تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزارت صحت: چهل‌هزار تن در افغانستان مبتلا به بیماری سرطان استند

وزارت صحت عامه، می‌گوید که چهل‌هزار تن در سراسر کشور به بیماری‌های سرطانی به ویژه سرطان پستان مبتلا استند.

مسؤولان در این وزارت، می‌گوید که تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از سه‌هزار زن در افغانستان سرطان پستان گرفتار بودند که ۱۷۰۰تن آنان جان باختند.

سطح پایین آگاهی، دست‌رسی محدود به خدمات بهداشتی، فراهم نبودن زمینه‌های درمان بهتر، از علت‌های اصلی افزایش شمار بیماران سرطانی در کشور گفته می‌شوند.

وزارت صحت عامه، به همین دلیل امروز (یک‌شنبه، ۲۶ جوزا) نخستین دور آگاهی‌دهی مبارزه با سرطان پستان را با حضور پزشکان ۳۴ ولایت در کابل، آغاز کرد.

بی بی مایان، یکی از زنانی است که به سرطان پستان مبتلا است. او اکنون در شفاخانۀ جمهوریت در کابل بستری است. این زن، می‌گوید که در سال‌های گذشته ناگزیر بود برای درمان به بیرون از کشور برود، اما اکنون تا اندازه‌یی سهولت‌های درمان وی در کشور فراهم شده‌است: «چند بار رفتم پاکستان، مرا دوا دادند و تومور سرطانی که داشتم بسیار کلان بود. حالا کوچک شده‌است.»

شیلا، بانوی دیگری است که به سرطان پستان گرفتار است: «به شفاخانۀ جمهوریت آمدم و تداوی مه شد. از پزشکان پرسیدم که تومور را می‌کشید؟ گفتند نه سینه را می برداریم.»

شفاخانه جمهوریت، نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی را چهار سال یپش ایجاد کرد. این مرکز، با تنها شصت وپنج بستر ظرفیت رسیده‌گی به شمار روز افزون مراجعه کننده‌گان را ندارد.

عبدالمنان داوری، داکتر شفاخانۀ جمهوریت اظهار داشت: «به زنان این را می‌گویم که سینۀ خودرا خودتان معاینه کنید؛ هر ماه یک بار معاینه کنید که اگر غده‌یی یا چیزی دیگری بود به مرکز ما مراجعه کنند و تداوی شوند.»

افغانستان

وزارت صحت: چهل‌هزار تن در افغانستان مبتلا به بیماری سرطان استند

مسؤولان در این وزارت، می‌گوید که تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از سه‌هزار زن در افغانستان سرطان پستان گرفتار بودند که ۱۷۰۰تن آنان جان باختند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه، می‌گوید که چهل‌هزار تن در سراسر کشور به بیماری‌های سرطانی به ویژه سرطان پستان مبتلا استند.

مسؤولان در این وزارت، می‌گوید که تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از سه‌هزار زن در افغانستان سرطان پستان گرفتار بودند که ۱۷۰۰تن آنان جان باختند.

سطح پایین آگاهی، دست‌رسی محدود به خدمات بهداشتی، فراهم نبودن زمینه‌های درمان بهتر، از علت‌های اصلی افزایش شمار بیماران سرطانی در کشور گفته می‌شوند.

وزارت صحت عامه، به همین دلیل امروز (یک‌شنبه، ۲۶ جوزا) نخستین دور آگاهی‌دهی مبارزه با سرطان پستان را با حضور پزشکان ۳۴ ولایت در کابل، آغاز کرد.

بی بی مایان، یکی از زنانی است که به سرطان پستان مبتلا است. او اکنون در شفاخانۀ جمهوریت در کابل بستری است. این زن، می‌گوید که در سال‌های گذشته ناگزیر بود برای درمان به بیرون از کشور برود، اما اکنون تا اندازه‌یی سهولت‌های درمان وی در کشور فراهم شده‌است: «چند بار رفتم پاکستان، مرا دوا دادند و تومور سرطانی که داشتم بسیار کلان بود. حالا کوچک شده‌است.»

شیلا، بانوی دیگری است که به سرطان پستان گرفتار است: «به شفاخانۀ جمهوریت آمدم و تداوی مه شد. از پزشکان پرسیدم که تومور را می‌کشید؟ گفتند نه سینه را می برداریم.»

شفاخانه جمهوریت، نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی را چهار سال یپش ایجاد کرد. این مرکز، با تنها شصت وپنج بستر ظرفیت رسیده‌گی به شمار روز افزون مراجعه کننده‌گان را ندارد.

عبدالمنان داوری، داکتر شفاخانۀ جمهوریت اظهار داشت: «به زنان این را می‌گویم که سینۀ خودرا خودتان معاینه کنید؛ هر ماه یک بار معاینه کنید که اگر غده‌یی یا چیزی دیگری بود به مرکز ما مراجعه کنند و تداوی شوند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره