Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متوقف شدن ۱۱ پروژه توسعه‌یی به دلیل باج‌گیری طالبان در هرات

باج‌گیرهای طالبان از شرکت‌های پیمان کارسبب شده‌اند کار ۱۱ برنامه توسعه‌یی در ولسوالی زنده جان ولایت هرات، متوقف شوند.

احمد فرید زیارتجاهی ، ولسوال زنده جان می‌گوید که طالبان تلاش می‌کنند با تهدید و زور شرکت‌های پیمان‌کار را وادار به باج‌دهی به این گروه سازند. 

بنابر گفته‌های ولسوال زنده جان، ۸۵ برنامه‌یی توسعه‌یی در این ولسوالی بنیاد گذاری شدند، اما ۱۱ برنامه در بخش‌های که طالبان حضور دارند متوقف شده‌اند. 

آقای زیارتجاهی گفت: «طالبان از شورای‌های توسعه‌یی در این ولسوالی خواسته است تا ۳۰ درصد از پول‌های پروژه‌های توسعه‌یی را برای آنان بدهد، اما این خواست از سوی شورای‌های توسعه‌یی رد شد و حالا طالبان با رد شدن این خواست نمی‌گذارند که این پروژه‌ها عملی گردند.»

ولسوال زنده جان اضافه کرد که کم‌بود نیروهای امنیتی در این ولسوالی سبب شده‌اند طالبان در چند روستای این ولسوالی حضور پر‌ رنگ داشته باشند. 

وی در ادامه گفت: «ما درین ولسوالی با کمبود نیروهای امنیتی رو به رو هستیم. از همین را نمی‌توانیم که امنیت این پروژه‌ها را بگیریم. ما این مشکل خود را به رهبری ولایت رسانیده‌ایم.»

درهمین حال، ولسوال ادرسکن هرات می‌گوید که طالبان دو پایگاه شان را از شیندند به این ولسوالی انتقال داده‌اند و همچنان در این ولسوالی زندان ساخته‌اند و برخی از غیرنظامیان را درین زندان نگهداری می‌کنند.

لعل محمد عمرزی، ولسوال شیندند هرات گفت: «در برخی از بخش‌های این ولسوالی طالبان چندین پایگاه دارند و از همین پایگاه‌ها حمله‌های هراس افگنانه شان را سازماندهی می‌کنند و درین ولسوالی پنج گروه از طالبان مصروف فعالیت‌های تخریبی هستند.»

درهمین حال، جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که به زودی روند افزایش نیروهای امنیتی در برخی ولسوالی‌های هرات آغازخواهند شد.

وی می‌‎افزاید: «ما امسال چندین عملیات را در ولسوالی ادرسکن راه اندازی کردیم که طالبان این ولسوالی نابود شده بودند، اما نبود پاسگاه دایمی سبب شده است تا طالبان دوباره فعالیت‌های شان را آغاز کنند. اما متاسفانه که هرات با کمبود نیروهای امنیتی رو به رو هستند.»  

سخنگوی پولیس هرات نیز از آماده‌گی‌ها برای سرکوب هراس افگنان در بهار سال نو خبر می‌دهد.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی پولیس هرات، گفت: «نیروهای امنیتی در سال آینده هجری خورشیدی تصمیم دارند تا عملیات بزرگی را در سراسر هرات راه اندازی کنند تا تمامی پایگاه‌های طالبان را نابود کنند.» 

گفته‌های وجود دارند که حضور طالبان در هشت ولسوالی هرات پررنگ است و این گروه‌ها تهدید‌های جدی را در برابر برنامه‌های توسعه‌یی و حکومت‌داری درین بخش‌ها به وجود آورده‌اند.

متوقف شدن ۱۱ پروژه توسعه‌یی به دلیل باج‌گیری طالبان در هرات

احمد فرید زیارتجاهی ، ولسوال زنده جان می‌گوید که طالبان تلاش می‌کنند با تهدید و زور شرکت‌های پیمان‌کار را وادار به باج‌دهی به این گروه سازند. 

Thumbnail

باج‌گیرهای طالبان از شرکت‌های پیمان کارسبب شده‌اند کار ۱۱ برنامه توسعه‌یی در ولسوالی زنده جان ولایت هرات، متوقف شوند.

احمد فرید زیارتجاهی ، ولسوال زنده جان می‌گوید که طالبان تلاش می‌کنند با تهدید و زور شرکت‌های پیمان‌کار را وادار به باج‌دهی به این گروه سازند. 

بنابر گفته‌های ولسوال زنده جان، ۸۵ برنامه‌یی توسعه‌یی در این ولسوالی بنیاد گذاری شدند، اما ۱۱ برنامه در بخش‌های که طالبان حضور دارند متوقف شده‌اند. 

آقای زیارتجاهی گفت: «طالبان از شورای‌های توسعه‌یی در این ولسوالی خواسته است تا ۳۰ درصد از پول‌های پروژه‌های توسعه‌یی را برای آنان بدهد، اما این خواست از سوی شورای‌های توسعه‌یی رد شد و حالا طالبان با رد شدن این خواست نمی‌گذارند که این پروژه‌ها عملی گردند.»

ولسوال زنده جان اضافه کرد که کم‌بود نیروهای امنیتی در این ولسوالی سبب شده‌اند طالبان در چند روستای این ولسوالی حضور پر‌ رنگ داشته باشند. 

وی در ادامه گفت: «ما درین ولسوالی با کمبود نیروهای امنیتی رو به رو هستیم. از همین را نمی‌توانیم که امنیت این پروژه‌ها را بگیریم. ما این مشکل خود را به رهبری ولایت رسانیده‌ایم.»

درهمین حال، ولسوال ادرسکن هرات می‌گوید که طالبان دو پایگاه شان را از شیندند به این ولسوالی انتقال داده‌اند و همچنان در این ولسوالی زندان ساخته‌اند و برخی از غیرنظامیان را درین زندان نگهداری می‌کنند.

لعل محمد عمرزی، ولسوال شیندند هرات گفت: «در برخی از بخش‌های این ولسوالی طالبان چندین پایگاه دارند و از همین پایگاه‌ها حمله‌های هراس افگنانه شان را سازماندهی می‌کنند و درین ولسوالی پنج گروه از طالبان مصروف فعالیت‌های تخریبی هستند.»

درهمین حال، جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که به زودی روند افزایش نیروهای امنیتی در برخی ولسوالی‌های هرات آغازخواهند شد.

وی می‌‎افزاید: «ما امسال چندین عملیات را در ولسوالی ادرسکن راه اندازی کردیم که طالبان این ولسوالی نابود شده بودند، اما نبود پاسگاه دایمی سبب شده است تا طالبان دوباره فعالیت‌های شان را آغاز کنند. اما متاسفانه که هرات با کمبود نیروهای امنیتی رو به رو هستند.»  

سخنگوی پولیس هرات نیز از آماده‌گی‌ها برای سرکوب هراس افگنان در بهار سال نو خبر می‌دهد.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی پولیس هرات، گفت: «نیروهای امنیتی در سال آینده هجری خورشیدی تصمیم دارند تا عملیات بزرگی را در سراسر هرات راه اندازی کنند تا تمامی پایگاه‌های طالبان را نابود کنند.» 

گفته‌های وجود دارند که حضور طالبان در هشت ولسوالی هرات پررنگ است و این گروه‌ها تهدید‌های جدی را در برابر برنامه‌های توسعه‌یی و حکومت‌داری درین بخش‌ها به وجود آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید