Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالهادی ارغندیوال به حیث سرپرست وزارت مالیه گماشته شد

رییس جمهور غنی عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد و رییس حزب اسلامی را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه تعیین شد.

پیش از این رییس جمهور غنی در یک فرمان محمد شاکر کارگر را به حیث رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری گماشت.

وحید عمر مشاور رییس جمهور در یک پیام توییتری گفت که سلسله تعیینات اعضای جدید کابینه ادامه خواهد داشت و بعد از تکمیل شدن کابینه، آنها به گونه جمعی غرض اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه شورای ملی معرفی خواهند شد.

ریاست جمهوری می گوید که پیش آمد بحران ویروس کرونا درافغانستان، تمرکز حکومت را ازتشکیل کابینه به حاشیه رانده است.

لطیف محمود معاون سخنگوی رییس جمهوری گفت: «همان گونه که رییس جمهور افغانستان به کابینه همه پسند و ممثل اراده مردم افغانتسان تعهد کرده بود، با معرفی نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه سلسله تعیینات کابینه جدید ادامه خواهد داشت.»

در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای حل بحران سیاسی در کشور به میان آمدن یک دولت فراگیر را یک نیاز میداند. 

سخنگوی وزارت خارجه امریکا:گرافیک گفت: «وزیرخارجه و دبیرکل ناتو درباره  لزوم رهبران افغانستان برای تشکیل حکومت  فراگیر نیز گفت وگو کردند تا دستیابی به یک توافق سیاسی را در اولویت قرار  دهد و امنیت افغانستان را تقویت نماید.»

پیش از این شماری از چهره های پرنفوذ و اثرگذار برای حل این بحران پا درمیانی کرده اند، اما این پادرمیانی ها تا کنون نتیجه دلخواهی نداشته  اند.

عبدالهادی ارغندیوال به حیث سرپرست وزارت مالیه گماشته شد

وحید عمر مشاور رییس جمهور می گوید که سلسله تعیینات اعضای جدید کابینه ادامه خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور غنی عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد و رییس حزب اسلامی را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه تعیین شد.

پیش از این رییس جمهور غنی در یک فرمان محمد شاکر کارگر را به حیث رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری گماشت.

وحید عمر مشاور رییس جمهور در یک پیام توییتری گفت که سلسله تعیینات اعضای جدید کابینه ادامه خواهد داشت و بعد از تکمیل شدن کابینه، آنها به گونه جمعی غرض اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه شورای ملی معرفی خواهند شد.

ریاست جمهوری می گوید که پیش آمد بحران ویروس کرونا درافغانستان، تمرکز حکومت را ازتشکیل کابینه به حاشیه رانده است.

لطیف محمود معاون سخنگوی رییس جمهوری گفت: «همان گونه که رییس جمهور افغانستان به کابینه همه پسند و ممثل اراده مردم افغانتسان تعهد کرده بود، با معرفی نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه سلسله تعیینات کابینه جدید ادامه خواهد داشت.»

در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای حل بحران سیاسی در کشور به میان آمدن یک دولت فراگیر را یک نیاز میداند. 

سخنگوی وزارت خارجه امریکا:گرافیک گفت: «وزیرخارجه و دبیرکل ناتو درباره  لزوم رهبران افغانستان برای تشکیل حکومت  فراگیر نیز گفت وگو کردند تا دستیابی به یک توافق سیاسی را در اولویت قرار  دهد و امنیت افغانستان را تقویت نماید.»

پیش از این شماری از چهره های پرنفوذ و اثرگذار برای حل این بحران پا درمیانی کرده اند، اما این پادرمیانی ها تا کنون نتیجه دلخواهی نداشته  اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره