Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله در دیدار با خلیل‌زاد: حکومت آماده همکاری در روند صلح است

در یک خبرنامۀ ریاست اجراییه آمده‌است که عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور روز یک‌شنبه (۸ ثور) با زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد و از ماده‌گی حکومت و مردم برای کمک به این روند، اطمینان داد.

در این دیدار، صلاحالدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه نیز شرکت کرده بود و آقای عبدالله از اجماع بین‌المللی در حمایت از صلح افغانستان با حضور اتحادیه اروپا، چین و روسیه، استقبال کرد.

خبرنامه می‌افزاید که آقای خلیل‌زاد در این دیدار دربارۀ نتایج سفرهای اخیرش و ملاقات با نماینده‌گان کشورهای مختلف برای ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌یی برای صلح در افغانستان، توضیح داد.

در خبرنامه اضافه شده‌است که دو طرف در این نشست، بر اصل مذاکرات بین‌الأفغانی همه شمول،‌ اجماع بین‌المللی و منطقه‌یی در حمایت از صلح، مبارزه مشترک با هراس‌افگنی و ادامۀ تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح، تأکید کردند.

روز شنبه، آقای خلیل‌زاد پس از ورود به کابل، با رییس‌جمهور غنی نیز، دیدار کرد.

دریک خبرنامۀ ریاست جمهوری آمده‌است که این دیدار شام شنبه انجام شد و در آن آقای خلیل‌زاد دربارۀ سفرها و برنامه‌های آینده‌اش در زمینۀ صلح، توضیحات داد.

خبرنامه می‌افزاید که هر دو طرف یک بار دیگر بر احیای گفتگوهای بین‎الافغانی تأکید کردند و آن را در آینده برای ایجاد زمینۀ گفتگوهای مستقیم به رهبری حکومت افغانستان با طالبان، مهم دانستند.

عبدالله در دیدار با خلیل‌زاد: حکومت آماده همکاری در روند صلح است

عبدالله و ربانی در دیدار با خلیل‌زاد از تلاش‌های امریکا و او برای برقراری صلح عادلانه و دایمی در افغانستان، قدردانی کرد.

Thumbnail

در یک خبرنامۀ ریاست اجراییه آمده‌است که عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور روز یک‌شنبه (۸ ثور) با زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد و از ماده‌گی حکومت و مردم برای کمک به این روند، اطمینان داد.

در این دیدار، صلاحالدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه نیز شرکت کرده بود و آقای عبدالله از اجماع بین‌المللی در حمایت از صلح افغانستان با حضور اتحادیه اروپا، چین و روسیه، استقبال کرد.

خبرنامه می‌افزاید که آقای خلیل‌زاد در این دیدار دربارۀ نتایج سفرهای اخیرش و ملاقات با نماینده‌گان کشورهای مختلف برای ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌یی برای صلح در افغانستان، توضیح داد.

در خبرنامه اضافه شده‌است که دو طرف در این نشست، بر اصل مذاکرات بین‌الأفغانی همه شمول،‌ اجماع بین‌المللی و منطقه‌یی در حمایت از صلح، مبارزه مشترک با هراس‌افگنی و ادامۀ تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح، تأکید کردند.

روز شنبه، آقای خلیل‌زاد پس از ورود به کابل، با رییس‌جمهور غنی نیز، دیدار کرد.

دریک خبرنامۀ ریاست جمهوری آمده‌است که این دیدار شام شنبه انجام شد و در آن آقای خلیل‌زاد دربارۀ سفرها و برنامه‌های آینده‌اش در زمینۀ صلح، توضیحات داد.

خبرنامه می‌افزاید که هر دو طرف یک بار دیگر بر احیای گفتگوهای بین‎الافغانی تأکید کردند و آن را در آینده برای ایجاد زمینۀ گفتگوهای مستقیم به رهبری حکومت افغانستان با طالبان، مهم دانستند.

هم‌رسانی کنید