تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

'طالبان تأیید می‌کنند که دیدارهای شان با امریکا آغاز شده‌اند'

در پی سفر غیرمنتظرۀ ترمپ به افغانستان و تأیید او از آغاز دیدارهای امریکا با طالبان، اکنون رویترز گزارش داده‌‌است که مقام‌های طالبان نیز تأیید کرده‌اند که این دیدارها ازسر گرفته شده‌اند.

گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان که در حدود یک سال ادامه داشتند، در ماه سپتامبر پس از آن از سوی دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا متوقف شدند که طالبان مسؤولیت یک حملۀ انتحاری در کابل را به عهده گرفتند – رویدادی که جان دوازده تن به شمول یک نظامی امریکایی را گرفت.

مقام‌های طالبان، به رویترز گفته‌اند که از یک هفته بدینسو دیدارها با امریکایی‌ها در قطر جریان دارند و قرار است گفت‌وگوهای رسمی صلح به زودی ازسر گرفته شوند.

یک مقام طالبان به رویترز گفته‌است: «امیدوار هستیم که سفر ترمپ به افغانستان، این را ثابت کند که او برای آغاز گفت‌وگوها جدی است. ما فکر نمی‌کنیم که ترمپ... گزینۀ زیاد داشته باشد.»

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان به رویترز گفته‌است که این گروه آماده‌است تا گفت‌وگوهای متوقف شده میان این گروه و امریکا را دوباره آغاز شود: «موقف ما تاکنون موقف قبلی ما است. اگر گفت‌وگوهای صلح آغاز شود، از مرحله‌یی آغاز خواهد شد که متوقف شده بود.»

در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده‌است که ذبیح‌الله مجاهد به این خبرگزاری گفته‌است که هنوز زود است تا دربارۀ ازسرگیری گفت‌وگوها با امریکا، سخن گفته شود.

این در حالی است که ترمپ، در سفر غیرمنتظرۀ شب‌گذشته‌اش به افغانستان گفت که دیدارها با طالبان ازسر گرفته شده‌اند: «طالبان می‌خواهند معامله کنند و ما در حال دیدار با آنان اسیتم و ما می‌گوییم که باید یک آتش‌بس باشد. آنان [در گذشته] نخواستند آتش‌بس کنند، اما اکنون می‌خواهند آتش‌بس کنند. من باور دارم که این ممکن است. ما خواهیم دید چه چیزی اتفاق می‌افتد. اما پیشرفت فوق العاده‌یی داشته‌ایم.»

'طالبان تأیید می‌کنند که دیدارهای شان با امریکا آغاز شده‌اند'

این در حالی است که ترمپ، در سفر غیرمنتظرۀ شب‌گذشته‌اش به افغانستان گفت که دیدارها با طالبان ازسر گرفته شده‌اند.

Thumbnail

در پی سفر غیرمنتظرۀ ترمپ به افغانستان و تأیید او از آغاز دیدارهای امریکا با طالبان، اکنون رویترز گزارش داده‌‌است که مقام‌های طالبان نیز تأیید کرده‌اند که این دیدارها ازسر گرفته شده‌اند.

گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان که در حدود یک سال ادامه داشتند، در ماه سپتامبر پس از آن از سوی دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا متوقف شدند که طالبان مسؤولیت یک حملۀ انتحاری در کابل را به عهده گرفتند – رویدادی که جان دوازده تن به شمول یک نظامی امریکایی را گرفت.

مقام‌های طالبان، به رویترز گفته‌اند که از یک هفته بدینسو دیدارها با امریکایی‌ها در قطر جریان دارند و قرار است گفت‌وگوهای رسمی صلح به زودی ازسر گرفته شوند.

یک مقام طالبان به رویترز گفته‌است: «امیدوار هستیم که سفر ترمپ به افغانستان، این را ثابت کند که او برای آغاز گفت‌وگوها جدی است. ما فکر نمی‌کنیم که ترمپ... گزینۀ زیاد داشته باشد.»

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان به رویترز گفته‌است که این گروه آماده‌است تا گفت‌وگوهای متوقف شده میان این گروه و امریکا را دوباره آغاز شود: «موقف ما تاکنون موقف قبلی ما است. اگر گفت‌وگوهای صلح آغاز شود، از مرحله‌یی آغاز خواهد شد که متوقف شده بود.»

در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده‌است که ذبیح‌الله مجاهد به این خبرگزاری گفته‌است که هنوز زود است تا دربارۀ ازسرگیری گفت‌وگوها با امریکا، سخن گفته شود.

این در حالی است که ترمپ، در سفر غیرمنتظرۀ شب‌گذشته‌اش به افغانستان گفت که دیدارها با طالبان ازسر گرفته شده‌اند: «طالبان می‌خواهند معامله کنند و ما در حال دیدار با آنان اسیتم و ما می‌گوییم که باید یک آتش‌بس باشد. آنان [در گذشته] نخواستند آتش‌بس کنند، اما اکنون می‌خواهند آتش‌بس کنند. من باور دارم که این ممکن است. ما خواهیم دید چه چیزی اتفاق می‌افتد. اما پیشرفت فوق العاده‌یی داشته‌ایم.»

هم‌رسانی کنید