Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرمانده پولیس خوست با دو نگهبانش در یک انفجار جان باختند

وزارت امور داخله تایید می‌کند که سید احمد بابازی، فرماندۀ پولیس ولایت خوست همراه با دو نگهبانش در یک انفجار جان باخته‌اند. 

به گفته وزارت داخله، این انفجار برخاسته از ماین جاسازی شده در کنار جاده بوده‌است. 

در خبرنامه وزارت داخله آمده‌است که این انفجار در منطقه زنیخیل ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست رخ داده‌است. 

طالبان مسوولیت این رویداد را پذیرفته‌اند.

فرمانده پولیس خوست با دو نگهبانش در یک انفجار جان باختند

این انفجار در منطقه زنیخیل ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست رخ داده‌است.

Thumbnail

وزارت امور داخله تایید می‌کند که سید احمد بابازی، فرماندۀ پولیس ولایت خوست همراه با دو نگهبانش در یک انفجار جان باخته‌اند. 

به گفته وزارت داخله، این انفجار برخاسته از ماین جاسازی شده در کنار جاده بوده‌است. 

در خبرنامه وزارت داخله آمده‌است که این انفجار در منطقه زنیخیل ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست رخ داده‌است. 

طالبان مسوولیت این رویداد را پذیرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید