوید که برای توافق صلح، نیاز است در نخست یک حکومت صلح ایجاد گردد و پس از گرفتن دیدگاه‌های مردم در لویه جرگه، خودش قدرت را از راه انتخابات انتقال خواهد داد؛ اما خودش نامزد چنین انتخاباتی نخواهد بود.

او در این باره افزود: «طرح ما برای عبور از حالت جنگ تحمیل شده به صلح عادلانه و پایدار بسیار واضیح است. من تفصیل این را خدمت تان عرض نمی‌کنم.... وضاحت کامل باشد هر طرحی که از بیرون مطرح می‌شود، خود ما انشاالله و تعالی این ظرفیت را داریم که طرح‌های جامع‌تر و اصولی‌تر را پیشنهاد کنیم.»

غنی افزود: «صلح یک گفتمان است بین ما، طالبان و جامعۀ بین‌المللی. بنابر این بدون بحث دوام‌دار و مفید که سر اصول اساسی به‌نتیجه برسیم کسی وارخطایی نکند و این ضرور است که ما بتوانیم در بدیل هر طرحی که همکاران ما مطرح می‌کنند طرح داشته باشیم.»

رییس‌جمهور تأکید کرد که مبدأ مشروعیت در افغانستان، قانون اساسی است: «نقطه‌یی که ضروری است این است که تمام مراحل عبور از جنگ به صلح و عبور از پل صلح، مشروعیت باید وجود داشته باشد. مبدآ مشروعیت قانون اساسی فعلی است و قانون اساسی فعلی راه‌های واضیح را برای تعدیل‌اش در خود دارد.»

او هم‌چنین اظهار داشت:«محک مشروعیت انتخابات است. وعدۀ ما و تعهد ما با شما این است که اقتدار ملی را به اساس اراده شما به جانشینان انتخاباتی خود خواهیم داد. طروق این است که لویه جرگه به‌حیث ممثل ملت افغانستان، به‌حیث ممثل وحدت ملی مردم افغانستان، بعد از یک موافقه سیاسی دایر شود سر آن صحه بگذارد و سهم مردم در آن واضیح باشد.»

در همین حال، امرالله صالح، معاون نخست آقای غنی نیز که در مراسم امروز مردم کوهدامن سخن می‌زد، از احتمال برگزاری نشست ترکیه در جریان همین هفته خبر داد: «آجندایی‌که برای نشست ترکیه پیش‌بینی شده اول، مسلۀ توافق روی ارزش‌ها است... آیا طالب به این فکر است که می‌آید و مردم را کیبل می‌زند و ما خاموش می‌باشیم؟ هرگز!»

او هم‌چنین گفت که در مرحلۀ نخست گفت‌وگوهای صلح، مذاکره روی اصول است: «به این معنی که طالب مجبور است – تکرار می‌کنم مجبور است... بپذیرند که افغانستان طالب شدنی نیست.»

او تأکید کرد زمانی با گروه طالبان به توافق خواهند رسید که اعضای این گروه خود شان را جز جامعه کشور بداند.

آقای صالح اما گفت که بار دیگر «اشتباه» رهایی زندانیان طالبان را تکرار نخواهد کرد: «یکی از کارهایی را که امروز خرد و بزرگ این جامعه اعتراف می‌کند و کُل ما اعتراف می‌کنیم، یکی از غلط‌ترین کارهای ما رهایی ۵۵۰۰طالب از زندان بود.»

در همین حال، شورای عالی مصالحۀ ملی نیز خبرداده‌است که پیش‌نویس طرح صلح جمهوری اسلامی افغانستان امروز از سوی کمیتۀ تهیه و توحید این شورا نهایی شده‌است.

رییس‌جمهور: برای صلح طرح دارم اما نباید عجله کرد

امرالله صالح، معاون نخست آقای غنی نیز که در مراسم امروز مردم کوهدامن سخن می‌زد، از احتمال برگزاری نشست ترکیه در جریان همین هفته خبر داد.

