Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراغت دانش‌جویان دانشگاه امریکایی افغانستان از یک دانشگاه در عراق

شماری از دانش‌جویان دانشگاه امریکایی در افغانستان از دانشگاه سلیمانیه امریکایی در عراق فارغ شده‌اند.

این دانش‌جویان که شمار شان به ۳۲ تن می‌رسد، پس از تحولات اخیر در کشور از دانشگاه امریکایی افغانستان به دانشگاه امریکایی عراق انتقال یافته اند. آنان در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس و اداره و تجارت درس خوانده‌اند.

بروس فیرگوسن، رییس دانشگاه سلیمانیه امریکایی در عراق، گفته است: «سی و دو تن از دانش‌جویان افغان امروز سند های فراغت شان را بدست می‌آورند. این دانش‌جویان ده ماه قبل همه چیز شان را از دست دادند. ما در ظرف چند روز با همکاری یک گروه قوی توانستیم زمینه تحصیل برای شان فراهم بسازیم.»

مینا ال اوربی، رییس روزنامه ملی امارات متحده عربی، در این باره گفته است: «من درد شما را حس می‌کنم و به مردم افغانستان صلح و ثبات همیشه‌گی را آرزو می‌کنم. هر کدام شما تجارب و داستان‌هایی برای گفتن دارید، اما تعهد شما برای تحصیل، شما را واداشت تا به اینجا بیایید.»

از سوی هم، شماری از دانش‌جویان تازه فارغ شده از آنچه آینده ناروشن شان می‌دانند، نگرانی می‌کنند.

شکیلا محمدی گفت: «زمانیکه طالبان قدرت را تسخیر کردند، من شخصاً فکر می‌کردم که تحصیل و آینده من خاتمه یافت، اما آمدن ما به دانشگاه سلیمانیه امریکایی در عراق برای من امید بخشید که تحصیل کنیم و آینده خویش را تضمین نمایم.»

عصمت الله سهاک، دانش‌جوی فارغ شده، گفت: «ما تشکر می‌کنیم از آنانی که برای ما این فرصت را مهیا کرد، زمانیکه افغانستان را ترک می‌کردیم، احساس خوبی نداشتیم و نمی‌دانیم چه زمانی دوباره به کشور خود برگردیم.»

در همین حال، رییس جمهور عراق که در این مراسم شرکت کرده است، افزون بر تبریکی به دانش‌جویان افغان، بر صلح و ثبات همیشه‌گی در افغانستان نیز تاکید ورزید.

برهام صالح، رییس جمهور عراق، گفته است: «اولاد های مان از افغانستان که با ما یکجا شده اید، فراغت تان مبارک باد. ما بالای شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم که افغانستان با ثبات، امن و آزاد را خواهیم دید.»

این در حالی‌ست که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، بیش از نیمی از دانش‌جویانی دانشگاه امریکایی افغانستان به عراق، کردستان، قرقیزستان و شماری آنان به ایالات متحده نیز منتقل شده اند.

فراغت دانش‌جویان دانشگاه امریکایی افغانستان از یک دانشگاه در عراق

رییس جمهور عراق که در این مراسم شرکت کرده است، افزون بر تبریکی به دانش‌جویان افغان، بر صلح و ثبات همیشه‌گی در افغانستان نیز تاکید ورزید.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌جویان دانشگاه امریکایی در افغانستان از دانشگاه سلیمانیه امریکایی در عراق فارغ شده‌اند.

این دانش‌جویان که شمار شان به ۳۲ تن می‌رسد، پس از تحولات اخیر در کشور از دانشگاه امریکایی افغانستان به دانشگاه امریکایی عراق انتقال یافته اند. آنان در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس و اداره و تجارت درس خوانده‌اند.

بروس فیرگوسن، رییس دانشگاه سلیمانیه امریکایی در عراق، گفته است: «سی و دو تن از دانش‌جویان افغان امروز سند های فراغت شان را بدست می‌آورند. این دانش‌جویان ده ماه قبل همه چیز شان را از دست دادند. ما در ظرف چند روز با همکاری یک گروه قوی توانستیم زمینه تحصیل برای شان فراهم بسازیم.»

مینا ال اوربی، رییس روزنامه ملی امارات متحده عربی، در این باره گفته است: «من درد شما را حس می‌کنم و به مردم افغانستان صلح و ثبات همیشه‌گی را آرزو می‌کنم. هر کدام شما تجارب و داستان‌هایی برای گفتن دارید، اما تعهد شما برای تحصیل، شما را واداشت تا به اینجا بیایید.»

از سوی هم، شماری از دانش‌جویان تازه فارغ شده از آنچه آینده ناروشن شان می‌دانند، نگرانی می‌کنند.

شکیلا محمدی گفت: «زمانیکه طالبان قدرت را تسخیر کردند، من شخصاً فکر می‌کردم که تحصیل و آینده من خاتمه یافت، اما آمدن ما به دانشگاه سلیمانیه امریکایی در عراق برای من امید بخشید که تحصیل کنیم و آینده خویش را تضمین نمایم.»

عصمت الله سهاک، دانش‌جوی فارغ شده، گفت: «ما تشکر می‌کنیم از آنانی که برای ما این فرصت را مهیا کرد، زمانیکه افغانستان را ترک می‌کردیم، احساس خوبی نداشتیم و نمی‌دانیم چه زمانی دوباره به کشور خود برگردیم.»

در همین حال، رییس جمهور عراق که در این مراسم شرکت کرده است، افزون بر تبریکی به دانش‌جویان افغان، بر صلح و ثبات همیشه‌گی در افغانستان نیز تاکید ورزید.

برهام صالح، رییس جمهور عراق، گفته است: «اولاد های مان از افغانستان که با ما یکجا شده اید، فراغت تان مبارک باد. ما بالای شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم که افغانستان با ثبات، امن و آزاد را خواهیم دید.»

این در حالی‌ست که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، بیش از نیمی از دانش‌جویانی دانشگاه امریکایی افغانستان به عراق، کردستان، قرقیزستان و شماری آنان به ایالات متحده نیز منتقل شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره