Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها در بارۀ آزادی ملابرادر از زندان در پاکستان

ملاغنی برادر، از بنیان‌گذاران گروۀ طالبان و نیز معاون ملا محمدعمر، رهبر پیشین این گروه پس از هشت سال زندان از یک زندان حکومت پاکستان در اسلام آباد رها شده است و اکنون با خانواده‌اش در شهر کراچی پاکستان پیوسته است.

آزادی این عضو گروه طالبان، در بحبوحۀ گفت‌وگوهای صلح با این گروه، اکنون با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شده است.

برخی از اعضای پیشین گروۀ طالبان به آزادی ملابرادر از زندان، خوشبین استند و آن را از خواست‌های همیشگی این گروه از پاکستان می‌دانند. به باور آنان، نقش این مقام طالبان در میان اعضای این گروه هنوز برجسته است.

نظر محمد مطمین، آگاۀ سیاسی می‌گوید که آزادی این عضو گروه طالبان می‌تواند نشان دهندۀ حسن نیت ایالات امریکا و پاکستان نسبت به روند صلح باشد: «پاکستان یا در اثر فشار و یا به عنوان حسن نیت میان پاکستان و امریکا، ملابرادر را آزاد کرده است. من فکر می کنم این حسن نیست برای صلح از سوی امریکا، طالبان و کشورهای دیگر است.»

ملا برادر در اوضاعی از بند آزاد شده است که رهبری گروۀ طالبان با دیگرگونی‌های گسترده‌یی روبه‌رو شده است و نیز در صفوف جنگی این گروه تغییراتی به میان آمده است. 

با این همه، برخی دیگری از سیاست‌گران در افغانستان، نقش ملا برادر را در کاهش خشونت‌ها در افغانستان و نیز متقاعد ساختن گروۀ طالبان برای گفت گوهای صلح بی‌اثر می‌دانند.

از این میان، احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود در این باره چنین دیدگاهی دارد: «تاکنون پاکستان راضی نشده است که از استراتیژی قبلی خود دست بردارد. و آزاد ساختن او (ملابرادر) به معنای جنگ است؛ همانطور که شهادت جنرال رازق ادامۀ جنگ است، آزاد ساختن ملابرادر نیز ادامۀ جنگ است.»

حکومت و شورای عالی صلح، در این باره هنوز موقف رسمی و روشنی ندارند،اما ریاست اجراییه به ادامۀ تلاش‌های ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان خوشبین است.

امید میثم، معاون سخن‌گوی رییس اجراییه در این باره می‌افزاید: «تلاش‌هایی را که ایالات متحده دراین اواخر در دستور کارشان قرار داده است، ما امیدوار استیم تا رسیدن به نتیجه این تلاش‌ها ادامه پیدا کند.»

ملا برادر که از چهره‌های بلند پایه طالبان بود در سال ۲۰۱۱ در پاکستان بازداشت شد و در حدود هشت سال را در زندانی در اسلام آباد سپری کرد.

در همین حال، گروه طالبان با فرستادن خبرنامه‌یی، رهایی ملابردار را تأیید کرده اند.

واکنش‌ها در بارۀ آزادی ملابرادر از زندان در پاکستان

حکومت و شورای عالی صلح در بارۀ رهایی ملابرادر موقفی رسمی ندارند، اما شماری از چهره‌های سیاسی در کشور، می‌گویند که آزادی این عضو گروه طالبان برادامۀ جنگ در کشور کمک خواهد کرد نه برای رسیدن به صلح.

تصویر بندانگشتی

ملاغنی برادر، از بنیان‌گذاران گروۀ طالبان و نیز معاون ملا محمدعمر، رهبر پیشین این گروه پس از هشت سال زندان از یک زندان حکومت پاکستان در اسلام آباد رها شده است و اکنون با خانواده‌اش در شهر کراچی پاکستان پیوسته است.

آزادی این عضو گروه طالبان، در بحبوحۀ گفت‌وگوهای صلح با این گروه، اکنون با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شده است.

برخی از اعضای پیشین گروۀ طالبان به آزادی ملابرادر از زندان، خوشبین استند و آن را از خواست‌های همیشگی این گروه از پاکستان می‌دانند. به باور آنان، نقش این مقام طالبان در میان اعضای این گروه هنوز برجسته است.

نظر محمد مطمین، آگاۀ سیاسی می‌گوید که آزادی این عضو گروه طالبان می‌تواند نشان دهندۀ حسن نیت ایالات امریکا و پاکستان نسبت به روند صلح باشد: «پاکستان یا در اثر فشار و یا به عنوان حسن نیت میان پاکستان و امریکا، ملابرادر را آزاد کرده است. من فکر می کنم این حسن نیست برای صلح از سوی امریکا، طالبان و کشورهای دیگر است.»

ملا برادر در اوضاعی از بند آزاد شده است که رهبری گروۀ طالبان با دیگرگونی‌های گسترده‌یی روبه‌رو شده است و نیز در صفوف جنگی این گروه تغییراتی به میان آمده است. 

با این همه، برخی دیگری از سیاست‌گران در افغانستان، نقش ملا برادر را در کاهش خشونت‌ها در افغانستان و نیز متقاعد ساختن گروۀ طالبان برای گفت گوهای صلح بی‌اثر می‌دانند.

از این میان، احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود در این باره چنین دیدگاهی دارد: «تاکنون پاکستان راضی نشده است که از استراتیژی قبلی خود دست بردارد. و آزاد ساختن او (ملابرادر) به معنای جنگ است؛ همانطور که شهادت جنرال رازق ادامۀ جنگ است، آزاد ساختن ملابرادر نیز ادامۀ جنگ است.»

حکومت و شورای عالی صلح، در این باره هنوز موقف رسمی و روشنی ندارند،اما ریاست اجراییه به ادامۀ تلاش‌های ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان خوشبین است.

امید میثم، معاون سخن‌گوی رییس اجراییه در این باره می‌افزاید: «تلاش‌هایی را که ایالات متحده دراین اواخر در دستور کارشان قرار داده است، ما امیدوار استیم تا رسیدن به نتیجه این تلاش‌ها ادامه پیدا کند.»

ملا برادر که از چهره‌های بلند پایه طالبان بود در سال ۲۰۱۱ در پاکستان بازداشت شد و در حدود هشت سال را در زندانی در اسلام آباد سپری کرد.

در همین حال، گروه طالبان با فرستادن خبرنامه‌یی، رهایی ملابردار را تأیید کرده اند.

هم‌رسانی کنید