Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی در سفرش به کاپیسا بر مدیریت آتش‌بس احتمالی تأکید کرد

رییس‌جمهور غنی روز چهارشنبه (۱۷ اسد) در جریان مراسم گشایش سب استیشن برق گلبهار در ولایت کاپیسا بر مدیریت آتش‌بس احتمالی در روزهای آینده، تأکید کرد.
 
او که در این مراسم سخنرانی می‌کرد، گفت که در روز نزدیک در این باره شاهد یک تصمیم از سوی حکومت خواهید بود.
 
او همچنان گفت: «صلح در روز روشن میاید نه در شب تاریک و صلح در عقب پرده‌ها صورت نمی‌گیرد.»
 
او اضافه کرد که خواهان صلح دایمی در افغانستان است و افزود که گفت‎وگوها دربارۀ صلح، ادامه دارند.
 
از سویی دیگر، آقای غنی گفت که بدون اصلاحات افغانستان نمی‌تواند به پای خود استاده شود و اینکه به کمک‌های خارجی نمی‌شود اتکا کرد و به رفا رسید.
 
درجریان سفرش آقای غنی با مقام‎های امنیتی کاپیسا نیز دیدار کرده‌است و وضعیت امنیتی این ولایت را نیز بررسی کرده‌است.
 
در مراسم گشایش سب استیشن مسؤولین، بزرگان و نماینده‌گان مردم کاپیسا نیز حضور داشتند.
 
این سب استیشن که شامل لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از سب استیشن پشتۀ سرخ به گلبهار و لین انتقالی ۱۱۰ کیلوولت از گلبهار الی سب استیشن تپۀ احمدبیگ می‌باشد، به کمک تیم انجنیری اردوی امریکا به هزینۀ ۶۵.۸ میلیون دالر ساخته شده‌است و برای ۳۰۰۰۰ مشترک برق تأمین خواهد کرد.

غنی در سفرش به کاپیسا بر مدیریت آتش‌بس احتمالی تأکید کرد

رییس‌جمهور غنی در جریان سفر به ولایت کاپیسا بر مدیریت آتش‌بس احتمالی تأکید کرد و افزود که او خواهان صلح دایمی در افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی روز چهارشنبه (۱۷ اسد) در جریان مراسم گشایش سب استیشن برق گلبهار در ولایت کاپیسا بر مدیریت آتش‌بس احتمالی در روزهای آینده، تأکید کرد.
 
او که در این مراسم سخنرانی می‌کرد، گفت که در روز نزدیک در این باره شاهد یک تصمیم از سوی حکومت خواهید بود.
 
او همچنان گفت: «صلح در روز روشن میاید نه در شب تاریک و صلح در عقب پرده‌ها صورت نمی‌گیرد.»
 
او اضافه کرد که خواهان صلح دایمی در افغانستان است و افزود که گفت‎وگوها دربارۀ صلح، ادامه دارند.
 
از سویی دیگر، آقای غنی گفت که بدون اصلاحات افغانستان نمی‌تواند به پای خود استاده شود و اینکه به کمک‌های خارجی نمی‌شود اتکا کرد و به رفا رسید.
 
درجریان سفرش آقای غنی با مقام‎های امنیتی کاپیسا نیز دیدار کرده‌است و وضعیت امنیتی این ولایت را نیز بررسی کرده‌است.
 
در مراسم گشایش سب استیشن مسؤولین، بزرگان و نماینده‌گان مردم کاپیسا نیز حضور داشتند.
 
این سب استیشن که شامل لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از سب استیشن پشتۀ سرخ به گلبهار و لین انتقالی ۱۱۰ کیلوولت از گلبهار الی سب استیشن تپۀ احمدبیگ می‌باشد، به کمک تیم انجنیری اردوی امریکا به هزینۀ ۶۵.۸ میلیون دالر ساخته شده‌است و برای ۳۰۰۰۰ مشترک برق تأمین خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید