تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسؤول استخبارات طالبان در فاریاب کشته شد

وزارت دفاع ملی، امروز جمعه (۲۱جدی) از کشته‌شدن مسؤول استخبارات طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهد.

غفوراحمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که قاری صبغت‌الله، مسؤول استخبارات طالبان برای ولایت فاریاب در یک حملۀ هوایی کشته شده است.

او می‌افزاید که این عضو گروه طالبان در حمله بر نظامیان و غیرنظامیان دست داشت.

وی در مورد چگونگی عملیات چیزی نگفته است.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

مسؤول استخبارات طالبان در فاریاب کشته شد

غفوراحمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید صبغت الله که مسؤولیت استخبارات گروه طالبان را در ولایت فاریاب به عهده داشت، در حملۀ هوایی کشته شده است.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی، امروز جمعه (۲۱جدی) از کشته‌شدن مسؤول استخبارات طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهد.

غفوراحمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که قاری صبغت‌الله، مسؤول استخبارات طالبان برای ولایت فاریاب در یک حملۀ هوایی کشته شده است.

او می‌افزاید که این عضو گروه طالبان در حمله بر نظامیان و غیرنظامیان دست داشت.

وی در مورد چگونگی عملیات چیزی نگفته است.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید