Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناتو: در سال آینده نبردها در افغانستان شدت می‌یابد

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از احتمال شدت‌گرفتن نبردها در سال آینده سخن می‌زند و می‌گوید که طالبان آماده‌گی می‌گیرند تا به خشونت‌های بیشتری دست بزنند.

چارلز کلیفلند، سخنگوی حمایت قاطع ناتو، می‌گوید: «طالبان ادعا می‌کنند که تلفات غیرنظامیان از سوی آنان کاهش یافته‌است و از زیرساخت‌ها محافظت می‌کنند؛ اما واقعیت‌ها این گفته‌های آنان را رد می‌کنند – واقعیت‌ها نشان می‌دهند که طالبان در خشونت‌ها در برابر غیرنظامیان از هر وسیله‌یی کار می‌گیرند.»

در همین حال، ناتو می‌گوید که ۱۳ گروه هراس‌افگن جهانی در افغانستان حضور دارند. این نهاد می‌گوید که از ۹۸ گروه هراس‌افگن خارجی ۲۰ گروه آن در مرز پاکستان و افغانستان فعال استند.

بر بنیاد آمارهای مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو، شمار اعضای گروه داعش در افغانستان نزدیک به یک‌هزار تن کاهش یافته‌است که ۷۰۰ تن آنان در جنوب ننگرهار و شماری نیز در کنر فعال استند.

حمایت قاطع ناتو می‌گوید که در آغاز سال روان میلادی، داعش ۱۱ ولسوالی را در دست داشت؛ اما اکنون در سه ولسوالی حضور دارد.
 
چارلز کلیفلند می‌گوید: «برخی‌ها به این باور استند که طالبان بیشترین پیشرفت‌ها را در برابر داعش داشته‌اند. این باور کاملاً نادرست است. در واقع، نیروهای امنیتی افغانستان با پشتیبانی نیروهای امریکایی این گروه را سرکوب کرده‌است.»

شماری‌از اعضای شورای ملی تأکید می‌ورزند که برای جلوگیری از شدت یافتن نبردها در سال آینده، نیروهای امنیتی باید در زمستان دست به کار شوند.

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «من فکر می‌کنم که با شکست داعش در سوریه و عراق، این گروه تلاش خواهد کرد که در سال آینده به افغانستان بیایند. پاکستان هم از طالبان بیشتر از پیش حمایت خواهد کرد تا سال آینده جنگ را در افغانستان شعله‌ورتر شود.»

محمدنادر بلوچ، رییس کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس سنا، می‌گوید: «پایگاه اصلی گروه‌های تروریستی‌یی که اهداف خارجی دارند، در پاکستان است. امروز واقعاً مردم و دولت افغانستان نگران استند.»

طالبان به تازه‌گی از پیشنهاد نشست سه‌جانبۀ مسکو برای برداشته‌شدن نام‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل، پشتیبانی کرده‌اند؛ نشستی که با انتقاد تند حکومت افغانستان روبه‌رو شد.

ناتو: در سال آینده نبردها در افغانستان شدت می‌یابد

در همین حال، ناتو می‌گوید که ۱۳ گروه هراس‌افگن جهانی در افغانستان حضور دارند. این نهاد می‌گوید که از ۹۸ گروه هراس‌افگن خارجی ۲۰ گروه آن در مرز پاکستان و افغانستان فعال استند

Thumbnail

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از احتمال شدت‌گرفتن نبردها در سال آینده سخن می‌زند و می‌گوید که طالبان آماده‌گی می‌گیرند تا به خشونت‌های بیشتری دست بزنند.

چارلز کلیفلند، سخنگوی حمایت قاطع ناتو، می‌گوید: «طالبان ادعا می‌کنند که تلفات غیرنظامیان از سوی آنان کاهش یافته‌است و از زیرساخت‌ها محافظت می‌کنند؛ اما واقعیت‌ها این گفته‌های آنان را رد می‌کنند – واقعیت‌ها نشان می‌دهند که طالبان در خشونت‌ها در برابر غیرنظامیان از هر وسیله‌یی کار می‌گیرند.»

در همین حال، ناتو می‌گوید که ۱۳ گروه هراس‌افگن جهانی در افغانستان حضور دارند. این نهاد می‌گوید که از ۹۸ گروه هراس‌افگن خارجی ۲۰ گروه آن در مرز پاکستان و افغانستان فعال استند.

بر بنیاد آمارهای مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو، شمار اعضای گروه داعش در افغانستان نزدیک به یک‌هزار تن کاهش یافته‌است که ۷۰۰ تن آنان در جنوب ننگرهار و شماری نیز در کنر فعال استند.

حمایت قاطع ناتو می‌گوید که در آغاز سال روان میلادی، داعش ۱۱ ولسوالی را در دست داشت؛ اما اکنون در سه ولسوالی حضور دارد.
 
چارلز کلیفلند می‌گوید: «برخی‌ها به این باور استند که طالبان بیشترین پیشرفت‌ها را در برابر داعش داشته‌اند. این باور کاملاً نادرست است. در واقع، نیروهای امنیتی افغانستان با پشتیبانی نیروهای امریکایی این گروه را سرکوب کرده‌است.»

شماری‌از اعضای شورای ملی تأکید می‌ورزند که برای جلوگیری از شدت یافتن نبردها در سال آینده، نیروهای امنیتی باید در زمستان دست به کار شوند.

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «من فکر می‌کنم که با شکست داعش در سوریه و عراق، این گروه تلاش خواهد کرد که در سال آینده به افغانستان بیایند. پاکستان هم از طالبان بیشتر از پیش حمایت خواهد کرد تا سال آینده جنگ را در افغانستان شعله‌ورتر شود.»

محمدنادر بلوچ، رییس کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس سنا، می‌گوید: «پایگاه اصلی گروه‌های تروریستی‌یی که اهداف خارجی دارند، در پاکستان است. امروز واقعاً مردم و دولت افغانستان نگران استند.»

طالبان به تازه‌گی از پیشنهاد نشست سه‌جانبۀ مسکو برای برداشته‌شدن نام‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل، پشتیبانی کرده‌اند؛ نشستی که با انتقاد تند حکومت افغانستان روبه‌رو شد.

هم‌رسانی کنید