تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار بانک مرکزی از ادامۀ قاچاق پول به کشورهای همسایه

بانک مرکزی هشدار می‌دهد که اگر جلو قاچاق پول به کشورهای همسایه گرفته نشود، این روند بر ارزش افغانی اثرهای بدتری خواهد گذاشت.

بانک مرکزی، می‌پذیرد که هم اکنون، قاچاق پول به کشورهای همسایه جریان دارد و به گفتۀ وی، تنش‌های ایران با غرب باعث شده اند که بیشتر این پول‌های قاچاق از افغانستان به ایران انتقال یابند و همین روند، کاهش ارزش افغانی را در برابر دالر به دنبال داشته است.

خلیل صدیق، در این باره افزود: «از طریق مزار شریف، حیرتان، ترانزیت می‌رود به ازبکستان و به دُبی، کشورهای خلیج و آن‌جا در حساباتی که اشخاص دارند، در آن‌جا می‌نشیند و یا نقد می‌رود، این هم وجود دارد، بلی! مساله اسعار، هرجایی که تقاضا برایش بود و نفع بود، مردم قاچاقش می‌کنند»

در حالی که تعزیرات وضع شدۀ غرب بر ایران، از علت‌های اصلی افزایش قاچاق دالر از افغانستان به این کشور گفته می‌شود، برخی از یافته‌های یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهند که انتقال هر دالر از کابل به هرات، برای انتقال دهنده گان، یک افغانی سود به بار می آورد.

بربنیاد این یافته ها، هر بسته ده هزار دالری یی که از هرات تا مشهد انتقال می یابد، در مقابل، انتقال دهنده آن از رهگذر این قاچاق پول، یک هزار و یک صد دالر درآمد دارد.

در همین حال، منابعی می‌گویند که قاچاق بران پول، با به کارگیری از باشنده گان بخش های مرزی افغانستان و ایران آنان را وادار می سازند که ده هزار دالری را که انتقال آن در مرزها قانونی است، از هرات به مشهد ببرند؛ اما گاه گاهی در یک نوبت، هر فرد، یک صد هزار دالر را هم از این مرزها می گذراند و قاچاق بران پول، مرزبانان را به شیوه های گونه گون، اغفال می‌کنند.

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس، از حکومت می‌خواهند که جلو قاچاق پول به کشورهای همسایه را بگیرد.

ناجیه بابکر خیل، یک عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «فشار زیاد بالای مردم می‌آید و من فکر می‌کنم وظیفه دولت است که چطور بتواند جلو این قاچاق را بگیرد.»

خلیل الله شهید زاده، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «تحریم‌هایی که بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران شده و آنان سیاست پولی کشور خود را تغییر داده اند و وارد ساختن دالر را آزاد گذاشته‌اند؛ قبلاً ها قیوداتی داشتند.» 

در حال حاضر، بیشتر داد و ستدهای پولی در کشور، از طریق افراد و صرافی‌ها انجام می‌شوند.

نهادهای امنیتی و نیز نهادهایی که در پیکار با فساد دخیل استند، کارگیری از بانک ها را در چنین معاملات، اثرگذارترین راه، برای جلوگیری از داد و ستدهای غیررسمی پول در کشور و پیکار با قاچاق پول به بیرون از کشور می دانند. 

هشدار بانک مرکزی از ادامۀ قاچاق پول به کشورهای همسایه

کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر، در روزهای اخیر، یک بار دیگر نگرانی‌ها را از آنچه که قاچاق پول از افغانستان به کشورهای همسایه گفته می شود، افزایش داده است.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی هشدار می‌دهد که اگر جلو قاچاق پول به کشورهای همسایه گرفته نشود، این روند بر ارزش افغانی اثرهای بدتری خواهد گذاشت.

بانک مرکزی، می‌پذیرد که هم اکنون، قاچاق پول به کشورهای همسایه جریان دارد و به گفتۀ وی، تنش‌های ایران با غرب باعث شده اند که بیشتر این پول‌های قاچاق از افغانستان به ایران انتقال یابند و همین روند، کاهش ارزش افغانی را در برابر دالر به دنبال داشته است.

خلیل صدیق، در این باره افزود: «از طریق مزار شریف، حیرتان، ترانزیت می‌رود به ازبکستان و به دُبی، کشورهای خلیج و آن‌جا در حساباتی که اشخاص دارند، در آن‌جا می‌نشیند و یا نقد می‌رود، این هم وجود دارد، بلی! مساله اسعار، هرجایی که تقاضا برایش بود و نفع بود، مردم قاچاقش می‌کنند»

در حالی که تعزیرات وضع شدۀ غرب بر ایران، از علت‌های اصلی افزایش قاچاق دالر از افغانستان به این کشور گفته می‌شود، برخی از یافته‌های یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهند که انتقال هر دالر از کابل به هرات، برای انتقال دهنده گان، یک افغانی سود به بار می آورد.

بربنیاد این یافته ها، هر بسته ده هزار دالری یی که از هرات تا مشهد انتقال می یابد، در مقابل، انتقال دهنده آن از رهگذر این قاچاق پول، یک هزار و یک صد دالر درآمد دارد.

در همین حال، منابعی می‌گویند که قاچاق بران پول، با به کارگیری از باشنده گان بخش های مرزی افغانستان و ایران آنان را وادار می سازند که ده هزار دالری را که انتقال آن در مرزها قانونی است، از هرات به مشهد ببرند؛ اما گاه گاهی در یک نوبت، هر فرد، یک صد هزار دالر را هم از این مرزها می گذراند و قاچاق بران پول، مرزبانان را به شیوه های گونه گون، اغفال می‌کنند.

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس، از حکومت می‌خواهند که جلو قاچاق پول به کشورهای همسایه را بگیرد.

ناجیه بابکر خیل، یک عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «فشار زیاد بالای مردم می‌آید و من فکر می‌کنم وظیفه دولت است که چطور بتواند جلو این قاچاق را بگیرد.»

خلیل الله شهید زاده، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «تحریم‌هایی که بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران شده و آنان سیاست پولی کشور خود را تغییر داده اند و وارد ساختن دالر را آزاد گذاشته‌اند؛ قبلاً ها قیوداتی داشتند.» 

در حال حاضر، بیشتر داد و ستدهای پولی در کشور، از طریق افراد و صرافی‌ها انجام می‌شوند.

نهادهای امنیتی و نیز نهادهایی که در پیکار با فساد دخیل استند، کارگیری از بانک ها را در چنین معاملات، اثرگذارترین راه، برای جلوگیری از داد و ستدهای غیررسمی پول در کشور و پیکار با قاچاق پول به بیرون از کشور می دانند. 

هم‌رسانی کنید