تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'شورای رهبری جمعیت اسلامی رییس تازه برای این حزب انتخاب کرده‌اند'

شماری از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی به رهبری عطامحمد نور می‌گویند که این شورا با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که پس از این عنایت‌الله شاداب به‌جای صلاح‌الدین ربانی، ریاست این شورا را به عهده داشته باشد.

آنان می‌گویند که در هنگام تصمیم‌گیری در این باره از ۶۲عضو شورای رهبری حزب جمعیت ۴۷ تن آنان - یا حضوری و یا هم به‌گونۀ آنلاین - حاضر بودند و در یک رأی‌گیری علنی عنایت‌الله شاداب را تا هنگام برگزاری کنگرۀ این جزب به‌عنوان رییس شورای رهبری جمعیت اسلامی برگزیدند.

به گفتۀ آنان، در نشست تصمیم‌گیری عطامحمد نور، محمد یونس قانونی، کلیم‌الله نقیبی، عبدالشکور واقف حکیمی عنایت‌الله شاداب، عبدالستار مراد و عبدالحفیظ منصور حضور داشتند.

در پی این تصمیم‌گیری، تنش‌ها میان اعضای حزب جمعیت بالا گرفته‌اند.

عبدالحفیظ منصوردر این باره گفت: «محور انسجام، بحث خود اصلاحات و بازسازی در جمعیت است که قرار شد تا برگزاری کنگرۀ جمعیت اسلامی افغانستان، یکی از مو سفیدان معزز و از موسسین جمعیت اسلامی، استاد عنایت الله شاداب، ریاست شورای رهبری جمعیت را به عهده‌ داشته باشد.»

شمار دیگری از اعضای شورای رهبری جمعیت به رهبری صلاح‌الدین ربانی در اعلامیه‌یی این کار را توطیه می‌دانند.

در اعلامیۀ آنان آمده‌است که عطا محمد نور، یونس قانونی، کلیم الله نقیبی حفیظ منصور، عبدالشکور واقف حکیمی، عنایت الله شاداب و عبداستار مراد بارها «معامله‌های ناشایست» کرده‌اند و به همین دلیل عضویت آنان را در جمعیت اسلامی به حالت تعلیق در می‌آورند.

ولی الله ادیب، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی گفت: «جمعیت اسلامی افغانستان با تأکید بر مواضع قبلی خود در پیوند به مسایل کلان سیاسی کشور نشست دیروز را دسیسه و خلاف اصول و اساس‌نامۀ حزب می‌داند.»

به گفتۀ اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی که در نشست تصمیم‌گیری حضور داشته‌اند، بربنیاد تصمیم این شورا، حزب جمعیت در روند صلح و نیز حکومت نقش پررنگ خواهد داشت.

صلاح‌الدین ربانی، پس از کشته شدن استاد برهان‌الدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی صلح، سرپرستی جمعیت اسلامی را به عهده گرفت.

توفیق وحدت، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «ما روز قبل شاهد تدویر کنگرۀ حزب جمعیت اسلامی افغانستان بودیم و در آن رییس موقت انتخاب شد که این می‌بایست سه سال پیش انجام می‌شد.»

اختلاف‌ها میان صلاح‌الدین ربانی و شماری از اعضای جمعیت پس از امضای توافق سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله بیشتر شدند.

'شورای رهبری جمعیت اسلامی رییس تازه برای این حزب انتخاب کرده‌اند'

اختلاف‌ها میان صلاح‌الدین ربانی و شماری از اعضای جمعیت پس از امضای توافق سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله بیشتر شدند.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی به رهبری عطامحمد نور می‌گویند که این شورا با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که پس از این عنایت‌الله شاداب به‌جای صلاح‌الدین ربانی، ریاست این شورا را به عهده داشته باشد.

آنان می‌گویند که در هنگام تصمیم‌گیری در این باره از ۶۲عضو شورای رهبری حزب جمعیت ۴۷ تن آنان - یا حضوری و یا هم به‌گونۀ آنلاین - حاضر بودند و در یک رأی‌گیری علنی عنایت‌الله شاداب را تا هنگام برگزاری کنگرۀ این جزب به‌عنوان رییس شورای رهبری جمعیت اسلامی برگزیدند.

به گفتۀ آنان، در نشست تصمیم‌گیری عطامحمد نور، محمد یونس قانونی، کلیم‌الله نقیبی، عبدالشکور واقف حکیمی عنایت‌الله شاداب، عبدالستار مراد و عبدالحفیظ منصور حضور داشتند.

در پی این تصمیم‌گیری، تنش‌ها میان اعضای حزب جمعیت بالا گرفته‌اند.

عبدالحفیظ منصوردر این باره گفت: «محور انسجام، بحث خود اصلاحات و بازسازی در جمعیت است که قرار شد تا برگزاری کنگرۀ جمعیت اسلامی افغانستان، یکی از مو سفیدان معزز و از موسسین جمعیت اسلامی، استاد عنایت الله شاداب، ریاست شورای رهبری جمعیت را به عهده‌ داشته باشد.»

شمار دیگری از اعضای شورای رهبری جمعیت به رهبری صلاح‌الدین ربانی در اعلامیه‌یی این کار را توطیه می‌دانند.

در اعلامیۀ آنان آمده‌است که عطا محمد نور، یونس قانونی، کلیم الله نقیبی حفیظ منصور، عبدالشکور واقف حکیمی، عنایت الله شاداب و عبداستار مراد بارها «معامله‌های ناشایست» کرده‌اند و به همین دلیل عضویت آنان را در جمعیت اسلامی به حالت تعلیق در می‌آورند.

ولی الله ادیب، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی گفت: «جمعیت اسلامی افغانستان با تأکید بر مواضع قبلی خود در پیوند به مسایل کلان سیاسی کشور نشست دیروز را دسیسه و خلاف اصول و اساس‌نامۀ حزب می‌داند.»

به گفتۀ اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی که در نشست تصمیم‌گیری حضور داشته‌اند، بربنیاد تصمیم این شورا، حزب جمعیت در روند صلح و نیز حکومت نقش پررنگ خواهد داشت.

صلاح‌الدین ربانی، پس از کشته شدن استاد برهان‌الدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی صلح، سرپرستی جمعیت اسلامی را به عهده گرفت.

توفیق وحدت، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «ما روز قبل شاهد تدویر کنگرۀ حزب جمعیت اسلامی افغانستان بودیم و در آن رییس موقت انتخاب شد که این می‌بایست سه سال پیش انجام می‌شد.»

اختلاف‌ها میان صلاح‌الدین ربانی و شماری از اعضای جمعیت پس از امضای توافق سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله بیشتر شدند.

هم‌رسانی کنید