Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نجات افغانستان از هراس‌افگنان هنوزهم مأموریت امریکاست

 جنرال دیوید پیتریوس، فرمانده پیشین نیروهای امریکایی در افغانستان و رییس پیشین سی آی اِی در یک نشست نیروهای مسلح کانگرس امریکا گفت که واشنگتن مأموریت دارد تا اجازه ندهد که افغانستان یکبار دیگر به مرکز‌ها و لانه‌های امن هراس‌افگنان مبدل شود.
 
این جنرال امریکایی افزود، کاری که بايد انجام شود، آموزش افغانان است تا بتوانند کشورشان را نگهدارى کنند.
 
دیوید پترایس گفت که یگانه گزینه برای مبدل‌نشدن افغانستان به لانه‌های امن هراس‌افگنان آموزش نیروهای افغانستان است.
 
پیتریوس گفت: «افغانان به گونۀ شجاعانه در برابر طالبان دوباره رشد کرده‌اند و با وابسته‌گان داعش می‌جنگند. فداکاری‌های خود کشور‌های اسلامی را در نبرد با هراس‌افگنی نباید نادیده گرفت، ما نباید اجازه دهیم که هراس‌افگنان جنگ ما را در برابرشان جنگ با اعلام کنند.»
 
در همین حال وزارت دفاع ملی گفت که هراس‌افگنان در افغانستان سرکوب نشده‌اند؛ از همین‌رو افغانستان هنوزهم نیازمند کمک‌های واشنگتن و ناتو است.
 
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، اظهار داشت: «ما یقین داریم که با درنظرداشت کمک‌هایی که ایالات متحده امریکا برای افغانستان و نظامیان افغانستان انجام خواهد داد ما به پیروزی کامل در افغانستان در برابر هراس‌افگنی دست خواهیم یافت.»
 
از سوی دیگر، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی کشور، بیان کرد: «بازنگری باید بکنند و نقاط قوت خود را باید سرمایه‌گذاری کنند و نقاط ضعف را ترمیم کنند؛ دوم ما ساختار‌ها را باید بیشتر انعطاف‌پذیر سازیم؛ یعنی از حالت سخت‌اش و شکل موجودش بیرون کنیم؛ سوم اشخاصی که این ساختار‌ها را پیش می‌برند ما باید این اشخاص را ارزیابی کنیم.»
 
با این هم، سیاست رسمی ادارۀ دونالد ترمپ در برابر افغانستان هنوز همه‌گانی نشده‌است؛ انتظار‌ها این استند که رییس‌جمهور تازۀ امریکا دربارۀ طولانی‌ترین جنگ در تاریخ این کشور، تصمیم‌های تازه‌یی بگیرد، زیرا مأموریت ۱۵ ساله واشنگتن در افغانستان نزد بسیاری‌ها ناکام بوده‌است.

نجات افغانستان از هراس‌افگنان هنوزهم مأموریت امریکاست

این جنرال امریکایی افزود، کاری که بايد انجام شود، آموزش افغانان است تا بتوانند کشورشان را نگهدارى کنند

Thumbnail

 جنرال دیوید پیتریوس، فرمانده پیشین نیروهای امریکایی در افغانستان و رییس پیشین سی آی اِی در یک نشست نیروهای مسلح کانگرس امریکا گفت که واشنگتن مأموریت دارد تا اجازه ندهد که افغانستان یکبار دیگر به مرکز‌ها و لانه‌های امن هراس‌افگنان مبدل شود.
 
این جنرال امریکایی افزود، کاری که بايد انجام شود، آموزش افغانان است تا بتوانند کشورشان را نگهدارى کنند.
 
دیوید پترایس گفت که یگانه گزینه برای مبدل‌نشدن افغانستان به لانه‌های امن هراس‌افگنان آموزش نیروهای افغانستان است.
 
پیتریوس گفت: «افغانان به گونۀ شجاعانه در برابر طالبان دوباره رشد کرده‌اند و با وابسته‌گان داعش می‌جنگند. فداکاری‌های خود کشور‌های اسلامی را در نبرد با هراس‌افگنی نباید نادیده گرفت، ما نباید اجازه دهیم که هراس‌افگنان جنگ ما را در برابرشان جنگ با اعلام کنند.»
 
در همین حال وزارت دفاع ملی گفت که هراس‌افگنان در افغانستان سرکوب نشده‌اند؛ از همین‌رو افغانستان هنوزهم نیازمند کمک‌های واشنگتن و ناتو است.
 
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، اظهار داشت: «ما یقین داریم که با درنظرداشت کمک‌هایی که ایالات متحده امریکا برای افغانستان و نظامیان افغانستان انجام خواهد داد ما به پیروزی کامل در افغانستان در برابر هراس‌افگنی دست خواهیم یافت.»
 
از سوی دیگر، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی کشور، بیان کرد: «بازنگری باید بکنند و نقاط قوت خود را باید سرمایه‌گذاری کنند و نقاط ضعف را ترمیم کنند؛ دوم ما ساختار‌ها را باید بیشتر انعطاف‌پذیر سازیم؛ یعنی از حالت سخت‌اش و شکل موجودش بیرون کنیم؛ سوم اشخاصی که این ساختار‌ها را پیش می‌برند ما باید این اشخاص را ارزیابی کنیم.»
 
با این هم، سیاست رسمی ادارۀ دونالد ترمپ در برابر افغانستان هنوز همه‌گانی نشده‌است؛ انتظار‌ها این استند که رییس‌جمهور تازۀ امریکا دربارۀ طولانی‌ترین جنگ در تاریخ این کشور، تصمیم‌های تازه‌یی بگیرد، زیرا مأموریت ۱۵ ساله واشنگتن در افغانستان نزد بسیاری‌ها ناکام بوده‌است.

هم‌رسانی کنید