Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منطقۀ مرزی سپین‌بولدک از سوی تیم تخنیکی بررسی می‌شود

مقام‌‎های افغان می‌گویند که یک تیم مشترک زمین شناسی افغانستان و پاکستان بررسی شان را در بخش‌های ولسوالی سپین بولدک کندهار که در امتداد خط دیورند قرار دارد، آغاز می‌کنند.

یک هفته پیش، یک غیرنظامی و دو سرباز افغان در درگیری‌ها میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در منقطۀ مرزی سپین بولدک، جان باختند. 

مقام‌های افغان می‌گویند که یک هفته پیش یک تیم سرشماری پاکستانی همراه با نیروهای پاکستانی به قلمرو افغانستان در منطقۀ چمن ولسوالی سپین بولدک داخل شدند و این کار شان منجر به درگیری میان نیروهای مرزی این دو کشور شد.

پس از درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان، مقام‌های این دو کشور سه بار باهم دیدار کردند.

این مقام‌ها در نهایت به توافق رسیدند که یک تیم مشترک یک نظرسنجی را انجام بدهد تا مشخص شود که خط اصلی مرزی میان این دو کشور در کجا موقعیت دارد.

در همین حال، جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پولیس کندهار، در گفت‌وگو با روزنامۀ گاردین گفته است: «پس از گفت‌وگوها هر دو جانب به توافق رسیدند که یک نظر سنجی زمین شناسی راه‌اندازی شود و تیم‌های تخنیکی هر دو کشور از نقشه‌های گوگل و جی، پی، اس و دیگر راه‌ها  استفاده کنند تا به نتیجه برسند.»

روزنامۀ «پاکستان تودی» به نقل از کاشف نبی، یک مدیر محلی در ایالت بلوچستان، گفته‌است که تیم سروی که شامل افسران نظامی است روز دوشنبه به منطقۀ چمن رسیدند و در یک فضای آرام و دوستانه کار می‌کنند، اما مرز هنوز هم بسته است.

این روزنامه به نقل یک مقام ارشد پاکستانی چنین نوشته‌است: «مقام‌ها از هر دو جانب هم از افغانستان و هم از پاکستان همراه با کارشناسان، سروی شان را در روستای مرزی آغاز کرده‌اند.»

در همین حال، یک منبع دیگر پاکستانی که خواست نامش گرفته نشود گفته است مقام‌های بخش سروی زمین شناسی هر دو کشور یک سروی را راه اندازی می‌کنند و از نقشه‌های گوگل نیز به کار می‌گیرند. 

خط دیورند که به درازای ۲ هزار و ۴۳۰ کیلومتر میان پاکستان و افغانستان واقع شده‌است در سال ۱۸۹۳ پس از یک قرار داد میان دیپلومات‌های بریتانیایی و مورتیمر دیورند و امیرعبدالرحمان خان، حاکم افغانستان در آن وقت، امضا شد. 

از سال ۱۹۴۹ به این سو، این خط به عنوان یک خط مرزی جنجال برانگیز برای افغانستان و پاکستان بوده‌است.

تا کنون حکومت افغانستان خط دیورند را به حیث مرز رسمی نشناخته است و اما بسیاری‌ها به این باور اند که این خط یک مرز واقعی میان افغانستان و پاکستان دریای سند است.

منطقۀ مرزی سپین‌بولدک از سوی تیم تخنیکی بررسی می‌شود

این تیم شامل متخصصان زمین شناسی از افغانستان و پاکستان است که هدف شان مشخص کردن نقطۀ اصلی خط دیورند میان این دو کشور است.

Thumbnail

مقام‌‎های افغان می‌گویند که یک تیم مشترک زمین شناسی افغانستان و پاکستان بررسی شان را در بخش‌های ولسوالی سپین بولدک کندهار که در امتداد خط دیورند قرار دارد، آغاز می‌کنند.

یک هفته پیش، یک غیرنظامی و دو سرباز افغان در درگیری‌ها میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در منقطۀ مرزی سپین بولدک، جان باختند. 

مقام‌های افغان می‌گویند که یک هفته پیش یک تیم سرشماری پاکستانی همراه با نیروهای پاکستانی به قلمرو افغانستان در منطقۀ چمن ولسوالی سپین بولدک داخل شدند و این کار شان منجر به درگیری میان نیروهای مرزی این دو کشور شد.

پس از درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان، مقام‌های این دو کشور سه بار باهم دیدار کردند.

این مقام‌ها در نهایت به توافق رسیدند که یک تیم مشترک یک نظرسنجی را انجام بدهد تا مشخص شود که خط اصلی مرزی میان این دو کشور در کجا موقعیت دارد.

در همین حال، جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پولیس کندهار، در گفت‌وگو با روزنامۀ گاردین گفته است: «پس از گفت‌وگوها هر دو جانب به توافق رسیدند که یک نظر سنجی زمین شناسی راه‌اندازی شود و تیم‌های تخنیکی هر دو کشور از نقشه‌های گوگل و جی، پی، اس و دیگر راه‌ها  استفاده کنند تا به نتیجه برسند.»

روزنامۀ «پاکستان تودی» به نقل از کاشف نبی، یک مدیر محلی در ایالت بلوچستان، گفته‌است که تیم سروی که شامل افسران نظامی است روز دوشنبه به منطقۀ چمن رسیدند و در یک فضای آرام و دوستانه کار می‌کنند، اما مرز هنوز هم بسته است.

این روزنامه به نقل یک مقام ارشد پاکستانی چنین نوشته‌است: «مقام‌ها از هر دو جانب هم از افغانستان و هم از پاکستان همراه با کارشناسان، سروی شان را در روستای مرزی آغاز کرده‌اند.»

در همین حال، یک منبع دیگر پاکستانی که خواست نامش گرفته نشود گفته است مقام‌های بخش سروی زمین شناسی هر دو کشور یک سروی را راه اندازی می‌کنند و از نقشه‌های گوگل نیز به کار می‌گیرند. 

خط دیورند که به درازای ۲ هزار و ۴۳۰ کیلومتر میان پاکستان و افغانستان واقع شده‌است در سال ۱۸۹۳ پس از یک قرار داد میان دیپلومات‌های بریتانیایی و مورتیمر دیورند و امیرعبدالرحمان خان، حاکم افغانستان در آن وقت، امضا شد. 

از سال ۱۹۴۹ به این سو، این خط به عنوان یک خط مرزی جنجال برانگیز برای افغانستان و پاکستان بوده‌است.

تا کنون حکومت افغانستان خط دیورند را به حیث مرز رسمی نشناخته است و اما بسیاری‌ها به این باور اند که این خط یک مرز واقعی میان افغانستان و پاکستان دریای سند است.

هم‌رسانی کنید