Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نبودتماس میان رییس جمهور و رییس اجراییه در باره هیئت مذاکره کننده

ریاست اجراییه کشور امروز(سه شنبه۱۳حوت) می‌گوید که ریاست جمهوری و با ایشان تا کنون در بارۀ ایجاد یک هیئت مذاکره کنندۀ صلح هیچ تماسی نگرفته اند.

مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه می‌گوید که عبدالله عبدالله پس از گفتگو با زلمی خلیلزاد، و شماری از سیاستگران، فهرست نام‌های یک هیئت شش نفری را نهایی ساخته است.
 
آقای رحیمی افزود:« تا هنوز تماس صورت نگرفته آقای خلیل زاد شاید امروز به کابل برسد و تلاش‌ها برای توحید هیئت و فهرست شاید آغاز شود و همچنان یافتن یک راه حل برای بحران انتخابات.»

در همین حال، لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز از آماده بودن یک هیئت مذاکره کننده صلح سخن می‌زند.

ریاست اجراییه می‌افزاید که با آمدن زلمی خلیلزاد در آینده نزدیک، تلاش‌ها برای ایجاد یک هیئت فراگیر شدت خواهند گرفت.

آقای محمود گفت: «هیئت از ارزش‌های قانون اساسی نماینده‌گی خواهد کرد، صلاحیت‌های هیئت محدود اما موثر خواهد بود، چرا که مشارکت به عنوان یک اصل مطرح است اما تصامیم نهایی را مردم افغانستان در چهار چوب قانون اساسی لویه جرگه  و یا ریفراندوم اتخاذ خواهند کرد.»

در حالی که رهبران حکومت وحدت ملی تاکنون در بارۀ ایجاد یک هیئت مذاکره کنندۀ صلح با طالبان به توافقی نرسیده اند، اما عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار امروز در خانۀ حامد کرزی در بارۀ ایجاد یک هیئت گفتگو کردند.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در مورد تشکیل هیئت می‌گوید:« این برای رهبران افغانستان بسیار مهم است، شما می‌دانید کسانی استند که بخش بیشتری از آن چه که در این ۴۰ سال گذشته اتفاق افتاده است به آنان مربوط می‌شود. این رهبران باید از اشتباهات گذشته خود شان درس بگیرند، گذشته ما را به عنوان یک گنجینه ملی در نظر بگیرند. ما نباید همان اشتباهاتی را که در گذشته مرتکب شده ایم، تکرار کنیم.»

یک هیئت شش نفری حکومت افغانستان از پنج روز به این سو  نتوانسته است با نماینده‌گان طالبان در قطر، در باره مبادله زندانیان گفتگو کند.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم در تویتی می‌گوید که با هیئت حکومت افغانستان دیداری نداشته اند و تنها با مسوولان زندان  در بارۀ رهایی ۶۰۰۰ زندانی گفتگو خواهند کرد.

پس از آنکه نماینده‌گان امریکا وطالبان به روز شنبه توافق نامه صلح را امضا کردند تصمیم بر این شد تا به روز دهم ماه مارچ گفتگوهای میان افغانان آغاز شوند.

نبودتماس میان رییس جمهور و رییس اجراییه در باره هیئت مذاکره کننده

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که این هیئت از ارزش‌های قانون اساسی نماینده‌گی خواهد کرد.

Thumbnail

ریاست اجراییه کشور امروز(سه شنبه۱۳حوت) می‌گوید که ریاست جمهوری و با ایشان تا کنون در بارۀ ایجاد یک هیئت مذاکره کنندۀ صلح هیچ تماسی نگرفته اند.

مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه می‌گوید که عبدالله عبدالله پس از گفتگو با زلمی خلیلزاد، و شماری از سیاستگران، فهرست نام‌های یک هیئت شش نفری را نهایی ساخته است.
 
آقای رحیمی افزود:« تا هنوز تماس صورت نگرفته آقای خلیل زاد شاید امروز به کابل برسد و تلاش‌ها برای توحید هیئت و فهرست شاید آغاز شود و همچنان یافتن یک راه حل برای بحران انتخابات.»

در همین حال، لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز از آماده بودن یک هیئت مذاکره کننده صلح سخن می‌زند.

ریاست اجراییه می‌افزاید که با آمدن زلمی خلیلزاد در آینده نزدیک، تلاش‌ها برای ایجاد یک هیئت فراگیر شدت خواهند گرفت.

آقای محمود گفت: «هیئت از ارزش‌های قانون اساسی نماینده‌گی خواهد کرد، صلاحیت‌های هیئت محدود اما موثر خواهد بود، چرا که مشارکت به عنوان یک اصل مطرح است اما تصامیم نهایی را مردم افغانستان در چهار چوب قانون اساسی لویه جرگه  و یا ریفراندوم اتخاذ خواهند کرد.»

در حالی که رهبران حکومت وحدت ملی تاکنون در بارۀ ایجاد یک هیئت مذاکره کنندۀ صلح با طالبان به توافقی نرسیده اند، اما عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار امروز در خانۀ حامد کرزی در بارۀ ایجاد یک هیئت گفتگو کردند.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در مورد تشکیل هیئت می‌گوید:« این برای رهبران افغانستان بسیار مهم است، شما می‌دانید کسانی استند که بخش بیشتری از آن چه که در این ۴۰ سال گذشته اتفاق افتاده است به آنان مربوط می‌شود. این رهبران باید از اشتباهات گذشته خود شان درس بگیرند، گذشته ما را به عنوان یک گنجینه ملی در نظر بگیرند. ما نباید همان اشتباهاتی را که در گذشته مرتکب شده ایم، تکرار کنیم.»

یک هیئت شش نفری حکومت افغانستان از پنج روز به این سو  نتوانسته است با نماینده‌گان طالبان در قطر، در باره مبادله زندانیان گفتگو کند.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم در تویتی می‌گوید که با هیئت حکومت افغانستان دیداری نداشته اند و تنها با مسوولان زندان  در بارۀ رهایی ۶۰۰۰ زندانی گفتگو خواهند کرد.

پس از آنکه نماینده‌گان امریکا وطالبان به روز شنبه توافق نامه صلح را امضا کردند تصمیم بر این شد تا به روز دهم ماه مارچ گفتگوهای میان افغانان آغاز شوند.

هم‌رسانی کنید