Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشر بستۀ پژوهشی نهاد "دران" در بارۀ آب‌های افغانستان

يک بستۀ اطلاعاتی و علمی در بارۀ آبهای افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۴ عقرب) از سوی نهاد پژوهشی "دران" در کابل همه‌گانی شد.

مسؤلان این نهاد می‌گویند که این نخستین بار است که در باره آب های افغانستان به گونه علمی پژوهش می شود و پژوهش گران افغان به تازه گی در باره حوزه های دریایی کابل و آمو پژوهش هایی را انجام داده اند.

در همین حال وزارت انرژی و آب از نهایی شدن برنامه پنج ساله آب های افغانستان خبر می دهد.

نشست عملی در باره آب های افغانستان از سوی نهاد پژوهشی "دران" به راه انداخته شده است و در این نشست نقطه های ضعف و قوت چگونگی بهره برداری از آب های افغانستان برجسته می شوند.

محمد نعیم اقرار ،استاد دانشگاه گفت:"ما اطلاعات که در باره آب های افغانستان داریم بر می گردد به سال ۱۹۸۰ میلادی و از آن به بعد ما هیچ گونه اطلاعات دقیق در باره آب های افغانستان نداریم."

خواست دیگر این که افغانستان در برابر آب هایی که از دست می روند نباید بی پروا بماند.

نجیب آقا فهیم ، رییس حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه گفت:"در بسیاری از موارد موضوع آب سبب جنجال های بزرگ میان حکومت ها شده است که افغانستان تلاش دارد که با همسایه گان اش در این باره از باب گفت و گو وارد شود."

اما پاسخ وزارت انرژی و آب در باره این همه نگرانی ها چنین است:

یحیا عازم ، مشاور وزارت انرژی و آب گفته است:"ما برنامه پنج ساله را در باره آب نهایی ساخته ایم و خدمت رییس جمهور فرستادیم و تایید هم شد."

افغانستان با آن که منابع آبی خوبی دارد، اما بر بنیاد برخی از گزارش ها افغانستان توانایی بهره گیری از سی درصد آب های سطحی اش را دارد و هفتاد درصد دیگر این آب ها بی هیچ استفاده یی از کشور بیرون می شود.

نشر بستۀ پژوهشی نهاد "دران" در بارۀ آب‌های افغانستان

محمد نعیم اقرار ،استاد دانشگاه گفت:"ما اطلاعات که در باره آب های افغانستان داریم بر می گردد به سال ۱۹۸۰ میلادی و از آن به بعد ما هیچ گونه اطلاعات دقیق در باره آب های افغانستان نداریم."

تصویر بندانگشتی

يک بستۀ اطلاعاتی و علمی در بارۀ آبهای افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۴ عقرب) از سوی نهاد پژوهشی "دران" در کابل همه‌گانی شد.

مسؤلان این نهاد می‌گویند که این نخستین بار است که در باره آب های افغانستان به گونه علمی پژوهش می شود و پژوهش گران افغان به تازه گی در باره حوزه های دریایی کابل و آمو پژوهش هایی را انجام داده اند.

در همین حال وزارت انرژی و آب از نهایی شدن برنامه پنج ساله آب های افغانستان خبر می دهد.

نشست عملی در باره آب های افغانستان از سوی نهاد پژوهشی "دران" به راه انداخته شده است و در این نشست نقطه های ضعف و قوت چگونگی بهره برداری از آب های افغانستان برجسته می شوند.

محمد نعیم اقرار ،استاد دانشگاه گفت:"ما اطلاعات که در باره آب های افغانستان داریم بر می گردد به سال ۱۹۸۰ میلادی و از آن به بعد ما هیچ گونه اطلاعات دقیق در باره آب های افغانستان نداریم."

خواست دیگر این که افغانستان در برابر آب هایی که از دست می روند نباید بی پروا بماند.

نجیب آقا فهیم ، رییس حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه گفت:"در بسیاری از موارد موضوع آب سبب جنجال های بزرگ میان حکومت ها شده است که افغانستان تلاش دارد که با همسایه گان اش در این باره از باب گفت و گو وارد شود."

اما پاسخ وزارت انرژی و آب در باره این همه نگرانی ها چنین است:

یحیا عازم ، مشاور وزارت انرژی و آب گفته است:"ما برنامه پنج ساله را در باره آب نهایی ساخته ایم و خدمت رییس جمهور فرستادیم و تایید هم شد."

افغانستان با آن که منابع آبی خوبی دارد، اما بر بنیاد برخی از گزارش ها افغانستان توانایی بهره گیری از سی درصد آب های سطحی اش را دارد و هفتاد درصد دیگر این آب ها بی هیچ استفاده یی از کشور بیرون می شود.

هم‌رسانی کنید