تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفت تن در انفجار یک موتر بمب در کابل جان باختند

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله روز چهارشنبه (۲۲ عقرب) می‌گوید که هفت تن در نتیجۀ یک انفجار موتر بمب در شهر کابل جان باختند و ده تن دیگر، زخم برداشته اند.

آقای رحیمی افزود که این انفجار درمنطقۀ تانک قسیم مربوط جادۀ قصبه در مربوطات حوزۀ پانزده‎هم شهر کابل رخ داده‌‎است.

به گفتۀ آقای رحیمی این انفجار توسط یک موتر تونس بم گذاری شده بریک موتر لند کروز مربوط به شرکت امنیتی خارجی به نام " گاردا ورلد" رخ داده است.

آقای رحیمی گفته است که دراین رویداد هفت غیرنظامی جان باخته اند وده تن دیگر به شمول چهار نگهبان خارجی مربوط به این شرکت امنیتی زخم برداشته اند.

او تأکید کرد که بررسی‌ها دربارۀ این رویداد، جریان دارد.

او می‌‎افزاید که این انفجار دور تر ازمحوطه وزارت امور داخله رخ داده است.

قربانیان این رویداد با امبولانس ها به شفاخانه ها انتقال یافتند.

هرچند وزارت داخله جان باختن یک کودک را دراین رویداد نیز تایید می‌کند، اما یک یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز ازجان باختن پنج کودک خبر داده است.

درنزدیک محل رویداد معینیت مبارزه با مواد مخدر، مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری وچندین نهاد خارجی نیز استند.

هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این حمله را، به عهده نگرفته‌است.

رییس جمهور غنی نیز این حمله را نکوهش کرده است و آنرا عمل غیرانسانی گفته است.

هفت تن در انفجار یک موتر بمب در کابل جان باختند

آقای رحیمی افزود که این انفجار دور تر ازمحوطۀ وزارت امور داخله، رخ داده‌است.

تصویر بندانگشتی

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله روز چهارشنبه (۲۲ عقرب) می‌گوید که هفت تن در نتیجۀ یک انفجار موتر بمب در شهر کابل جان باختند و ده تن دیگر، زخم برداشته اند.

آقای رحیمی افزود که این انفجار درمنطقۀ تانک قسیم مربوط جادۀ قصبه در مربوطات حوزۀ پانزده‎هم شهر کابل رخ داده‌‎است.

به گفتۀ آقای رحیمی این انفجار توسط یک موتر تونس بم گذاری شده بریک موتر لند کروز مربوط به شرکت امنیتی خارجی به نام " گاردا ورلد" رخ داده است.

آقای رحیمی گفته است که دراین رویداد هفت غیرنظامی جان باخته اند وده تن دیگر به شمول چهار نگهبان خارجی مربوط به این شرکت امنیتی زخم برداشته اند.

او تأکید کرد که بررسی‌ها دربارۀ این رویداد، جریان دارد.

او می‌‎افزاید که این انفجار دور تر ازمحوطه وزارت امور داخله رخ داده است.

قربانیان این رویداد با امبولانس ها به شفاخانه ها انتقال یافتند.

هرچند وزارت داخله جان باختن یک کودک را دراین رویداد نیز تایید می‌کند، اما یک یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز ازجان باختن پنج کودک خبر داده است.

درنزدیک محل رویداد معینیت مبارزه با مواد مخدر، مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری وچندین نهاد خارجی نیز استند.

هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این حمله را، به عهده نگرفته‌است.

رییس جمهور غنی نیز این حمله را نکوهش کرده است و آنرا عمل غیرانسانی گفته است.

هم‌رسانی کنید