Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیگر: ۹۰ درصد پول پروژه‌های بزرگ در سال ۲۰۲۱ به هدر رفته است

 سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که بیش از نود درصد پول پروژه‌های بزرگ امریکا در افغانستان در سال ۲۰۲۱ از سوی حکومت پیشین حیف‌ومیل شده است.

بربنیاد گفته‌های سیگر، ارزش این پروژه‌ها به ۷۲۳ اعشاریه ۸ میلیون دالر می‌رسید که بیشتر این پروژه‌ها به گونه درست ساخته نشده و اکنون در حال نابودی استند.

این مقدار پول، هزینه ۶۰ پروژه بزرگ در سال ۲۰۲۱ بوده است.

در بخشی از گزارش سیگر آمده است: «در سال ۲۰۲۱، سیگر نمونه‌ای از ۶۰ پروژه زیربنایی ایالات متحده را در افغانستان بررسی کرده و دریافته است که نود و یک درصد پول این پروژه‌ها به گونه که باید هزینه می‌شد، نشده و بیشتر این پول‌ها به هدر رفته است.»

سیگر در این گزارش تاکید کرده که پروژه‌هایی که در سال ۲۰۲۱ در افغانستان ساخته شده از نظر این نهاد، مناسب نبوده و این پروژه‌ها به گونه‌ی که تعهد شده بود ساخته نشده و بیشتر این پروژه‌ها در حال نابودی است.

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که فساد گسترده در حکومت پیشین یکی از علت‌های بود که بیشتر سرمایه گذاری‌های خارجی در افغانستان را هدر داده است.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «بکار بستن فوق العاده اشتباه آمیز منابع پولی که از درک کمک‌های جهانی به افغانستان سرازیر شده بود، به پروژه‌های ضعیف و غیرمفید و در کنارش بکار بستن این پروژه‌ها به صورت بسیار ناقص و پر از فساد و بصورت بسیار ضعیف که نمی‌توانست دوام بیارد و یک زیربنای قوی را برای ما بوجود بیاورد، متاسفانه همین است که سیگر می‌گوید.»

شفیح صمیم، آگاه امور اقتصادی، گفت: «کمک‌های که در۲۰ سال پسین در افغانستان شده به علت فساد نتوانسته درست هزینه شود و شاید امریکا برای آزمایش کمک‌هایش را به افغانستان ادامه بدهد.»

پیش از این نیز سیگر در گزارش‌های گونه‌گون از هدر رفتن پول‌های که برای ساخت زیربناها در افغانستان هزینه شده بود، انتقاد کرده و علت عمده آن را فساد در حکومت گفته است.

سیگر: ۹۰ درصد پول پروژه‌های بزرگ در سال ۲۰۲۱ به هدر رفته است

سیگر در این گزارش تاکید کرده که پروژه‌هایی که در سال ۲۰۲۱ در افغانستان ساخته شده از نظر این نهاد، مناسب نبوده و بیشتر این پروژه‌ها در حال نابودی استند.

تصویر بندانگشتی

 سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که بیش از نود درصد پول پروژه‌های بزرگ امریکا در افغانستان در سال ۲۰۲۱ از سوی حکومت پیشین حیف‌ومیل شده است.

بربنیاد گفته‌های سیگر، ارزش این پروژه‌ها به ۷۲۳ اعشاریه ۸ میلیون دالر می‌رسید که بیشتر این پروژه‌ها به گونه درست ساخته نشده و اکنون در حال نابودی استند.

این مقدار پول، هزینه ۶۰ پروژه بزرگ در سال ۲۰۲۱ بوده است.

در بخشی از گزارش سیگر آمده است: «در سال ۲۰۲۱، سیگر نمونه‌ای از ۶۰ پروژه زیربنایی ایالات متحده را در افغانستان بررسی کرده و دریافته است که نود و یک درصد پول این پروژه‌ها به گونه که باید هزینه می‌شد، نشده و بیشتر این پول‌ها به هدر رفته است.»

سیگر در این گزارش تاکید کرده که پروژه‌هایی که در سال ۲۰۲۱ در افغانستان ساخته شده از نظر این نهاد، مناسب نبوده و این پروژه‌ها به گونه‌ی که تعهد شده بود ساخته نشده و بیشتر این پروژه‌ها در حال نابودی است.

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که فساد گسترده در حکومت پیشین یکی از علت‌های بود که بیشتر سرمایه گذاری‌های خارجی در افغانستان را هدر داده است.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «بکار بستن فوق العاده اشتباه آمیز منابع پولی که از درک کمک‌های جهانی به افغانستان سرازیر شده بود، به پروژه‌های ضعیف و غیرمفید و در کنارش بکار بستن این پروژه‌ها به صورت بسیار ناقص و پر از فساد و بصورت بسیار ضعیف که نمی‌توانست دوام بیارد و یک زیربنای قوی را برای ما بوجود بیاورد، متاسفانه همین است که سیگر می‌گوید.»

شفیح صمیم، آگاه امور اقتصادی، گفت: «کمک‌های که در۲۰ سال پسین در افغانستان شده به علت فساد نتوانسته درست هزینه شود و شاید امریکا برای آزمایش کمک‌هایش را به افغانستان ادامه بدهد.»

پیش از این نیز سیگر در گزارش‌های گونه‌گون از هدر رفتن پول‌های که برای ساخت زیربناها در افغانستان هزینه شده بود، انتقاد کرده و علت عمده آن را فساد در حکومت گفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره