Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله: هیچ‌کس حق ندارد کمیسیون انتخابات را تهدید کند

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشست روز دوشنبۀ (۲۴ ثور) شورای وزیران، از طرح نصب برچسپ برکاپی شناس‌نامه‌ها انتقاد کرد.

آقای عبدالله می‌گوید که اعضای کمیسیون انتخابات زیرفشار و تهدید استند. او، هشدار می‌دهد که «هیچ‌کس» حق ندارد کمیسیون انتخابات را تهدید کند: «هیچ‌کس حق ندارد که کمیسیون مستقل را تهدید کند. این نقطه پایان پروسۀ مردم‌سالاری خواهد بود. اعضای کمیسیون امروز شکایت دارند که زیر تهدید استند و تحت فشار مسایل بر ایشان تحمیل می‌شود.»  
 
این در حالی است که دومعاون و دوعضو كميسيون مستقل انتخابات، تصميم در بارۀ نصب برچسب بر كاپی شناس‌نامه‌ها را غيرقانونی می‌دانند و با این‌کار مخالف اند.

آنان می‌گویند که رییس این کمیسیون همراه رییس‌جمهور به تنهایی در بارۀ این طرح تصمیم گرفته‌اند.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند با طرحی‌که خبرش را ارگ ریاست‌جمهوری روز پنج‌شنبه بیرون کشید، تنها رییس و یک‌عضو دیگر این کمیسیون موافق استند، اما چهارعضو دیگر این کمیسیون، این طرح را رد کرده‌اند.
 
فيصله‌نامۀ كميسيون مستقل انتخابات در بارۀ این موضوع که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، نشان می‌دهد که وسیمه بادغيسی، معاون عملياتی و معاذالله دولتی، معاون اداری و مالی، کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قريشی و مليحه حسن، اعضای كميسيون مستقل انتخابات آن‌را امضا کرده‌اند.
 
بربنیاد این فیصله‌نامه، این اعضای کمیسیون انتخابات طرح بدیل برچسپ در كاپی شناس‌نامه‌ها را رد كرده‌اند.

رييس كميسيون انتخابات، حاضر نشد در اين باره با طلوع‌نيوز گفت‌وگو کند.
 
اول الرحمان رودوال، رییس مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کابل، اما در این باره گفت: «کمیسیون به‌تازه‌گی‌ها این تصمیم را گرفته‌است. دیروز تصمیم گرفته شد و ما امروز در کابل به همه مرکزها اعلام کردیم که در کاپی تذکره هم استیکر نصب کنند، اما باید اصل تذکره هم با شخص ثبت‌نام‌کننده باشد.»
 
خبر نصب برچسب‌ها بر کاپی شناس‌نامه‌ها روز پنج‌شنبه از سوی دفتر سخن‌گوی رییس‌جمهور بیرون داده شد، اما معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری ادعای دخالت حکومت را در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات، رد می‌‎کند.
 
در همین‌حال، شماری‌از آگاهان و اعضای مجلس سنا می‌گویند که هرگونه تحمیل خلاف قانون بر روند انتخابات، این برنامه ملی را بدنام خواهد ساخت.
 
کمیسیون مستقل انتخابات ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان را تا یک‌ماه دیگر در مرکزهای ولایت‌ها تمدید کرده‌است. قراراست این روند به‌زودی در ولسوالی‌ها نیز آغاز شود.
 
از سوی‌دیگر، در نشست روز دوشنبه شورای وزیران، رییس اجراییه می‌گوید که نیروهای دولتی در چندین بخش تلفات زیادی داده‌اند و باید به تلفات نیروهای دولتی، حکومت پاسخ بدهد.
 
آقای عبدالله، از سقوط پی‌هم شماری‌از ولسوالی‌ها به‌ویژه در ولایت‌های فاریاب و بغلان، انتقاد می‌کند.

آقای عبدالله، می‌گوید که نیروهای دولتی در بخش‌های ناامن، درست اکمال نمی‌شوند.

