Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرمانده پیشین طالبان: در صورت بی‌عدالتی جنگ‌افزر بر می‌دارم

یک فرمانده طالبان که با دوصد تن از افراد زیر فرمانش به تازه‌گی در ولایت بلخ  به دولت پیوسته است، می‌گوید که پس از این می‌خواهد که خانه‌نشین باشد. وی به مدت ده سال زیر پرچم طالبان با دولت جنگیده است.

اما هشدار می‌دهد که اگر باز هم بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بی‌پروایی‌های جکومت را ببیند، دوباره جنگ‌افزار میگیرد و با دولت می‌جنگد.

وی گفت: «من از نبرد خسته شده‌ام و نمی‌خواهم که در نا آرامی زنده‌گی کنم.  می‌خواهیم که با خانواده‌ام در یک فضای امن زنده‌گی کنم.»

وی بر این باور است هر کسی که  در برابر مردم و حکومت قرار گیرد، دشمن آسایش شهروندان کشور است از این‌رو از دیگر هم قطارانش می‌خواهد که دست از جنگ و خشونت بردارند.

خان‌محمد مشهور به خان‌چریک ۵۱ سال دارد و بخش بزرگی از عمرش را در نبردها سپری است. 

خان محمد سی و سه سال پیش در دامنه‌های کوه البرز به صفوف مجاهدین پیوست.

او می‌گوید در سال ۱۳۶۳ شش نفر از سربازان شوروی پیشین را در کوه البرز بازداشت کرد و سپس آنان را با بیش از ۹۰ تن از مجاهدین مبادله کردند.

خان‌محمد سال‌ها پیش عضو حزب اسلامی بود، پس از آن به حزب جنبش ملی  پیوست، او بیش از دو سال در نزد طالبان زندانی بود.

او در پاسخ به این پرسش که جنگ‌افزارها و امکانات را از کجا به دست آورده است، گفت: « من مجاهد بودم و جنگ افزار‌ها را در زمان جهاد بدست آوردم و مردم ما را کمک کردند.»

شماری از مردان مسلح زیر فرمان خان‌محمد که به دولت پیوسته‌اند، می‌گویند که فریب تبلیغات طالبان را خورده بودند و پشیمان شدند و دوباره به دولت پیوستند.

محمدامین، باشنده ولسوالی چمتال، گفت: «ما از پیوستن دوصد طالب استقبال می‌کنیم و این کار در امنیت این ولسوالی اثر گذار است.»

محمدسلیم، باشنده ولسوالی چمتال، گفت: «ما با حکومت همکار استیم و از دیگر گروه‌های طالب نیز می‌خواهیم که به روند صلح یک جا شوند.»

کودکان روستای چقناق ولسوالی چمتال ولایت بلخ از این‌که طالبان مسلح در روستای شان به دولت پیوسته‌اند، خرسند استند وامیدوارند که پس از این بتوانند  به درس‌های شان ادامه دهند.

علی‌احمد، دانش آموز، گفت: «ما تاکنون درست درس نخواندیم بخاطر این‌که طالبان در مطنقه ما حاکمیت داشت.»

اسکندر، دانش آموز گفت: «ما از پیوستن این گروه بزرگ طالبان خوشحال استیم و اکنون می‌خواهم که دو باره به مکتب بروم و به آموزش خود ادامه بدهم.» 

اکنون خان‌محمد وعده می‌سپارد که پس از این دست به آشوب نمی‌زند و تلاش می‌کند طالبانی را که به دولت نپیوسته‌اند به 

زندگی مسالمت‌آمیز فرا بخواند. تا همه زیر پرچم ملی کشور در آرامش زندگی کنند.

فرمانده پیشین طالبان: در صورت بی‌عدالتی جنگ‌افزر بر می‌دارم

وی بر این باور است هر کسی که  در برابر مردم و حکومت قرار گیرد، دشمن آسایش شهروندان کشور است از این‌رو از دیگر هم قطارانش می‌خواهد که دست از جنگ و خشونت بردارند

Thumbnail

یک فرمانده طالبان که با دوصد تن از افراد زیر فرمانش به تازه‌گی در ولایت بلخ  به دولت پیوسته است، می‌گوید که پس از این می‌خواهد که خانه‌نشین باشد. وی به مدت ده سال زیر پرچم طالبان با دولت جنگیده است.

اما هشدار می‌دهد که اگر باز هم بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بی‌پروایی‌های جکومت را ببیند، دوباره جنگ‌افزار میگیرد و با دولت می‌جنگد.

وی گفت: «من از نبرد خسته شده‌ام و نمی‌خواهم که در نا آرامی زنده‌گی کنم.  می‌خواهیم که با خانواده‌ام در یک فضای امن زنده‌گی کنم.»

وی بر این باور است هر کسی که  در برابر مردم و حکومت قرار گیرد، دشمن آسایش شهروندان کشور است از این‌رو از دیگر هم قطارانش می‌خواهد که دست از جنگ و خشونت بردارند.

خان‌محمد مشهور به خان‌چریک ۵۱ سال دارد و بخش بزرگی از عمرش را در نبردها سپری است. 

خان محمد سی و سه سال پیش در دامنه‌های کوه البرز به صفوف مجاهدین پیوست.

او می‌گوید در سال ۱۳۶۳ شش نفر از سربازان شوروی پیشین را در کوه البرز بازداشت کرد و سپس آنان را با بیش از ۹۰ تن از مجاهدین مبادله کردند.

خان‌محمد سال‌ها پیش عضو حزب اسلامی بود، پس از آن به حزب جنبش ملی  پیوست، او بیش از دو سال در نزد طالبان زندانی بود.

او در پاسخ به این پرسش که جنگ‌افزارها و امکانات را از کجا به دست آورده است، گفت: « من مجاهد بودم و جنگ افزار‌ها را در زمان جهاد بدست آوردم و مردم ما را کمک کردند.»

شماری از مردان مسلح زیر فرمان خان‌محمد که به دولت پیوسته‌اند، می‌گویند که فریب تبلیغات طالبان را خورده بودند و پشیمان شدند و دوباره به دولت پیوستند.

محمدامین، باشنده ولسوالی چمتال، گفت: «ما از پیوستن دوصد طالب استقبال می‌کنیم و این کار در امنیت این ولسوالی اثر گذار است.»

محمدسلیم، باشنده ولسوالی چمتال، گفت: «ما با حکومت همکار استیم و از دیگر گروه‌های طالب نیز می‌خواهیم که به روند صلح یک جا شوند.»

کودکان روستای چقناق ولسوالی چمتال ولایت بلخ از این‌که طالبان مسلح در روستای شان به دولت پیوسته‌اند، خرسند استند وامیدوارند که پس از این بتوانند  به درس‌های شان ادامه دهند.

علی‌احمد، دانش آموز، گفت: «ما تاکنون درست درس نخواندیم بخاطر این‌که طالبان در مطنقه ما حاکمیت داشت.»

اسکندر، دانش آموز گفت: «ما از پیوستن این گروه بزرگ طالبان خوشحال استیم و اکنون می‌خواهم که دو باره به مکتب بروم و به آموزش خود ادامه بدهم.» 

اکنون خان‌محمد وعده می‌سپارد که پس از این دست به آشوب نمی‌زند و تلاش می‌کند طالبانی را که به دولت نپیوسته‌اند به 

زندگی مسالمت‌آمیز فرا بخواند. تا همه زیر پرچم ملی کشور در آرامش زندگی کنند.

هم‌رسانی کنید