تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان پاکستانی در حملۀ «مادر بم‌ها» بیشترین تلفات را دیده‌اند

در حالی که پنج روز از حملۀ بزرگتیرین بمب غیر هسته‌یی از سوی ارتش ایالات متحده امریکا بر ولسوالی اچین ولایت شرقی ننگرهار میگزرد، یک منبع امنیتی امروز (سه شنبه ۲۹ حمل)  به طلوع نیوز گفته است که علاوه بر کشته شدن ده ها شهروند پاکستانی، دوازده شهروند تاجیکستان و سیزده شهروند هند نیز درمیان کشته شده گان این حمله استند. منبع می افزاید که اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان و لشکرطیبه از قوم اورکزی استند.

بر بنیاد اطلاعات این منبع، درمیان ۹۶ کشته شده این حمله ۱۳ فرمانده مهم داعش در شرق کشور نیز بوده اند.

تازه ترین یافته های نهادهای امنیتی در بارۀ کیستی هراس‌افگنانی که در پرتاب مادر بم‌ها در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده‌اند.

به گفتۀ یک منبع امنیتی، نام‌های برخی از این افراد قرار ذیل است:

•           شاهد عمر، عضو تحریک طالبان پاکستان

•           ویلکام، برادرحافظ سعید،  

•           قوماندان مختار، افسرمتقاعد ارتش پاکستان

•           قوماندان ابوبکر، فرمانده عملیاتی داعش

•           شیخ وقاص، عضو لشکرطیبه

•           قوماندان محمد، شهروند هند

•           انلاه گیتا، شهروند هند،

•           یاسرمشهور به خراسانی از اورکزی

•           قوماندان عمران از اورکزی

•           قوماندان آفتاب از پنجاب

•           حمزه اورکزی از اورکزی

•           قوماندان حنیف کنری

•           و حاجی سعد کنری.

محمد رادمنش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «وقتی که هسته مرکزی یک گروه از بین برود، در این گروه پراگنده گی به وجود میاید و این سبب تضعیف زیر دستان آنان می‌شود.»

بربنیاد این اطلاعات درمیان نود و شش هراس افگنی که در این حمله کشته شدند، دوازده شهروند تاجیکستان به شمول شیرمحمد صفروف رهبرگروه داعش درتاجیکستان و سیزده شهروند هند نیز استند، نهادهای استخباراتی تاجیکستان و هند نیز کشته شدن این افراد را تائید کرده اند.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «به کارگیری از این بم یک کار بسیارجدی بود، اگر به راستی داعشیان را از بین برده باشد، ما استقبال می کنیم، اما مصونیت مردم هم باید در نظر گرفته شود.»

اما فعالیت های داعش تنها در ولایت ننگرهارخلاصه نمی شود.

درماه های پسین فعالیت های افراد وابسته به این گروه در ولایت های  کنر، سرپل، زابل، غور و جوزجان نیزدیده شده اند.

سید حسین شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «داعشیان تهدیدی در برابر مردم استند، در ولسوای صیاد سرپل کودکان را سر بریدند و خانه‌ها را آتش زدند و اموال مردم را با خودشان بردند.»

جنرال جان نیکولسن، فرمانده مأموریت حمایت قاطع پس از پرتاب برزگترین بم غیرهسته یی امریکا دریک نسشت خبری گفت :« عملیات بالای آنعده دشمنانی صورت گرفته است که داخل افغانستان اند. داعش، قسمی که ما میدانیم متشکل از از جنگجویانی اند که اعضای تحریک طالبان پاکستان اند که از مناطق مرزی پاکستان آمده اند و همچنان عضویت جنبش اسلامی ازبیکستان را نیز دارند و شماری از طالبان محلی با داعش پیوسته اند. بنا بر این این ها اند که در افغانستان می جنگند.»

وی افزود که :« بدیهی است که نگرانی ما در مورد پناه‌گاه دشمن و پشتیبانی که آنها از بیرون به دست می آوردند  پا برجا است. با این حال درحال حاضر تمرکز عملیات نظامی ما روی این مسله نیست، تمرکز ما روی شورشیان و دهشت افگنانی است که کوشش دارند در داخل افغانستان فعالیت کنند و بعدأ ما با همکاران دیپلوماتیک ما کارخواهیم کرد تا با همسایه گان و دیگ ملت ها در منطقه روی چگونه گی کاهش پشیبانی بیرونی و پناه گاه بیرونی که شورشیان از آن مستفید اند کار کنیم.» 

