تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: بدون اجماع منطقه‌یی رسیدن به صلح در افغانستان زمان‌گیر است

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که بدون شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌یی دربارۀ صلح، رسیدن به یک توافق با طالبان زمان‌گیر خواهد بود.

آقای غنی، که امروز در نزدهمین نشست سازمان هم‌کاری‌های شانگ‌های در بیشکک سخن می‌زد، اما گفت که افغانستان در حال ایجاد هماهنگی برای شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی برای آوردن صلح در این کشور است.

او هرچند از کشوری خاصی نام نبرد، اما تأکید کرد که باید وابستگی طالبان به این کشورها که به گفتۀ او پشتیبان طالبان استند ازبین برده شود: «ما تعهد امریکا را برای ایجاد یک راه حل سیاسی معتبر می‌دانیم و در حال هماهنگی برای ایجاد یک اجماع ضروری بین‌المللی برای صلح استیم، اما بدون اجماع منطقه‌یی برای صلح و بدون حل [موضوع] وابستگی طالبان به پشیبانان آنان، پیشرفت در این راستا زمان خواهد گرفت.»

رییس‌جمهور غنی، هم‌چنان تأکید کرد که باید چارچوب منسجمی برای گفت‌وگو با طالبان ایجاد شود – چارچوبی که به گفتۀ او نیازمند شکل‌گیری یک ایتلاف منطقه‌یی و بین‌المللی است.

او افزود: «با درنظرداشت فرصت‌ها و تهدیدها، ما موارد زیر را پیشنهاد می‌کنیم؛ نخست: اگر بخواهیم بر معضل چند دسته‌گی دربارۀ صلح چیره شویم، یک ایتلاف منطقه‌یی و بین‌المللی برای صلح باید ایجاد شود تا این ایتلاف یک چارچوکات منسجمی را برای گفت‌وگو و مذاکره شکل بدهند.»

آقای غنی، گفت که تروریسم، جنگ و مواد مخدر نه تنها افغانستان را که کشورهای عضو سازمان هم‌کاری‌های شانگهای را نیز تهدید می‌کند و نیروهای امنیتی افغانستان اخیرأ کارخانه‌های زیادی از موادمخدر را ازبین برده‌اند.

رییس‌جمهور، جنگ افغانستان را چند بعدی توصیف کرد و گفت که رسیدن به یک توافق با طالبان می‌تواند از خشونت‌ها در افغانستان بکاهد.

این گفته‌های آقای غنی در حالی مطرح می‌شوند که اخیرأ او دستور رهایی در حدود نُه‌صد زندانی طالبان را از زندان‌های افغانستان صادر کرده‌است. گزارش‌ها می‌رسانند که در حدود بیش از ۵۰۰ تن از این زندانیان تاکنون آزاد شده‌اند.

همزمان با این، جنگ‌جویان طالبان هم‌چنان با نیروهای امنیتی در بخش‌هایی از کشور مشغول نبرد استند. غنی می‌گوید زندانیان طالبان را بربنیاد پیشنهاد شرکت کننده‌گان لویه جرگۀ مشورتی صلح آزاد کرده‌است، اما شماری از احزاب و آگاهان نظامی، آزادی زندانیان طالبان را در شرایط کنونی، منطقی نمی‌دانند.

با این همه، تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، در راستای صلح با طالبان نیز ادامه دارند. او که در هفتمین دور سفرهای منطقه‌یی و جهانی‌اش اکنون در افغانستان به سر می‌برد، روزانه با سیاسیون و شهروندان افغانستان دربارۀ چگونگی رسیدن به یک توافق با طالبان رأیزنی می‌کند.

او تاکنون شش بار با نماینده‌گان طالبان دیدار کرده‌است. انتظار می‌رود در این دور سفرش نیز با نماینده‌گان طالبان در دوحه دیدار کند.

