Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منبع: موتر مهاجمان بی هیچ بازرسی وارد کنتیننتال شده‎است

يک منبع امنیتی به طلوع نیوز می گوید که مهاجمان همراه با جنگ افزارهای شان با یک موتر نوع «تونس» که پُر از مواد منفجره بوده است، به هوتل انتر کانتیننتال انتقال داده شده بودند.

به گفتۀ این منبع، مهاجمان با گذشتن از سه ایست بازرسی، از دروازۀ عمومی داخل این هُتل شده اند.

این منبع می افزاید که تصویرهای دوربین های امنیتی نشان می دهند که این موتر و سرنشینان آنف بی هیچ بازرسی یی به هدف رسیدند.

در همین حال، زمری همدرد، رییس ادارۀ اترا در ولایت هرات که در این رویداد، نُه ساعت گیر مانده بود، می گوید که تمامی وسایل آنان در آن، روز بی هیچ  بازرسی به اتاق های شان انتقال داده شدند و آنان پس از آغاز حمله با شکستن پنجره آشپز خانه خودشان را به زیر زمینی این هُتل رسانیدند.

او می گوید هنگام حمله بر این هُتل، در فاصله چند متری در دهلیز با مهاجمان رو به رو شد و مهاجمان از دروازه عمومی این هُتل داخل شده بودند: «ما بربنیاد برنامه وزارت مخابرات ساعت دو بجه پس از چاشت داخل هُتل شدیم و از همان دروازه اول تا به آخر در هیچ جا اسکنر وسایل ما را چک نکرد و تنها به گونۀ معمولی بازرسی بدنی شدیم.»

در همین حال، وزارت امور داخله می گوید که بررسی های نخستین نشان می دهند که این حمله از سوی شبکۀ حقانی انجام شده است.

نجیب دانش، سخن گوی این وزارت می افزاید: «اطلاعات کشفی و استخباراتی ما نشان می دهد که این حمله از سوی شبکۀ حقانی صورت گرفته است و در بیرون از کشور سازماندهی شده است.»

یک روز پس از این رویداد، هنوز هم امبولانس‏ها از بهر انتقال جسدها به این هُتل رفت و آمد دارند.

همزمان با این، شماری از نجات یافته گان حمله بر این هُتل که امروز برای گرفتن وسایل جا ماندۀ شان به این هُتل آمده بودند، به علت ادامۀ بررسی ها در داخل هُتل، اجازۀ ورود نیافتند.

نثاراحمد حیدری، باشندۀ ولایت بدخشان است. او یکی از کسانی بود که توانست خودش را از این هُتل نجات دهد: «من، یکی از مهاجمان را دیدم که از دروازۀ عمومی به داخل هُتل شد و به تیر اندازی ها آغاز کرد.»

سیدعبدالغنی بهشتی، مسؤول ادارۀ اترا در بامیان یکی دیگر از این نجات یافته گان است: «»

با این همه، رفت وآمدها در این روز زیر تدابیر سخت امنیتی انجام می شود و تنها افراد انگشت شماری اجازه داخل شدن به این هُتل را می یابند.

ساعت نُه شبنه شب، مهاجمان گروۀ طالبان، بر هتُل انترکنتیننتال یورش بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این درگیری تا ساعت یک پس از چاشت روز یک شنبه (شانزده ساعت) دوام کرد.

هرچند وزارت امور داخله گفته است که در این رویداد ۲۹ تن به شمول ۱۴ شهروند خارجی، جان باختند، اما یک منبع معتبر به طلوع نیوز می گوید که آمار جان باخته گان این رویداد به دست کم ۴۳ تن می رسد.

منبع: موتر مهاجمان بی هیچ بازرسی وارد کنتیننتال شده‎است

این منبع می‏‎گوید پس از آن که این مهاجمان با موتر پُر از مواد منفجرۀ شان از ایست های بازرسی هُتل گذشتند، به درگیری و شلیگ شروع کردند اما، مواد جاسازی شده در موتر آنان از سوی نیروهای امنیتی خنثا شد.

تصویر بندانگشتی

يک منبع امنیتی به طلوع نیوز می گوید که مهاجمان همراه با جنگ افزارهای شان با یک موتر نوع «تونس» که پُر از مواد منفجره بوده است، به هوتل انتر کانتیننتال انتقال داده شده بودند.

به گفتۀ این منبع، مهاجمان با گذشتن از سه ایست بازرسی، از دروازۀ عمومی داخل این هُتل شده اند.

این منبع می افزاید که تصویرهای دوربین های امنیتی نشان می دهند که این موتر و سرنشینان آنف بی هیچ بازرسی یی به هدف رسیدند.

در همین حال، زمری همدرد، رییس ادارۀ اترا در ولایت هرات که در این رویداد، نُه ساعت گیر مانده بود، می گوید که تمامی وسایل آنان در آن، روز بی هیچ  بازرسی به اتاق های شان انتقال داده شدند و آنان پس از آغاز حمله با شکستن پنجره آشپز خانه خودشان را به زیر زمینی این هُتل رسانیدند.

او می گوید هنگام حمله بر این هُتل، در فاصله چند متری در دهلیز با مهاجمان رو به رو شد و مهاجمان از دروازه عمومی این هُتل داخل شده بودند: «ما بربنیاد برنامه وزارت مخابرات ساعت دو بجه پس از چاشت داخل هُتل شدیم و از همان دروازه اول تا به آخر در هیچ جا اسکنر وسایل ما را چک نکرد و تنها به گونۀ معمولی بازرسی بدنی شدیم.»

در همین حال، وزارت امور داخله می گوید که بررسی های نخستین نشان می دهند که این حمله از سوی شبکۀ حقانی انجام شده است.

نجیب دانش، سخن گوی این وزارت می افزاید: «اطلاعات کشفی و استخباراتی ما نشان می دهد که این حمله از سوی شبکۀ حقانی صورت گرفته است و در بیرون از کشور سازماندهی شده است.»

یک روز پس از این رویداد، هنوز هم امبولانس‏ها از بهر انتقال جسدها به این هُتل رفت و آمد دارند.

همزمان با این، شماری از نجات یافته گان حمله بر این هُتل که امروز برای گرفتن وسایل جا ماندۀ شان به این هُتل آمده بودند، به علت ادامۀ بررسی ها در داخل هُتل، اجازۀ ورود نیافتند.

نثاراحمد حیدری، باشندۀ ولایت بدخشان است. او یکی از کسانی بود که توانست خودش را از این هُتل نجات دهد: «من، یکی از مهاجمان را دیدم که از دروازۀ عمومی به داخل هُتل شد و به تیر اندازی ها آغاز کرد.»

سیدعبدالغنی بهشتی، مسؤول ادارۀ اترا در بامیان یکی دیگر از این نجات یافته گان است: «»

با این همه، رفت وآمدها در این روز زیر تدابیر سخت امنیتی انجام می شود و تنها افراد انگشت شماری اجازه داخل شدن به این هُتل را می یابند.

ساعت نُه شبنه شب، مهاجمان گروۀ طالبان، بر هتُل انترکنتیننتال یورش بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این درگیری تا ساعت یک پس از چاشت روز یک شنبه (شانزده ساعت) دوام کرد.

هرچند وزارت امور داخله گفته است که در این رویداد ۲۹ تن به شمول ۱۴ شهروند خارجی، جان باختند، اما یک منبع معتبر به طلوع نیوز می گوید که آمار جان باخته گان این رویداد به دست کم ۴۳ تن می رسد.

هم‌رسانی کنید