Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی جدید بلخ: با فساد مبارزه و امنیت را تأمین خواهم کرد

محمداسحاق رهگذر که به تازه‌گی به حیث والی بلخ تعیین شده است، می‌گوید که تأمین امنیت و مبارزه با فساداداری، در اولویت کاری‌اش قرار دارند.

آقای رهگذر که امروز در مراسم آغاز سال آموزشی در بلخ سخن می زد، هشدار داد به صورت جدی با فساد پیشه گان مبارزه خواهد کرد و نیز هیچ واسطه یی را نخواهد پذیرفت.

وی افزود: «در برنامه اول ما تأمین امنیت است که نسبت به همه چیز برای ما مهم تر است؛ اگر امنیت نبود، هیچ چیز نداریم، در سه ماه گذشته مشکلاتی در این راستا داشتیم.»

والی جدید بلخ، از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهد که فرزندان شان را به مکتب بفرستند و مانع آموزش آنان نشوند. 

بربنیاد اطلاعات مسؤولان معارف بلخ، در این ولایت بیش از۶۰۰مکتب وجود دارند که ۹۸ درصد این مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان باز است.

صبغت‌الله مستقیم، سرپرست ریاست معارف بلخ دراین باره می گوید: «دو درصد مکتب ها در مناطق نا امن چون زارع و البرز گاه گاهی مسدود می شود؛ موقتی است.»

این در حالی است که زنگ آغاز سال آموزشی ۱۳۹۷ امروز به گونۀ رسمی از سوی رییس جمهور غنی در کابل نیز نواخته شد.

دانش‌آموزان در بلخ هرچند از شروع سال جدید آموزشی خرسند استند، اما کمبود کتاب‌های آموزشی را بزرگ‌ترین مشکل‌شان می‌دانند.

این دانش‌آموزان امیدوار استند که در سال جدید آموزشی، کمبود کتاب‌های درسی از میان برداشته شود تا آن ها بتوانند به گونه معیاری آموزش شان را پیش ببرند.  

والی جدید بلخ: با فساد مبارزه و امنیت را تأمین خواهم کرد

والی جدید بلخ، امروز با نواختن زنگ، سال آموزشی ۱۳۹۷ را به گونۀ رسمی در این ولایت آغاز کرد.

تصویر بندانگشتی

محمداسحاق رهگذر که به تازه‌گی به حیث والی بلخ تعیین شده است، می‌گوید که تأمین امنیت و مبارزه با فساداداری، در اولویت کاری‌اش قرار دارند.

آقای رهگذر که امروز در مراسم آغاز سال آموزشی در بلخ سخن می زد، هشدار داد به صورت جدی با فساد پیشه گان مبارزه خواهد کرد و نیز هیچ واسطه یی را نخواهد پذیرفت.

وی افزود: «در برنامه اول ما تأمین امنیت است که نسبت به همه چیز برای ما مهم تر است؛ اگر امنیت نبود، هیچ چیز نداریم، در سه ماه گذشته مشکلاتی در این راستا داشتیم.»

والی جدید بلخ، از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهد که فرزندان شان را به مکتب بفرستند و مانع آموزش آنان نشوند. 

بربنیاد اطلاعات مسؤولان معارف بلخ، در این ولایت بیش از۶۰۰مکتب وجود دارند که ۹۸ درصد این مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان باز است.

صبغت‌الله مستقیم، سرپرست ریاست معارف بلخ دراین باره می گوید: «دو درصد مکتب ها در مناطق نا امن چون زارع و البرز گاه گاهی مسدود می شود؛ موقتی است.»

این در حالی است که زنگ آغاز سال آموزشی ۱۳۹۷ امروز به گونۀ رسمی از سوی رییس جمهور غنی در کابل نیز نواخته شد.

دانش‌آموزان در بلخ هرچند از شروع سال جدید آموزشی خرسند استند، اما کمبود کتاب‌های آموزشی را بزرگ‌ترین مشکل‌شان می‌دانند.

این دانش‌آموزان امیدوار استند که در سال جدید آموزشی، کمبود کتاب‌های درسی از میان برداشته شود تا آن ها بتوانند به گونه معیاری آموزش شان را پیش ببرند.  

هم‌رسانی کنید