غنی: بدون اجماع منطقه‌یی رسیدن به صلح در افغانستان زمان‌گیر است

رییس‌جمهور غنی، هم‌چنان تأکید کرد که باید چارچوب منسجمی برای گفت‌وگو با طالبان ایجاد شود.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که بدون شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌یی دربارۀ صلح، رسیدن به یک توافق با طالبان زمان‌گیر خواهد بود.

آقای غنی، که امروز در نزدهمین نشست سازمان هم‌کاری‌های شانگ‌های در بیشکک سخن می‌زد، اما گفت که افغانستان در حال ایجاد هماهنگی برای شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی برای آوردن صلح در این کشور است.

او هرچند از کشوری خاصی نام نبرد، اما تأکید کرد که باید وابستگی طالبان به این کشورها که به گفتۀ او پشتیبان طالبان استند ازبین برده شود: «ما تعهد امریکا را برای ایجاد یک راه حل سیاسی معتبر می‌دانیم و در حال هماهنگی برای ایجاد یک اجماع ضروری بین‌المللی برای صلح استیم، اما بدون اجماع منطقه‌یی برای صلح و بدون حل [موضوع] وابستگی طالبان به پشیبانان آنان، پیشرفت در این راستا زمان خواهد گرفت.»

رییس‌جمهور غنی، هم‌چنان تأکید کرد که باید چارچوب منسجمی برای گفت‌وگو با طالبان ایجاد شود – چارچوبی که به گفتۀ او نیازمند شکل‌گیری یک ایتلاف منطقه‌یی و بین‌المللی است.

او افزود: «با درنظرداشت فرصت‌ها و تهدیدها، ما موارد زیر را پیشنهاد می‌کنیم؛ نخست: اگر بخواهیم بر معضل چند دسته‌گی دربارۀ صلح چیره شویم، یک ایتلاف منطقه‌یی و بین‌المللی برای صلح باید ایجاد شود تا این ایتلاف یک چارچوکات منسجمی را برای گفت‌وگو و مذاکره شکل بدهند.»

آقای غنی، گفت که تروریسم، جنگ و مواد مخدر نه تنها افغانستان را که کشورهای عضو سازمان هم‌کاری‌های شانگهای را نیز تهدید می‌کند و نیروهای امنیتی افغانستان اخیرأ کارخانه‌های زیادی از موادمخدر را ازبین برده‌اند.

رییس‌جمهور، جنگ افغانستان را چند بعدی توصیف کرد و گفت که رسیدن به یک توافق با طالبان می‌تواند از خشونت‌ها در افغانستان بکاهد.

این گفته‌های آقای غنی در حالی مطرح می‌شوند که اخیرأ او دستور رهایی در حدود نُه‌صد زندانی طالبان را از زندان‌های افغانستان صادر کرده‌است. گزارش‌ها می‌رسانند که در حدود بیش از ۵۰۰ تن از این زندانیان تاکنون آزاد شده‌اند.

همزمان با این، جنگ‌جویان طالبان هم‌چنان با نیروهای امنیتی در بخش‌هایی از کشور مشغول نبرد استند. غنی می‌گوید زندانیان طالبان را بربنیاد پیشنهاد شرکت کننده‌گان لویه جرگۀ مشورتی صلح آزاد کرده‌است، اما شماری از احزاب و آگاهان نظامی، آزادی زندانیان طالبان را در شرایط کنونی، منطقی نمی‌دانند.

با این همه، تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، در راستای صلح با طالبان نیز ادامه دارند. او که در هفتمین دور سفرهای منطقه‌یی و جهانی‌اش اکنون در افغانستان به سر می‌برد، روزانه با سیاسیون و شهروندان افغانستان دربارۀ چگونگی رسیدن به یک توافق با طالبان رأیزنی می‌کند.

او تاکنون شش بار با نماینده‌گان طالبان دیدار کرده‌است. انتظار می‌رود در این دور سفرش نیز با نماینده‌گان طالبان در دوحه دیدار کند.

هم‌رسانی کنید