Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‎های نظامی سقوط دوباره درۀ میرزا اولنگ را رد می‌کنند

نصرت‎الله جمشیدی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین امروز (چهارشنبه) ادعاها دربارۀ سقوط دوباره درۀ میرزا اولنگ به دست "طالبان" را رد می‎کند و می‎گوید که نیروهای امنیتی هم اکنون در این دره، حضور دارند.
 
وی افزود: "نیروهای ما در این دره حضور دارند و تلاش خانه به خانه را آغاز کرده‎اند."
 
اما حسین شریفی افزوده است که پس ازبیرون شدن بیساری ازنیروها ازدره، "طالبان دیشب به این دره برگشتند و اکنون به غیر تپه شیرم دردیگر بخش‎ها، حضور دارند."
 
وی در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
 
گروه داعش و "طالبان" هفتۀ گذشته بالای این دره حمله کردند و با نیروهای خیزش مردمی به درگیری پرداختند و ۵۴ تن را به گلوله بستند. 
 
بربیناد گزارش‎ها، بیشتر این افراد کشته شده،غیرنظامیان بودند.
 
نیروهای امنیتی پس از یک هفته این دره را تصرف کردند و سه گور دسته جمعی را، دریافت کردند.
 
صمیم فرامرز، گزارشگران طلوع‎نیوز هنگام دیدار از این گورها می‌گویند که در این گورها بیشتر جسدهای غیر نظامیان و شماری از نیروهای خیزش مردمی دیده می‎شوند. 
 
از یکی از این گورها جسدهای سه کودکی نیز به دست آمده‎اند، که سربریده شده‎اند.
 
گفته می‌شود که طالبان هنوزهم دربخش‌های دوردست این دره حضور دارند وهنوزهم کسانی که دراین جا زنده‌گی می‌کنند این ترس را دارند که آنان به این جا برخواهند گشت.

مقام‎های نظامی سقوط دوباره درۀ میرزا اولنگ را رد می‌کنند

حسین شریفی، يک فرمانده نیروهای پولیس محلی در دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل می‎گوید که طالبان باردیگر دیشب (سه‌شنبه ۲۴ اسد) بر این دره حمله کردند و بسیاری ازبخش‌ها را تصرف، کردند.

Thumbnail

نصرت‎الله جمشیدی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین امروز (چهارشنبه) ادعاها دربارۀ سقوط دوباره درۀ میرزا اولنگ به دست "طالبان" را رد می‎کند و می‎گوید که نیروهای امنیتی هم اکنون در این دره، حضور دارند.
 
وی افزود: "نیروهای ما در این دره حضور دارند و تلاش خانه به خانه را آغاز کرده‎اند."
 
اما حسین شریفی افزوده است که پس ازبیرون شدن بیساری ازنیروها ازدره، "طالبان دیشب به این دره برگشتند و اکنون به غیر تپه شیرم دردیگر بخش‎ها، حضور دارند."
 
وی در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
 
گروه داعش و "طالبان" هفتۀ گذشته بالای این دره حمله کردند و با نیروهای خیزش مردمی به درگیری پرداختند و ۵۴ تن را به گلوله بستند. 
 
بربیناد گزارش‎ها، بیشتر این افراد کشته شده،غیرنظامیان بودند.
 
نیروهای امنیتی پس از یک هفته این دره را تصرف کردند و سه گور دسته جمعی را، دریافت کردند.
 
صمیم فرامرز، گزارشگران طلوع‎نیوز هنگام دیدار از این گورها می‌گویند که در این گورها بیشتر جسدهای غیر نظامیان و شماری از نیروهای خیزش مردمی دیده می‎شوند. 
 
از یکی از این گورها جسدهای سه کودکی نیز به دست آمده‎اند، که سربریده شده‎اند.
 
گفته می‌شود که طالبان هنوزهم دربخش‌های دوردست این دره حضور دارند وهنوزهم کسانی که دراین جا زنده‌گی می‌کنند این ترس را دارند که آنان به این جا برخواهند گشت.

هم‌رسانی کنید