Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محمد محقق از پیروزی جنگ‎جویان «لشکر فاطمیون» سپاس‌گزاری کرد

محمد محقق، معاون دوم رییس اجراییه در سفرش به تهران، در نشست زیرنام «محبان اهل بیت» از جنرال قاسم سلیمانی، یکی از طراحان لشکر فاطمیون در سوریه و نیز از سربازان که در این جنگ شرکت می‌کنند به‌شمول افغان‌ها، سپاس‌گزاری کرده‌است.

جنرال قاسم سلیمانی از طراحان اصلی ایجاد لشکر فاطمیون در سوریه گفته شده‌است که مهاجران افغان را تشویق به جنگ در سوریه می‌کند.

آقای محقق می‌گوید: «از همه رزمنده‌گان که در این نبردها تشریک مساعی کرده‌اند؛ چه از رزمنده‌گان عراق و سوریه و همچنان رزمنده‌گان ایران، افغانستان، پاکستان و جای جای دنیا که در این نبردها شرکت کرده‌اند و در حقیقت نبرد اسلام علیه کفر و دسایس استکبار جهانی بود، پیروز شدند، از آنان صمیمانه تشکر کنم.»

این درحالی است که حکومت ایران بارها متهم شده‌است که از میان مهاجران افغان سربازگیری می‌کند و آنان را در جنگ سوریه می‌فرستد.

اخیرأ وزارت خارجۀ افغانستان گفته بود که این موضوع را بررسی خواهد کرد.

در همین‌حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان این اظهارات آقای محقق را با منافع ملی کشور سازگار نمی‌دانند.

فاروق مجروح، یک عضو مجلس نماینده‌گان در این باره ابراز داشت: «درحالی که افغانستان خود در جنگ و ماتم غرق است، می‌تواند بسیار پیامد بد داشته باشد و این به منافع ملی افغانستان ساز و گار نیست. نه‌تنها که معاون دوم ریاست اجراییه که بلکه هیچ یک از مقام‌های حکومت افغانستان به چنین کارها دست نزند.»

با این‌همه، آقای محقق می‌افزاید که در افغانستان بیش از ده هزار داعشی حضور دارند و برای ویرانی افغانستان و دیگر کشورها، کمر بسته اند.

معاون دوم ریاست اجراییه تأکید دارد که با ناامن‌شدن شمال افغانستان تهدیدها بر آسیای میانه نیز افزایش میابند و باید کشورها برای مهار این وضع دست‌ به‌دست شوند.

محمد محقق از پیروزی جنگ‎جویان «لشکر فاطمیون» سپاس‌گزاری کرد

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه که به ایران رفته‌است، از افزایش جنگجویان داعش در افغانستان نیز ابراز نگرانی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

محمد محقق، معاون دوم رییس اجراییه در سفرش به تهران، در نشست زیرنام «محبان اهل بیت» از جنرال قاسم سلیمانی، یکی از طراحان لشکر فاطمیون در سوریه و نیز از سربازان که در این جنگ شرکت می‌کنند به‌شمول افغان‌ها، سپاس‌گزاری کرده‌است.

جنرال قاسم سلیمانی از طراحان اصلی ایجاد لشکر فاطمیون در سوریه گفته شده‌است که مهاجران افغان را تشویق به جنگ در سوریه می‌کند.

آقای محقق می‌گوید: «از همه رزمنده‌گان که در این نبردها تشریک مساعی کرده‌اند؛ چه از رزمنده‌گان عراق و سوریه و همچنان رزمنده‌گان ایران، افغانستان، پاکستان و جای جای دنیا که در این نبردها شرکت کرده‌اند و در حقیقت نبرد اسلام علیه کفر و دسایس استکبار جهانی بود، پیروز شدند، از آنان صمیمانه تشکر کنم.»

این درحالی است که حکومت ایران بارها متهم شده‌است که از میان مهاجران افغان سربازگیری می‌کند و آنان را در جنگ سوریه می‌فرستد.

اخیرأ وزارت خارجۀ افغانستان گفته بود که این موضوع را بررسی خواهد کرد.

در همین‌حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان این اظهارات آقای محقق را با منافع ملی کشور سازگار نمی‌دانند.

فاروق مجروح، یک عضو مجلس نماینده‌گان در این باره ابراز داشت: «درحالی که افغانستان خود در جنگ و ماتم غرق است، می‌تواند بسیار پیامد بد داشته باشد و این به منافع ملی افغانستان ساز و گار نیست. نه‌تنها که معاون دوم ریاست اجراییه که بلکه هیچ یک از مقام‌های حکومت افغانستان به چنین کارها دست نزند.»

با این‌همه، آقای محقق می‌افزاید که در افغانستان بیش از ده هزار داعشی حضور دارند و برای ویرانی افغانستان و دیگر کشورها، کمر بسته اند.

معاون دوم ریاست اجراییه تأکید دارد که با ناامن‌شدن شمال افغانستان تهدیدها بر آسیای میانه نیز افزایش میابند و باید کشورها برای مهار این وضع دست‌ به‌دست شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره