Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست مسکو؛ ارگ می‌گوید هیئتی از افغانستان شرکت خواهد کرد

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی رییس جمهور امروز (یکشنبه ۱۳ حمل)  در کابل گفت که در این نشست نماینده افغانستان در سطح معین و یا هم رییس شرکت خواهد کرد و کشور های منطقه را در پیکار با هراس افگنی تشویق خواهد نمود.

از سویی هم برخی از نماینده گان مجلس می‌گویند که کابل در این نشست یک همگرایی منطقه یی را در باره اوضاع افغانستان باید شکل بدهد.

قرار است دوازده روز بعد روسیه میزبان نشستی در باره افغانستان باشد.

در این نشست نماینده گان یازده کشور به شمول چین، پاکستان، ایران، هند و پنج کشور دیگر آسیای میانه حضور خواهند داشت.

ظاهراً این روز ها علاقمندی مسکو به تحولات سیاسی - نظامی افغانستان بیشتر شده است و این علاقمندی گاهی هم خشم کابل را بر انگیخته است.

آقای مرتضوی در این باره چنین اظهار داشت:"افغانستان در این نشست هیئت روان می کند و این هیئت از وزارت خارجه افغانستان به سطح معین و یا رییس خواهد بود."

نشست مسکو در باره افغانستان در واقع فرصتی برای ایجاد یک همگرایی منطقه یی نیز دانسته می شود - فرصتی که از آن در کار تامین صلح در افغانستان باید به گونه لازم بهره برداری شود.

سید علی کاظمی، مجلس نماینده گان گفته است:"باید افغانستان تلاش کند که در یک چنین نشست ها همگرایی منطقه یی را شکل بدهد تا این کشور ها افغانستان را در مبارزه با تروریزم کمک های صادقانه کنند."  

تا اکنون حضور نماینده گان طالبان در این نشست روشن نیست، اما پیش از این حکومت افغانستان گفته است که نشست مسکو در سطح دولت ها برگذار می شود و گروه طالبان در این نشست شرکت نمی کنند.

اجمل بلوچ زاده، فعال سیاسی گفته است:"باید تلاش شود که طالبان بر میز مذاکره کشانیده شود و پیش شرط این باشد که از جنگ دست بردارند و حمله های انتحاری شان را در سراسر افغانستان متوقف بسازند."

از سویی هم کابل در باره پشتیبانی مسکو از خواست طالبان به بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نیز واکنش نشان می دهد.

مرتضوی افزود:"هیچ کسی نمی تواند که در باره افغانستان هدایت بدهد که نیروهای بین المللی این جا باشند و یا هم نباشند!"

قرار است این نشست به روز چهاردهم همین ماه میلادی برگذار شود. پیش از این نیز مسکو دوبارمیزبان چنین نشستی بوده است.

نشست مسکو؛ ارگ می‌گوید هیئتی از افغانستان شرکت خواهد کرد

آقای مرتضوی در این باره چنین اظهار داشت:"افغانستان در این نشست هیئت روان می کند و این هیئت از وزارت خارجه افغانستان به سطح معین و یا رییس خواهد بود."

Thumbnail

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی رییس جمهور امروز (یکشنبه ۱۳ حمل)  در کابل گفت که در این نشست نماینده افغانستان در سطح معین و یا هم رییس شرکت خواهد کرد و کشور های منطقه را در پیکار با هراس افگنی تشویق خواهد نمود.

از سویی هم برخی از نماینده گان مجلس می‌گویند که کابل در این نشست یک همگرایی منطقه یی را در باره اوضاع افغانستان باید شکل بدهد.

قرار است دوازده روز بعد روسیه میزبان نشستی در باره افغانستان باشد.

در این نشست نماینده گان یازده کشور به شمول چین، پاکستان، ایران، هند و پنج کشور دیگر آسیای میانه حضور خواهند داشت.

ظاهراً این روز ها علاقمندی مسکو به تحولات سیاسی - نظامی افغانستان بیشتر شده است و این علاقمندی گاهی هم خشم کابل را بر انگیخته است.

آقای مرتضوی در این باره چنین اظهار داشت:"افغانستان در این نشست هیئت روان می کند و این هیئت از وزارت خارجه افغانستان به سطح معین و یا رییس خواهد بود."

نشست مسکو در باره افغانستان در واقع فرصتی برای ایجاد یک همگرایی منطقه یی نیز دانسته می شود - فرصتی که از آن در کار تامین صلح در افغانستان باید به گونه لازم بهره برداری شود.

سید علی کاظمی، مجلس نماینده گان گفته است:"باید افغانستان تلاش کند که در یک چنین نشست ها همگرایی منطقه یی را شکل بدهد تا این کشور ها افغانستان را در مبارزه با تروریزم کمک های صادقانه کنند."  

تا اکنون حضور نماینده گان طالبان در این نشست روشن نیست، اما پیش از این حکومت افغانستان گفته است که نشست مسکو در سطح دولت ها برگذار می شود و گروه طالبان در این نشست شرکت نمی کنند.

اجمل بلوچ زاده، فعال سیاسی گفته است:"باید تلاش شود که طالبان بر میز مذاکره کشانیده شود و پیش شرط این باشد که از جنگ دست بردارند و حمله های انتحاری شان را در سراسر افغانستان متوقف بسازند."

از سویی هم کابل در باره پشتیبانی مسکو از خواست طالبان به بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نیز واکنش نشان می دهد.

مرتضوی افزود:"هیچ کسی نمی تواند که در باره افغانستان هدایت بدهد که نیروهای بین المللی این جا باشند و یا هم نباشند!"

قرار است این نشست به روز چهاردهم همین ماه میلادی برگذار شود. پیش از این نیز مسکو دوبارمیزبان چنین نشستی بوده است.

هم‌رسانی کنید