Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالغنی برادر: شماری از بانک‌ها در کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا می‌گوید که در حال حاضر شماری از بانک‌ها در کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند.

آقای برادر در دومین نشست رهبری شورای عالی اقتصاد، کمیته ثبات مالی و سهمداران بانک‌های مجوز، تاکید می‌ورزد که نقش بانک‌ها در رشد و بازسازی کشور مهم است.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا افزود: «سکتور بانکی در پیشرفت و بازسازی کشور بسیار نقش مهم دارد و در سکتور پیشرفت‌های به میان آمده است یک دستاورد مهم اعتماد شهروندان و بازرگانان به بانک‌ها است.»

از سویی هم، هدایت‌الله بدری سرپرست بانک مرکزی در این نشست نیز می‌افزاید که در بیش از دو سال گذشته آنان توانسته‌اند که چالش‌های بانکی را حل بسازند و سقف برداشت پول را نیز بیش‌تر بسازند.

به گفته‌ی آقای بدری، پس از رویکار آمدن امارت اسلامی در کشور نظام بانکی نیز با محدودیت‌های روبرو شد.

سرپرست بانک مرکزی گفت: «سکتور بانکی با سقوط روبه‌رو شده بود به نصرت الله پاک رهبری بانک مرکزی توانست به گونه مدبرانه مدیریت کند نه این‌که مشکلات زیاد نشد بل‌که در سکتور بانکی پیشرفت‌های هم وجود داشت.»

در این نشست همچنان از سهامداران بانک‌ها نیز خواسته شده تا به افغانستان آمده و از نزدیک بانک‌های شان را مدیریت کنند.

محمد ناصر آخند سرپرست وزارت مالیه ‌اطمینان می‌دهد که مشکلات مشتریان بانک‌ها را برطرف می‌سازند.

سرپرست وزارت مالیه در این باره گفت: «وعده می‌دهیم که مشکلات را حل می‌کنیم مثل که تا حال حل کردیم و از شما هم می‌خواهیم آنانی که سهم‌دار هستند و کار می‌کنند تشکر می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم که در سهم‌داری بانکی شان متوجه باشند.»

پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی، بانک‌های افغانستان با محدودیت روبه‌رو شده است و بازرگانان در انتقال پول به بیرون از کشور با چالش روبه‌رو اند. ‌

عبدالغنی برادر: شماری از بانک‌ها در کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند

آقای برادر در دومین نشست رهبری شورای عالی اقتصاد، کمیته ثبات مالی و سهمداران بانک‌های مجوز، تاکید می‌ورزد که نقش بانک‌ها در رشد و بازسازی کشور مهم است.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا می‌گوید که در حال حاضر شماری از بانک‌ها در کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند.

آقای برادر در دومین نشست رهبری شورای عالی اقتصاد، کمیته ثبات مالی و سهمداران بانک‌های مجوز، تاکید می‌ورزد که نقش بانک‌ها در رشد و بازسازی کشور مهم است.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا افزود: «سکتور بانکی در پیشرفت و بازسازی کشور بسیار نقش مهم دارد و در سکتور پیشرفت‌های به میان آمده است یک دستاورد مهم اعتماد شهروندان و بازرگانان به بانک‌ها است.»

از سویی هم، هدایت‌الله بدری سرپرست بانک مرکزی در این نشست نیز می‌افزاید که در بیش از دو سال گذشته آنان توانسته‌اند که چالش‌های بانکی را حل بسازند و سقف برداشت پول را نیز بیش‌تر بسازند.

به گفته‌ی آقای بدری، پس از رویکار آمدن امارت اسلامی در کشور نظام بانکی نیز با محدودیت‌های روبرو شد.

سرپرست بانک مرکزی گفت: «سکتور بانکی با سقوط روبه‌رو شده بود به نصرت الله پاک رهبری بانک مرکزی توانست به گونه مدبرانه مدیریت کند نه این‌که مشکلات زیاد نشد بل‌که در سکتور بانکی پیشرفت‌های هم وجود داشت.»

در این نشست همچنان از سهامداران بانک‌ها نیز خواسته شده تا به افغانستان آمده و از نزدیک بانک‌های شان را مدیریت کنند.

محمد ناصر آخند سرپرست وزارت مالیه ‌اطمینان می‌دهد که مشکلات مشتریان بانک‌ها را برطرف می‌سازند.

سرپرست وزارت مالیه در این باره گفت: «وعده می‌دهیم که مشکلات را حل می‌کنیم مثل که تا حال حل کردیم و از شما هم می‌خواهیم آنانی که سهم‌دار هستند و کار می‌کنند تشکر می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم که در سهم‌داری بانکی شان متوجه باشند.»

پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی، بانک‌های افغانستان با محدودیت روبه‌رو شده است و بازرگانان در انتقال پول به بیرون از کشور با چالش روبه‌رو اند. ‌

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره