Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قطر انتظار دارد روند رهایی زندانیان در هفتۀ روان پایان یابد

قطر انتظار دارد تا روند آزادسازی زندانیان از سوی حکومت افغانستان و طالبان در هفته جاری پایان یابد.

مطلق القحطانی، نمایندۀ ویژۀ وزارت امورخارجۀ قطر برای افغانستان می‌گوید که در سفر اخیرش به کابل، دربارۀ آغاز هرچه زودتر گفت‌وگوهای میان افغانستان، با رهبران حکومت افغانستان و هیئت طالبان در کابل، رأیزنی کرده‌است.

مطلق القحطانی گفت: «انتظار داریم که در این هفته، رهایی زندانیان به پایان برسد و به مرحله بعدی که یک مرحلۀ تاریخی برای افغانستان است، یعنی نشستن طرف‌های افغان بر میز گفت‌وگو برای یافتن راه حلی به این منازعه و بحران خونبار در افغانستان برسیم.»

هرچند تاکنون زمان و مکان گفت‌وگوهای میان افغانان روشن نیست، شبکۀ الجزیره به نقل از نمایندۀ ویژۀ وزارت امور خارجه قطر گزارش داده‌است که رییس‌جمهورغنی با برگزاری گفت‌وگوی میان افغانان در قطر توافق کرده‌است. اما یک منبع در حکومت افغانستان می‌گوید که رییس‌جمهور غنی تنها با برگزاری نشست مقدماتی پیش از گفت‌وگوهای میان افغانان در دوحه موافقت کرده‌است.

دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «به‌شمول کشور قطر، بعضی کشورهای دیگر هم برای میزبانی گفت‌وگوهای میان افغانان اعلام آماده‌گی کرده‌اند، اما تاکنون زمان و مکان گفت‌وگوها نهایی نشده‌است.»

در همین حال، پیتر پروگل، سفیر آلمان در کابل نیز در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تأکید دارد که باید هرچه زودتر گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شوند؛ زیر به باور او، تأخیر در این روند زمینه‌ساز دست‌درازی‌ها خواهد بود: «فکر می‌کنم روند رهایی زندانیان به‌خوبی به پیش می‌رود. زمانی که شرایط برآورده شوند دو طرف باید گردهم بیایند. هر قدر بیشتر صبر کنید، برای خرابکاران و کسانی که به روند صلح علاقه ندارند که مشکل به وجود بیاورند.»

سیداکبر آغا، عضو پیشین گروۀ طالبان اظهار داشت: «در صلح، بعضی کارها باقی مانده‌است که از جمله شمار زندانیانی که باید تکمیل شود و بعد گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز می‌شود.»

تاکنون حکومت افغانستان از میان پنج‌هزار زندانی طالبان که باید از زندان‌های کشور رها شوند، سه‌هزار و نُه زندانی را رها کرده‌است. طالبان نیز از میان یک‌هزار زندانی نیروهای دولتی در حدود پنج‌صد آنان را رها کرده‌اند.

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی، دو شب پیش گفت که قرار است دو هزار زندانی دیگر طالبان نیز به‌زودی رها شوند.

جاوید فیصل، سخن‌گوی شورای امنیت ملی گفت: «از آدرس ما مشکل نیست و اقدامات هم کردیم. اما از آدرس طالب هم در بخش تأخیر گفت‌وگوها و هم دوام خشونت و افزایش آن است که باید از آدرس شان حل شود.»

اما، منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که ایالات متحده خواستار آزاد نشدن نزدیک به دوصد زندانی طالبان شده‌است که در کشتار نیروهای امریکایی دست دارند.

