Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی سازمان عفو بین‌الملل از تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان

سازمان عفو بین‌الملل، از آن‌چه که موجودیت تهدید در برابر خبرنگاران افغان می‎گوید ابراز نگرانی می‎کند.

این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر، به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، می‌گوید که خبرنگاران در افغانستان با تهدیدها، ترس و خشونت هنگام کار روبه رو استند.

عفو بین الملل، با اشار به جان باختن ده خبرنگار و تصویربردار در هفتۀ روان در افغانستان، می‌گوید که این مرگ‌بارترین حمله برخبرنگاران از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو بوده است.

در یک خبرنامأ سازمان عفو بین الملل، آمده است که خشونت‌ها در حالی در برابر خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته اند که متأسفانه بسیاری‌‍ها توجه شان را از این کشور تغییر داده اند.

این در حالی است در جریان هفتۀ جاری، یازده خبرنگار در افغانستان جان های شان را از دست دادند.

نگرانی سازمان عفو بین‌الملل از تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان

عفو بین الملل، با اشار به جان باختن ده خبرنگار و تصویربردار در هفتۀ روان در افغانستان، می‌گوید که این مرگ‌بارترین حمله برخبرنگاران از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو بوده است.

Thumbnail

سازمان عفو بین‌الملل، از آن‌چه که موجودیت تهدید در برابر خبرنگاران افغان می‎گوید ابراز نگرانی می‎کند.

این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر، به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، می‌گوید که خبرنگاران در افغانستان با تهدیدها، ترس و خشونت هنگام کار روبه رو استند.

عفو بین الملل، با اشار به جان باختن ده خبرنگار و تصویربردار در هفتۀ روان در افغانستان، می‌گوید که این مرگ‌بارترین حمله برخبرنگاران از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو بوده است.

در یک خبرنامأ سازمان عفو بین الملل، آمده است که خشونت‌ها در حالی در برابر خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته اند که متأسفانه بسیاری‌‍ها توجه شان را از این کشور تغییر داده اند.

این در حالی است در جریان هفتۀ جاری، یازده خبرنگار در افغانستان جان های شان را از دست دادند.

هم‌رسانی کنید