Thumbnail

رییس جمهور غنی می‌گوید که در مقایسه به طرح‌های بیرونی طرح بهتری برای صلح دارد، اما نباید عجله کرد.

آقای غنی در پیام به یک گردهمایی مردم کوهدامن می‌گوید که برای توافق صلح، نیاز است در نخست یک حکومت صلح ایجاد گردد و پس از گرفتن دیدگاه‌های مردم در لویه جرگه، خودش قدرت را از راه انتخابات انتقال خواهد داد؛ اما خودش نامزد چنین انتخاباتی نخواهد بود.

او در این باره افزود: «طرح ما برای عبور از حالت جنگ تحمیل شده به صلح عادلانه و پایدار بسیار واضیح است. من تفصیل این را خدمت تان عرض نمی‌کنم.... وضاحت کامل باشد هر طرحی که از بیرون مطرح می‌شود، خود ما انشاالله و تعالی این ظرفیت را داریم که طرح‌های جامع‌تر و اصولی‌تر را پیشنهاد کنیم.»

غنی افزود: «صلح یک گفتمان است بین ما، طالبان و جامعۀ بین‌المللی. بنابر این بدون بحث دوام‌دار و مفید که سر اصول اساسی به‌نتیجه برسیم کسی وارخطایی نکند و این ضرور است که ما بتوانیم در بدیل هر طرحی که همکاران ما مطرح می‌کنند طرح داشته باشیم.»

رییس‌جمهور تأکید کرد که مبدأ مشروعیت در افغانستان، قانون اساسی است: «نقطه‌یی که ضروری است این است که تمام مراحل عبور از جنگ به صلح و عبور از پل صلح، مشروعیت باید وجود داشته باشد. مبدآ مشروعیت قانون اساسی فعلی است و قانون اساسی فعلی راه‌های واضیح را برای تعدیل‌اش در خود دارد.»

او هم‌چنین اظهار داشت:«محک مشروعیت انتخابات است. وعدۀ ما و تعهد ما با شما این است که اقتدار ملی را به اساس اراده شما به جانشینان انتخاباتی خود خواهیم داد. طروق این است که لویه جرگه به‌حیث ممثل ملت افغانستان، به‌حیث ممثل وحدت ملی مردم افغانستان، بعد از یک موافقه سیاسی دایر شود سر آن صحه بگذارد و سهم مردم در آن واضیح باشد.»

در همین حال، امرالله صالح، معاون نخست آقای غنی نیز که در مراسم امروز مردم کوهدامن سخن می‌زد، از احتمال برگزاری نشست ترکیه در جریان همین هفته خبر داد: «آجندایی‌که برای نشست ترکیه پیش‌بینی شده اول، مسلۀ توافق روی ارزش‌ها است... آیا طالب به این فکر است که می‌آید و مردم را کیبل می‌زند و ما خاموش می‌باشیم؟ هرگز!»

او هم‌چنین گفت که در مرحلۀ نخست گفت‌وگوهای صلح، مذاکره روی اصول است: «به این معنی که طالب مجبور است – تکرار می‌کنم مجبور است... بپذیرند که افغانستان طالب شدنی نیست.»

او تأکید کرد زمانی با گروه طالبان به توافق خواهند رسید که اعضای این گروه خود شان را جز جامعه کشور بداند.

آقای صالح اما گفت که بار دیگر «اشتباه» رهایی زندانیان طالبان را تکرار نخواهد کرد: «یکی از کارهایی را که امروز خرد و بزرگ این جامعه اعتراف می‌کند و کُل ما اعتراف می‌کنیم، یکی از غلط‌ترین کارهای ما رهایی ۵۵۰۰طالب از زندان بود.»

در همین حال، شورای عالی مصالحۀ ملی نیز خبرداده‌است که پیش‌نویس طرح صلح جمهوری اسلامی افغانستان امروز از سوی کمیتۀ تهیه و توحید این شورا نهایی شده‌است.

هم‌رسانی کنید