تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شریف فایز بنیانگذار دانشگاه امریکایی افغانستان درگذشت

‏داکتر شریف فایز، وزیر پیشین تحصیلات عالی و بنیان‌گذار دانشگاه امریکایی افغانستان به عمر هفتادوسه ساله‌گی درگذشت. 

داکتر شریف فایز از شخصیت علمی و دانشمند فرهیخته کشور شناخته می‌شد که معتبرترین نهاد تحصیلات عالی یعنی دانشگاه امریکایی افغانستان را در کشور بنیانگذاری کرد و تلاش کرد تا جوانان در کشور خودشان، دانش عصری  را فرا گیرند. 

او از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۷ وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود. 

داکتر‌فایز دانشگاه امریکایی افغانستان را در سال ۲۰۰۶ میلادی در کابل  تأسیس کرد. 
 
شهروندان کشور ازجمله نویسنده‌گان درگذشت داکتر‌ شریف فایز را ضایعه بزرگ علمی به کشور می‌گویند. 

شریف فایز بنیانگذار دانشگاه امریکایی افغانستان درگذشت

داکتر شریف فایز از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود. 

Thumbnail

‏داکتر شریف فایز، وزیر پیشین تحصیلات عالی و بنیان‌گذار دانشگاه امریکایی افغانستان به عمر هفتادوسه ساله‌گی درگذشت. 

داکتر شریف فایز از شخصیت علمی و دانشمند فرهیخته کشور شناخته می‌شد که معتبرترین نهاد تحصیلات عالی یعنی دانشگاه امریکایی افغانستان را در کشور بنیانگذاری کرد و تلاش کرد تا جوانان در کشور خودشان، دانش عصری  را فرا گیرند. 

او از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۷ وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود. 

داکتر‌فایز دانشگاه امریکایی افغانستان را در سال ۲۰۰۶ میلادی در کابل  تأسیس کرد. 
 
شهروندان کشور ازجمله نویسنده‌گان درگذشت داکتر‌ شریف فایز را ضایعه بزرگ علمی به کشور می‌گویند. 

هم‌رسانی کنید