تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

میلی: نیروهای امریکایی چند سال دیگر نیز در افغانستان خواهند ماند

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا روز یک‌شنبه (۱۹ عقرب) در یک گفتگو با شبکۀ خبری "ای‌بی‌سی" گفت که نیروهای امریکایی چندسال دیگر نیز، در افغانستان خواهند ماند.

به بارو این مقام امریکایی، مأموریتی نیروهای امریکایی هنوز هم در افغانستان، پایان نیافته‌است. اما طالبان درواکنش به این سخنان می‌گوید تا هر زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان بمانند، بازهم به هدف‌های شان نخواهند رسید.  
 
مارک میلی می گوید: "برای این به افغانستان رفتیم تا آن کشور بار دیگر به پناه‌گاه هراس افگنان مبدل نشود و به امریکا، حمله نکند. این مأموریت تا هنوز تکمیل نشده‌است و برای موفقیت در این مأموریت، حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان باید قادر شوند تا امنیت داخلی کشور خودشان را، تأمین کنند و نگذارند که هراس افگنان از قلمرو آن کشور بر کشورهای دیگر، به ویژه ایالات متحدۀ امریکا، حمله کنند."

حضور نیروهای امریکایی در افغانستان و چگونه‌گی بیرون شدن این نیروها از این کشور، از بحث بر انگیز ترین مسایل بوده‌است.

چیزی که در یک دهۀ اخیر، در گفتگوهای صلح نیز یا به عنوان پیش شرط و یا هم چون شرط از سوی طالبان مطرح شده‌است.

هم‎اکنون این کشور حدود دوازده هزار سرباز درافغانستان دارد؛ اما در این مدت، واشنگتن گاهی بر حضور نظامی‌اش در افغانستان افزوده‌است و گاهی هم از شمار نیروهایش در کشور، کاسته است.

میلی: نیروهای امریکایی چند سال دیگر نیز در افغانستان خواهند ماند

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا می‌گوید که نیروهای امریکایی از بهر مبدل نشدن دوبارۀ افغانستان به یک پایگاه هراس‌افگنان، در این کشور حضور دارند.

تصویر بندانگشتی

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا روز یک‌شنبه (۱۹ عقرب) در یک گفتگو با شبکۀ خبری "ای‌بی‌سی" گفت که نیروهای امریکایی چندسال دیگر نیز، در افغانستان خواهند ماند.

به بارو این مقام امریکایی، مأموریتی نیروهای امریکایی هنوز هم در افغانستان، پایان نیافته‌است. اما طالبان درواکنش به این سخنان می‌گوید تا هر زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان بمانند، بازهم به هدف‌های شان نخواهند رسید.  
 
مارک میلی می گوید: "برای این به افغانستان رفتیم تا آن کشور بار دیگر به پناه‌گاه هراس افگنان مبدل نشود و به امریکا، حمله نکند. این مأموریت تا هنوز تکمیل نشده‌است و برای موفقیت در این مأموریت، حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان باید قادر شوند تا امنیت داخلی کشور خودشان را، تأمین کنند و نگذارند که هراس افگنان از قلمرو آن کشور بر کشورهای دیگر، به ویژه ایالات متحدۀ امریکا، حمله کنند."

حضور نیروهای امریکایی در افغانستان و چگونه‌گی بیرون شدن این نیروها از این کشور، از بحث بر انگیز ترین مسایل بوده‌است.

چیزی که در یک دهۀ اخیر، در گفتگوهای صلح نیز یا به عنوان پیش شرط و یا هم چون شرط از سوی طالبان مطرح شده‌است.

هم‎اکنون این کشور حدود دوازده هزار سرباز درافغانستان دارد؛ اما در این مدت، واشنگتن گاهی بر حضور نظامی‌اش در افغانستان افزوده‌است و گاهی هم از شمار نیروهایش در کشور، کاسته است.

هم‌رسانی کنید