Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فهرست حکومت: بیشترین زندانیان رهاشده طالبان از چهار ولایت استند

حکومت افغانستان امروز دوشنبه (۳۰سرطان) گفته است که بیشتر زندانیان رها شده طالبان، باشنده‌گان چهار ولایت بوده اند. بربنیاد فهرستی از دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور که یک نقل آن به طلوع‌نیوز رسیده است، بسیاری ازاین زندانیان از ولایت‌های کندهار،هلمند، ننگرهار و فراه استند، اما کمترین آزاد شده‌گان طالبان از ولایت‌های پنجشیر، بامیان و نورستان بوده است.

رهایی زندانیان طالبان که در واقع کلیدی برای آغاز گفت‌وگو های میان است، از چهار ماه بدینسو از سوی حکومت افغانستان ادامه داشته است.

ظاهرعظیمی، نظامی پیشین دراین باره گفت: «شخص ملاهیبت‌الله، نورزایی است و مورد دوم رهایی بیشتر نورزایی‌ها می‌تواند بیلانس قدرت عملی در میدان‌ها را به نفع درانی‌ها تغییر بدهد و سوم این که چون از لحاظ شهروندی درانی‌ها پیشرفته تر تلقی می‌شوند، می‌تواند در روند صلح تاثیر مثبت داشته باشد.»

از سوی دیگر حکومت افغانستان از ادامه روند رهایی زندانیان طالبان خبر می‌دهد.

جاوید فیصل، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی، گفت: «آن کسانی که به خاطر مسایل حق‌العبدی رها نمی‌شوند، طالبان می‌توانند که یک لیست بدیل را به حکومت افغانستان بسپارند.»

اما خبرگزاری "نن تکی آسیا" واکنش یکی از اعضای دفتر طالبان را در قطر پخش کرده است که در باره زندانیان این گروه که جرم‌های حق‌‎العبدی دارند موضع گیری کرده است.

مولوی محمد نبی عمری، عضو دفتر طالبان در قطر، گفت: «آن کسانی که در حق‌العبد متهم بودند، فکر من این است که آنان یا در کابل معاونان شدند و یا هم برخلاف تمامی قوانین به آنان رتبه مارشالی داده شد.»

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که در روزهای پسین کار در باره رهایی نزدیک به ۶۰۰ زندانی طالبان که جنجال برانگیز بوده است، با پیشرفت‌هایی همراه است.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه گفته است که :" بسیار پیشرفت صورت گرفته است و در تا دو و یا سه روز آینده در این باره فیصله‌هایی بیشتری هم خواهد شد."

طالبان می‌گویند که حکومت افغانستان به آنان گفته است که برخی از کشورها نیز در باره رهایی برخی از زندانیان این گروه موانع ایجاد کرده اند.

آقای عمری گفت: «کابل می گوید که به گونه مثال کشورهای غربی به آنان می‌گویند که این افراد را رها نکنند که این هم مداخله صریح این کشورها در امور داخلی افغانستان است.»

تا اکنون ۴ هزار۲۵۰ زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شده اند و طالبان نیز ۸۴۵ زندانی حکومت افغانستان را از بند رها کرده است.

فهرست حکومت: بیشترین زندانیان رهاشده طالبان از چهار ولایت استند

یک عضو دفتر طالبان در قطرمی‌گوید که حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان این گروه را با مشکلاتی رو به رو ساخته است.

Thumbnail

حکومت افغانستان امروز دوشنبه (۳۰سرطان) گفته است که بیشتر زندانیان رها شده طالبان، باشنده‌گان چهار ولایت بوده اند. بربنیاد فهرستی از دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور که یک نقل آن به طلوع‌نیوز رسیده است، بسیاری ازاین زندانیان از ولایت‌های کندهار،هلمند، ننگرهار و فراه استند، اما کمترین آزاد شده‌گان طالبان از ولایت‌های پنجشیر، بامیان و نورستان بوده است.

رهایی زندانیان طالبان که در واقع کلیدی برای آغاز گفت‌وگو های میان است، از چهار ماه بدینسو از سوی حکومت افغانستان ادامه داشته است.

ظاهرعظیمی، نظامی پیشین دراین باره گفت: «شخص ملاهیبت‌الله، نورزایی است و مورد دوم رهایی بیشتر نورزایی‌ها می‌تواند بیلانس قدرت عملی در میدان‌ها را به نفع درانی‌ها تغییر بدهد و سوم این که چون از لحاظ شهروندی درانی‌ها پیشرفته تر تلقی می‌شوند، می‌تواند در روند صلح تاثیر مثبت داشته باشد.»

از سوی دیگر حکومت افغانستان از ادامه روند رهایی زندانیان طالبان خبر می‌دهد.

جاوید فیصل، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی، گفت: «آن کسانی که به خاطر مسایل حق‌العبدی رها نمی‌شوند، طالبان می‌توانند که یک لیست بدیل را به حکومت افغانستان بسپارند.»

اما خبرگزاری "نن تکی آسیا" واکنش یکی از اعضای دفتر طالبان را در قطر پخش کرده است که در باره زندانیان این گروه که جرم‌های حق‌‎العبدی دارند موضع گیری کرده است.

مولوی محمد نبی عمری، عضو دفتر طالبان در قطر، گفت: «آن کسانی که در حق‌العبد متهم بودند، فکر من این است که آنان یا در کابل معاونان شدند و یا هم برخلاف تمامی قوانین به آنان رتبه مارشالی داده شد.»

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که در روزهای پسین کار در باره رهایی نزدیک به ۶۰۰ زندانی طالبان که جنجال برانگیز بوده است، با پیشرفت‌هایی همراه است.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه گفته است که :" بسیار پیشرفت صورت گرفته است و در تا دو و یا سه روز آینده در این باره فیصله‌هایی بیشتری هم خواهد شد."

طالبان می‌گویند که حکومت افغانستان به آنان گفته است که برخی از کشورها نیز در باره رهایی برخی از زندانیان این گروه موانع ایجاد کرده اند.

آقای عمری گفت: «کابل می گوید که به گونه مثال کشورهای غربی به آنان می‌گویند که این افراد را رها نکنند که این هم مداخله صریح این کشورها در امور داخلی افغانستان است.»

تا اکنون ۴ هزار۲۵۰ زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شده اند و طالبان نیز ۸۴۵ زندانی حکومت افغانستان را از بند رها کرده است.

هم‌رسانی کنید