تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

'اعضای هیئت طالبان در نشست مسکو شامل تحریم‌های سازمان ملل استند'

نشست دو روزۀ مسکو در بارۀ صلح افغانستان که به روزهای شانزدهم و هفدهم همین ماه برگزار شد و در آن ده نمایندۀ طالبان و شماری از سیاسیون افغانستان شرکت کردند، با واکنش‌های گوناگون روبه‌رو شده‌است.

از این میان، وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید که شماری از اعضای گروه طالبان مشمول شیرمحمد عباس ستانکزی، رییس هیئت طالبان در نشست مسکو، در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند.

صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه می‌گوید که این شمار از اعضای گروه طالبان اجازه ندارند آزادانه به کشورها سفر کنند، اما اکنون آنان به بی هیچ مانعی به روسیه رفتند و در نشست با سیاسیون شرکت کردند.

آقای احمدی افزود: «این‌ها حق سفر آزادانه را ندارند و در بسیاری از کشورها، همین حالا هم در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. اعضای مانند ستانکزی و یارانش که به روسیه سفر کردند، زیر تحریم سازمان ملل قرار دارد.»

این در حالی است که اندکی پس از پایان نشست مسکو، نظیف الله سالارزی، معاون نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل تأیید کرد که افغانستان از سفر اعضای تحریم شده طالبان به مسکو با اجازه روسیه، به سازمان ملل متحد شکایت کرده‌است.

اکنون این موضوع را وزارت خارجه نیز تأیید می‌کند: «به کمیتۀ ۱۹۸۸شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع سفر اعضای گروه طالبان به مسکو که زیر تحریم قرار دارند را یاد آور شدیم.»

طالبان در واکنش به شکایت افغانستان به سازمان ملل، می‌گویند که این اقدام ارادۀ ضد صلح ادارۀ کابل را نشان می‌دهد و کسانی که به نماینده‌گی از طالبان به مسکو رفتند شامل فهرست سیاه سازمان ملل نیستند.

اما، گزارش‌های وجود دارند که در نشست مسکو چهار عضو تحریم شده طالبان شرکت کرده بودند.

از سوی دیگر، روسیه خروج نیروهای امریکایی را گامی برای آغاز گفت وگوهای صلح افغانستان می‌داند و خواهان عملی شدن توافقات به میان آمده میان زلمی خلیل‌زاد و طالبان، در دوحه است.

ماریا زاراخووا، سخن‌گوی وزارت خارجه روسیه در این باره می‌گوید: «نماینده‌گان طالبان و سیاسیون، چشم انداز بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان بحث کردند و گفتند که توجه واشنگتن به خروج نیروهایش از افغانستان باعث خواهد شد تا جامعۀ افغانستان آماده این شود که مشکلات موجود را خود حل بسازد در این بحث‌ها بار دیگر تأکید شد که بدون درنظر گرفتن منافع تمامی طرف‌ها رسیدن به یک صلح واقعی دشوار خواهد بود.»

حکومت که به نشست مسکو دعوت نشده بود، نشست مسکو را گفت وگوهای صلح نه، بل یک بحث سیاسی و علمی در بارۀ صلح می‌داند. ریاست جمهوری می‌گوید که اعلامیه نشست مسکو در بارۀ صلح افغانستان نتیجه اجرایی ندارد.

افغانستان

'اعضای هیئت طالبان در نشست مسکو شامل تحریم‌های سازمان ملل استند'

وزارت خارجۀ می‌گوید که شماری از اعضای طالبان مشمول عباس ستانکزی، رییس هیئت طالبان درنشست مسکو، درفهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند.

تصویر بندانگشتی

نشست دو روزۀ مسکو در بارۀ صلح افغانستان که به روزهای شانزدهم و هفدهم همین ماه برگزار شد و در آن ده نمایندۀ طالبان و شماری از سیاسیون افغانستان شرکت کردند، با واکنش‌های گوناگون روبه‌رو شده‌است.

از این میان، وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید که شماری از اعضای گروه طالبان مشمول شیرمحمد عباس ستانکزی، رییس هیئت طالبان در نشست مسکو، در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند.

صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه می‌گوید که این شمار از اعضای گروه طالبان اجازه ندارند آزادانه به کشورها سفر کنند، اما اکنون آنان به بی هیچ مانعی به روسیه رفتند و در نشست با سیاسیون شرکت کردند.

آقای احمدی افزود: «این‌ها حق سفر آزادانه را ندارند و در بسیاری از کشورها، همین حالا هم در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. اعضای مانند ستانکزی و یارانش که به روسیه سفر کردند، زیر تحریم سازمان ملل قرار دارد.»

این در حالی است که اندکی پس از پایان نشست مسکو، نظیف الله سالارزی، معاون نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل تأیید کرد که افغانستان از سفر اعضای تحریم شده طالبان به مسکو با اجازه روسیه، به سازمان ملل متحد شکایت کرده‌است.

اکنون این موضوع را وزارت خارجه نیز تأیید می‌کند: «به کمیتۀ ۱۹۸۸شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع سفر اعضای گروه طالبان به مسکو که زیر تحریم قرار دارند را یاد آور شدیم.»

طالبان در واکنش به شکایت افغانستان به سازمان ملل، می‌گویند که این اقدام ارادۀ ضد صلح ادارۀ کابل را نشان می‌دهد و کسانی که به نماینده‌گی از طالبان به مسکو رفتند شامل فهرست سیاه سازمان ملل نیستند.

اما، گزارش‌های وجود دارند که در نشست مسکو چهار عضو تحریم شده طالبان شرکت کرده بودند.

از سوی دیگر، روسیه خروج نیروهای امریکایی را گامی برای آغاز گفت وگوهای صلح افغانستان می‌داند و خواهان عملی شدن توافقات به میان آمده میان زلمی خلیل‌زاد و طالبان، در دوحه است.

ماریا زاراخووا، سخن‌گوی وزارت خارجه روسیه در این باره می‌گوید: «نماینده‌گان طالبان و سیاسیون، چشم انداز بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان بحث کردند و گفتند که توجه واشنگتن به خروج نیروهایش از افغانستان باعث خواهد شد تا جامعۀ افغانستان آماده این شود که مشکلات موجود را خود حل بسازد در این بحث‌ها بار دیگر تأکید شد که بدون درنظر گرفتن منافع تمامی طرف‌ها رسیدن به یک صلح واقعی دشوار خواهد بود.»

حکومت که به نشست مسکو دعوت نشده بود، نشست مسکو را گفت وگوهای صلح نه، بل یک بحث سیاسی و علمی در بارۀ صلح می‌داند. ریاست جمهوری می‌گوید که اعلامیه نشست مسکو در بارۀ صلح افغانستان نتیجه اجرایی ندارد.

هم‌رسانی کنید