Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالعزیز آریایی: اگر مداخلات ادامه یابند استعفا می‎دهم

رییس کمیسیون مستقل شکایت‎های انتخاباتی هشدار می‎دهد که اگر مداخله‎ها در کار این نهاد قطع نشوند، تا یک ماه دیگر از سمتش کنار خواهد رفت.

عبدالعزیز آریایی که امروز (پنج‎شنبه،۲۰ میزان) در یک نشست "بنیاد انتخابات شفاف افغانستان" -که از بهر همه‎گانی ساختن پژوهی در کابل برگزار شده بود- سخن می‎زد، روند کار در کمیسیون انتخاباتی را تأسف بار دانست.

وی در این باره بیان داشت: «همان کسانی که در گذشته در تقلب دست داشتند، شما متهم می‌‎کردید، طرف شما بودید! در حقیقت اعتراف می کردید که این‎ها نتوانستند انتخابات ۲۰۱۴ را برگزاری بکنند، همان مردمان هنوز در کمیسیون‎ها حضور دارند، ما چگونه بتوانیم در محضر این‌ها و در حضور آنان و از این ها استفاده کنیم و پیش برویم.»  

یافته‎‏های پژوهش "بنیاد انتخابات شفاف افغانستان" -که از کارکردهای ده ماهه کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفته- نشان می‏دهند که بیشتر شهروندان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی می خواهند تا انتخابات برگزار شوند، اما رهبران حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف، تمایل ندارند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «انتخابات افغانستان، امروز تضمینی شده است برای ثبات افغانستان؛ یعنی هرنوع سهل انگاری هرنوع کوتاهی توسط شرکای انتخاباتی امکان دارد ثبات افغانستان را برهم بزند.»

بربنیاد این یافته‎ها، نزدیک به چهل درصد از شهروندان از مداخله حکومت در کار انتخابات نگران استند و نیز مدیران کمیسیون های انتخابات به ناتوانی متهم شده اند. اما، رییس کمیسیون انتخابات از برگزاری به موقع انتخابات اطمینان می دهد.

نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افزود: «شفافیت، بی طرفی و ارادۀ قاطع و امنیت بسیار ضرور است من گفته می توانم که حکومت تا اکنون در کارها مداخله نکرده است.»

چگونگی استفاده از فن آوری و خریداری آن نیز با انتقادهایی روبرو شده است؛ چنان که حتا رییس جمهور در تازه ترین حکمش، روسای ادارۀ زون پایتخت، توزیع شناسنامه های برقی، ادارۀ احصایه مرکزی و یکی از آموزگاران دانشگاه پولیتخنیک کابل را مؤظف  ساخته تا از روند فراهم سازی تجهیزات مورد نیاز انتخاباتی، نظارت کنند.

شاه محمود مل، عضو دیدبان شفافیت افغانستان اظهار داشت: «در هر انتخابات حکومت یک طرف از انتخابات است تنها تکیه روی نظارت حکومت نمی تواند که اصل شفافیت را دراین زمینه تامین کند بهتر این خواهد بود که نماینده گان با صلاحیت جامعه مدنی و احزاب سیاسی در این پروسه دخیل می بودند.»

در این گزارش نهاد انتخابات شفاف افغانستان آمده که چهل یک درصد مردم به کار کمیسیون های انتخاباتی بی باورندارند، اما گفته شده است که پنجا و سه درصد مردم، هنوز دل بسته شرکت در انتخابات استند.

عبدالعزیز آریایی: اگر مداخلات ادامه یابند استعفا می‎دهم

همزمان با این، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، مدیران کمیسیون‎های انتخاباتی  را در برگزاری یک انتخابات شفاف ناتوان می‎گوید و در گزارشی از نگرانی مردم دربارۀ مداخله حکومت در کار انتخابات انتقاد می‎کند.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون مستقل شکایت‎های انتخاباتی هشدار می‎دهد که اگر مداخله‎ها در کار این نهاد قطع نشوند، تا یک ماه دیگر از سمتش کنار خواهد رفت.

عبدالعزیز آریایی که امروز (پنج‎شنبه،۲۰ میزان) در یک نشست "بنیاد انتخابات شفاف افغانستان" -که از بهر همه‎گانی ساختن پژوهی در کابل برگزار شده بود- سخن می‎زد، روند کار در کمیسیون انتخاباتی را تأسف بار دانست.

وی در این باره بیان داشت: «همان کسانی که در گذشته در تقلب دست داشتند، شما متهم می‌‎کردید، طرف شما بودید! در حقیقت اعتراف می کردید که این‎ها نتوانستند انتخابات ۲۰۱۴ را برگزاری بکنند، همان مردمان هنوز در کمیسیون‎ها حضور دارند، ما چگونه بتوانیم در محضر این‌ها و در حضور آنان و از این ها استفاده کنیم و پیش برویم.»  

یافته‎‏های پژوهش "بنیاد انتخابات شفاف افغانستان" -که از کارکردهای ده ماهه کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفته- نشان می‏دهند که بیشتر شهروندان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی می خواهند تا انتخابات برگزار شوند، اما رهبران حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف، تمایل ندارند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «انتخابات افغانستان، امروز تضمینی شده است برای ثبات افغانستان؛ یعنی هرنوع سهل انگاری هرنوع کوتاهی توسط شرکای انتخاباتی امکان دارد ثبات افغانستان را برهم بزند.»

بربنیاد این یافته‎ها، نزدیک به چهل درصد از شهروندان از مداخله حکومت در کار انتخابات نگران استند و نیز مدیران کمیسیون های انتخابات به ناتوانی متهم شده اند. اما، رییس کمیسیون انتخابات از برگزاری به موقع انتخابات اطمینان می دهد.

نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افزود: «شفافیت، بی طرفی و ارادۀ قاطع و امنیت بسیار ضرور است من گفته می توانم که حکومت تا اکنون در کارها مداخله نکرده است.»

چگونگی استفاده از فن آوری و خریداری آن نیز با انتقادهایی روبرو شده است؛ چنان که حتا رییس جمهور در تازه ترین حکمش، روسای ادارۀ زون پایتخت، توزیع شناسنامه های برقی، ادارۀ احصایه مرکزی و یکی از آموزگاران دانشگاه پولیتخنیک کابل را مؤظف  ساخته تا از روند فراهم سازی تجهیزات مورد نیاز انتخاباتی، نظارت کنند.

شاه محمود مل، عضو دیدبان شفافیت افغانستان اظهار داشت: «در هر انتخابات حکومت یک طرف از انتخابات است تنها تکیه روی نظارت حکومت نمی تواند که اصل شفافیت را دراین زمینه تامین کند بهتر این خواهد بود که نماینده گان با صلاحیت جامعه مدنی و احزاب سیاسی در این پروسه دخیل می بودند.»

در این گزارش نهاد انتخابات شفاف افغانستان آمده که چهل یک درصد مردم به کار کمیسیون های انتخاباتی بی باورندارند، اما گفته شده است که پنجا و سه درصد مردم، هنوز دل بسته شرکت در انتخابات استند.

هم‌رسانی کنید