طالبان پاکستانی در حملۀ «مادر بم‌ها» بیشترین تلفات را دیده‌اند

پس از پرتاپ مادر بم ها بر بزرگترین مرکزداعش درشرق کشور، فرمانده ماموریت حمایت قاطع در یک نشست خبری اعلام کرد که داعشیان اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان و طالبان اوزبیکستانی استند که با برخی از اعضای گروه طالبان یکجا شده اند

Thumbnail

در حالی که پنج روز از حملۀ بزرگتیرین بمب غیر هسته‌یی از سوی ارتش ایالات متحده امریکا بر ولسوالی اچین ولایت شرقی ننگرهار میگزرد، یک منبع امنیتی امروز (سه شنبه ۲۹ حمل)  به طلوع نیوز گفته است که علاوه بر کشته شدن ده ها شهروند پاکستانی، دوازده شهروند تاجیکستان و سیزده شهروند هند نیز درمیان کشته شده گان این حمله استند. منبع می افزاید که اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان و لشکرطیبه از قوم اورکزی استند.

بر بنیاد اطلاعات این منبع، درمیان ۹۶ کشته شده این حمله ۱۳ فرمانده مهم داعش در شرق کشور نیز بوده اند.

تازه ترین یافته های نهادهای امنیتی در بارۀ کیستی هراس‌افگنانی که در پرتاب مادر بم‌ها در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده‌اند.

به گفتۀ یک منبع امنیتی، نام‌های برخی از این افراد قرار ذیل است:

•           شاهد عمر، عضو تحریک طالبان پاکستان

•           ویلکام، برادرحافظ سعید،  

•           قوماندان مختار، افسرمتقاعد ارتش پاکستان

•           قوماندان ابوبکر، فرمانده عملیاتی داعش

•           شیخ وقاص، عضو لشکرطیبه

•           قوماندان محمد، شهروند هند

•           انلاه گیتا، شهروند هند،

•           یاسرمشهور به خراسانی از اورکزی

•           قوماندان عمران از اورکزی

•           قوماندان آفتاب از پنجاب

•           حمزه اورکزی از اورکزی

•           قوماندان حنیف کنری

•           و حاجی سعد کنری.

محمد رادمنش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «وقتی که هسته مرکزی یک گروه از بین برود، در این گروه پراگنده گی به وجود میاید و این سبب تضعیف زیر دستان آنان می‌شود.»

بربنیاد این اطلاعات درمیان نود و شش هراس افگنی که در این حمله کشته شدند، دوازده شهروند تاجیکستان به شمول شیرمحمد صفروف رهبرگروه داعش درتاجیکستان و سیزده شهروند هند نیز استند، نهادهای استخباراتی تاجیکستان و هند نیز کشته شدن این افراد را تائید کرده اند.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «به کارگیری از این بم یک کار بسیارجدی بود، اگر به راستی داعشیان را از بین برده باشد، ما استقبال می کنیم، اما مصونیت مردم هم باید در نظر گرفته شود.»

اما فعالیت های داعش تنها در ولایت ننگرهارخلاصه نمی شود.

درماه های پسین فعالیت های افراد وابسته به این گروه در ولایت های  کنر، سرپل، زابل، غور و جوزجان نیزدیده شده اند.

سید حسین شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «داعشیان تهدیدی در برابر مردم استند، در ولسوای صیاد سرپل کودکان را سر بریدند و خانه‌ها را آتش زدند و اموال مردم را با خودشان بردند.»

جنرال جان نیکولسن، فرمانده مأموریت حمایت قاطع پس از پرتاب برزگترین بم غیرهسته یی امریکا دریک نسشت خبری گفت :« عملیات بالای آنعده دشمنانی صورت گرفته است که داخل افغانستان اند. داعش، قسمی که ما میدانیم متشکل از از جنگجویانی اند که اعضای تحریک طالبان پاکستان اند که از مناطق مرزی پاکستان آمده اند و همچنان عضویت جنبش اسلامی ازبیکستان را نیز دارند و شماری از طالبان محلی با داعش پیوسته اند. بنا بر این این ها اند که در افغانستان می جنگند.»

وی افزود که :« بدیهی است که نگرانی ما در مورد پناه‌گاه دشمن و پشتیبانی که آنها از بیرون به دست می آوردند  پا برجا است. با این حال درحال حاضر تمرکز عملیات نظامی ما روی این مسله نیست، تمرکز ما روی شورشیان و دهشت افگنانی است که کوشش دارند در داخل افغانستان فعالیت کنند و بعدأ ما با همکاران دیپلوماتیک ما کارخواهیم کرد تا با همسایه گان و دیگ ملت ها در منطقه روی چگونه گی کاهش پشیبانی بیرونی و پناه گاه بیرونی که شورشیان از آن مستفید اند کار کنیم.» 

هم‌رسانی کنید