لطیف پدرام، نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «گفت‌وگو با طالبان باید مشخص باشد و ماباید با طالبان گفت‌وگو کنیم که وقتی به افغانستان میاید، چگونه میاید؟»

قطر انتظار دارد روند رهایی زندانیان در هفتۀ روان پایان یابد

تاکنون حکومت افغانستان از میان پنج‌هزار زندانی طالبان که باید از زندان‌های کشور رها شوند، سه‌هزار و نُه زندانی را رها کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

قطر انتظار دارد تا روند آزادسازی زندانیان از سوی حکومت افغانستان و طالبان در هفته جاری پایان یابد.

مطلق القحطانی، نمایندۀ ویژۀ وزارت امورخارجۀ قطر برای افغانستان می‌گوید که در سفر اخیرش به کابل، دربارۀ آغاز هرچه زودتر گفت‌وگوهای میان افغانستان، با رهبران حکومت افغانستان و هیئت طالبان در کابل، رأیزنی کرده‌است.

مطلق القحطانی گفت: «انتظار داریم که در این هفته، رهایی زندانیان به پایان برسد و به مرحله بعدی که یک مرحلۀ تاریخی برای افغانستان است، یعنی نشستن طرف‌های افغان بر میز گفت‌وگو برای یافتن راه حلی به این منازعه و بحران خونبار در افغانستان برسیم.»

هرچند تاکنون زمان و مکان گفت‌وگوهای میان افغانان روشن نیست، شبکۀ الجزیره به نقل از نمایندۀ ویژۀ وزارت امور خارجه قطر گزارش داده‌است که رییس‌جمهورغنی با برگزاری گفت‌وگوی میان افغانان در قطر توافق کرده‌است. اما یک منبع در حکومت افغانستان می‌گوید که رییس‌جمهور غنی تنها با برگزاری نشست مقدماتی پیش از گفت‌وگوهای میان افغانان در دوحه موافقت کرده‌است.

دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «به‌شمول کشور قطر، بعضی کشورهای دیگر هم برای میزبانی گفت‌وگوهای میان افغانان اعلام آماده‌گی کرده‌اند، اما تاکنون زمان و مکان گفت‌وگوها نهایی نشده‌است.»

در همین حال، پیتر پروگل، سفیر آلمان در کابل نیز در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تأکید دارد که باید هرچه زودتر گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شوند؛ زیر به باور او، تأخیر در این روند زمینه‌ساز دست‌درازی‌ها خواهد بود: «فکر می‌کنم روند رهایی زندانیان به‌خوبی به پیش می‌رود. زمانی که شرایط برآورده شوند دو طرف باید گردهم بیایند. هر قدر بیشتر صبر کنید، برای خرابکاران و کسانی که به روند صلح علاقه ندارند که مشکل به وجود بیاورند.»

سیداکبر آغا، عضو پیشین گروۀ طالبان اظهار داشت: «در صلح، بعضی کارها باقی مانده‌است که از جمله شمار زندانیانی که باید تکمیل شود و بعد گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز می‌شود.»

تاکنون حکومت افغانستان از میان پنج‌هزار زندانی طالبان که باید از زندان‌های کشور رها شوند، سه‌هزار و نُه زندانی را رها کرده‌است. طالبان نیز از میان یک‌هزار زندانی نیروهای دولتی در حدود پنج‌صد آنان را رها کرده‌اند.

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی، دو شب پیش گفت که قرار است دو هزار زندانی دیگر طالبان نیز به‌زودی رها شوند.

جاوید فیصل، سخن‌گوی شورای امنیت ملی گفت: «از آدرس ما مشکل نیست و اقدامات هم کردیم. اما از آدرس طالب هم در بخش تأخیر گفت‌وگوها و هم دوام خشونت و افزایش آن است که باید از آدرس شان حل شود.»

اما، منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که ایالات متحده خواستار آزاد نشدن نزدیک به دوصد زندانی طالبان شده‌است که در کشتار نیروهای امریکایی دست دارند.

لطیف پدرام، نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «گفت‌وگو با طالبان باید مشخص باشد و ماباید با طالبان گفت‌وگو کنیم که وقتی به افغانستان میاید، چگونه میاید؟»

هم‌رسانی کنید