عبدالله: هیچ‌کس حق ندارد کمیسیون انتخابات را تهدید کند

رییس اجراییه تأکید می‌ورزد که هیچ‌گاهی مردم اجازه نخواهند داد تا با آرا و سرنوشت‌شان، بازی شود.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشست روز دوشنبۀ (۲۴ ثور) شورای وزیران، از طرح نصب برچسپ برکاپی شناس‌نامه‌ها انتقاد کرد.

آقای عبدالله می‌گوید که اعضای کمیسیون انتخابات زیرفشار و تهدید استند. او، هشدار می‌دهد که «هیچ‌کس» حق ندارد کمیسیون انتخابات را تهدید کند: «هیچ‌کس حق ندارد که کمیسیون مستقل را تهدید کند. این نقطه پایان پروسۀ مردم‌سالاری خواهد بود. اعضای کمیسیون امروز شکایت دارند که زیر تهدید استند و تحت فشار مسایل بر ایشان تحمیل می‌شود.»  
 
این در حالی است که دومعاون و دوعضو كميسيون مستقل انتخابات، تصميم در بارۀ نصب برچسب بر كاپی شناس‌نامه‌ها را غيرقانونی می‌دانند و با این‌کار مخالف اند.

آنان می‌گویند که رییس این کمیسیون همراه رییس‌جمهور به تنهایی در بارۀ این طرح تصمیم گرفته‌اند.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند با طرحی‌که خبرش را ارگ ریاست‌جمهوری روز پنج‌شنبه بیرون کشید، تنها رییس و یک‌عضو دیگر این کمیسیون موافق استند، اما چهارعضو دیگر این کمیسیون، این طرح را رد کرده‌اند.
 
فيصله‌نامۀ كميسيون مستقل انتخابات در بارۀ این موضوع که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، نشان می‌دهد که وسیمه بادغيسی، معاون عملياتی و معاذالله دولتی، معاون اداری و مالی، کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قريشی و مليحه حسن، اعضای كميسيون مستقل انتخابات آن‌را امضا کرده‌اند.
 
بربنیاد این فیصله‌نامه، این اعضای کمیسیون انتخابات طرح بدیل برچسپ در كاپی شناس‌نامه‌ها را رد كرده‌اند.

رييس كميسيون انتخابات، حاضر نشد در اين باره با طلوع‌نيوز گفت‌وگو کند.
 
اول الرحمان رودوال، رییس مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کابل، اما در این باره گفت: «کمیسیون به‌تازه‌گی‌ها این تصمیم را گرفته‌است. دیروز تصمیم گرفته شد و ما امروز در کابل به همه مرکزها اعلام کردیم که در کاپی تذکره هم استیکر نصب کنند، اما باید اصل تذکره هم با شخص ثبت‌نام‌کننده باشد.»
 
خبر نصب برچسب‌ها بر کاپی شناس‌نامه‌ها روز پنج‌شنبه از سوی دفتر سخن‌گوی رییس‌جمهور بیرون داده شد، اما معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری ادعای دخالت حکومت را در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات، رد می‌‎کند.
 
در همین‌حال، شماری‌از آگاهان و اعضای مجلس سنا می‌گویند که هرگونه تحمیل خلاف قانون بر روند انتخابات، این برنامه ملی را بدنام خواهد ساخت.
 
کمیسیون مستقل انتخابات ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان را تا یک‌ماه دیگر در مرکزهای ولایت‌ها تمدید کرده‌است. قراراست این روند به‌زودی در ولسوالی‌ها نیز آغاز شود.
 
از سوی‌دیگر، در نشست روز دوشنبه شورای وزیران، رییس اجراییه می‌گوید که نیروهای دولتی در چندین بخش تلفات زیادی داده‌اند و باید به تلفات نیروهای دولتی، حکومت پاسخ بدهد.
 
آقای عبدالله، از سقوط پی‌هم شماری‌از ولسوالی‌ها به‌ویژه در ولایت‌های فاریاب و بغلان، انتقاد می‌کند.

آقای عبدالله، می‌گوید که نیروهای دولتی در بخش‌های ناامن، درست اکمال نمی‌شوند.

هم‌رسانی کنید