تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر خواهان مشروط شدن کمک‌های آینده امریکا به افغانستان شد

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) خواهان مشروط شدن کمک‌های آیندۀ امریکا به افغانستان شده‌است.

در گزارش سیگر که روز چهارشنبه (۲۵جدی) به کانگرس امریکا ارایه شده‌است، پیشنهاد شده‌است تا کمک‌های امریکا به‌گونۀ درست در افغانستان هزینه شوند و نیز وزارت‌خانه‌های افغانستان در این باره حساب‌ده باشند.

جان سبکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان که روز گذشته این گزارش را به کانگرس ارایه می‌کرد، هم‌چنان از چگونگی روند بازسازی افغانستان توسط امریکا، توضیحات خواست.

او تأکید کرده‌است که عدم نظارت از پول‌ کمک شدۀ امریکا به افغانستان، سبب گسترش فساد اداری در این کشور شده‌است.

بازرس ویژۀ امریکا، پذیرفته‌‎است که فرمانده‌هان امریکایی دربارۀ جنگ افغانستان به امریکاییان راست نگفته‌اند.

جان ساپکو، هم‌چنان تأکید کرده‌است که کانگرس امریکا باید اطمینان یابد که واشنگتن پس از صلح احتمالی در افغانستان، چه برنامه‌یی دارد.

در همین حال، مک کول، یک عضو کانگرس امریکا می‌گوید که امریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون در حدود ۱۳۲ میلیارد دالر را در بازسازی افغانستان هزینه کرده‌است: «سیگر دریافته است که یک بخشی بزرگ این پول هدر رفته، دزدیده شده و نتیجه نداده است. به گونۀ مثال نُه میلیارد دالر در مبارزه با مواد مخدر هزینه شده‌است، اما افغانستان امروز بزرگترین تولید کننده مواد مخدر است.»

الیوت انگل، رییس کمیتۀ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا از  وزیرخارجۀ امریکا انتقاد کرده‌است که با وجود خواست‌های مکرر، تاکنون زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را برای ارایه توضیحات علنی دربارۀ گفت‌وگوهای صلح با طالبان، به کانگرس نفرستاده‌است.

سیگر، در سال ۲۰۰۸ میلادی به منظور نظارت از چگونگی روند بازسازی در افغانستان، از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد.

این نهاد تاکنون از مصرف بیش از ۱۳۲ میلیارد دالر بیش از ۶۰۰ گزارش تهیه کرده‌است.

سیگر خواهان مشروط شدن کمک‌های آینده امریکا به افغانستان شد

سیگر پیشنهاد می‌کند تا کمک‌های آیندۀ امریکا به افغانستان، به حساب‌دهی درست حکومت افغانستان مشروط شوند.

Thumbnail

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) خواهان مشروط شدن کمک‌های آیندۀ امریکا به افغانستان شده‌است.

در گزارش سیگر که روز چهارشنبه (۲۵جدی) به کانگرس امریکا ارایه شده‌است، پیشنهاد شده‌است تا کمک‌های امریکا به‌گونۀ درست در افغانستان هزینه شوند و نیز وزارت‌خانه‌های افغانستان در این باره حساب‌ده باشند.

جان سبکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان که روز گذشته این گزارش را به کانگرس ارایه می‌کرد، هم‌چنان از چگونگی روند بازسازی افغانستان توسط امریکا، توضیحات خواست.

او تأکید کرده‌است که عدم نظارت از پول‌ کمک شدۀ امریکا به افغانستان، سبب گسترش فساد اداری در این کشور شده‌است.

بازرس ویژۀ امریکا، پذیرفته‌‎است که فرمانده‌هان امریکایی دربارۀ جنگ افغانستان به امریکاییان راست نگفته‌اند.

جان ساپکو، هم‌چنان تأکید کرده‌است که کانگرس امریکا باید اطمینان یابد که واشنگتن پس از صلح احتمالی در افغانستان، چه برنامه‌یی دارد.

در همین حال، مک کول، یک عضو کانگرس امریکا می‌گوید که امریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون در حدود ۱۳۲ میلیارد دالر را در بازسازی افغانستان هزینه کرده‌است: «سیگر دریافته است که یک بخشی بزرگ این پول هدر رفته، دزدیده شده و نتیجه نداده است. به گونۀ مثال نُه میلیارد دالر در مبارزه با مواد مخدر هزینه شده‌است، اما افغانستان امروز بزرگترین تولید کننده مواد مخدر است.»

الیوت انگل، رییس کمیتۀ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا از  وزیرخارجۀ امریکا انتقاد کرده‌است که با وجود خواست‌های مکرر، تاکنون زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را برای ارایه توضیحات علنی دربارۀ گفت‌وگوهای صلح با طالبان، به کانگرس نفرستاده‌است.

سیگر، در سال ۲۰۰۸ میلادی به منظور نظارت از چگونگی روند بازسازی در افغانستان، از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد.

این نهاد تاکنون از مصرف بیش از ۱۳۲ میلیارد دالر بیش از ۶۰۰ گزارش تهیه کرده‌است.

هم‌رسانی کنید