Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار غنی با وزیر خارجه امریکا دربارۀ وضعیت سیاسی

رییس‌جمهور غنی روز دوشنبه (۴ حمل) با مایک پومپئو، وزیر خارجه امریکا دیدار کرد و دربارۀ اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و نیز روند صلح، بحث و گفتگو کرد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که در این دیدار، دو طرف «در رابطه به پروسۀ صلح، اقدامات بعدی درین روند، اجماع منطقوی به خاطر صلح افغانستان، و همچنان وضعیت امنیتی و سیاسی جاری در کشور» گفتگو کردند.

انتظار می رود آقای پومپئو با عبدالله عبدالله از بهر حل اختلاف‌ها میان دوطرف و نیز دربارۀ روند صلح، گفتگو کند.

امریکا با تأکید بر حل اختلاف ها میان آقای غنی و آقای عبدالله هشدار داده است که حکومت‌های موازی به سود افغانستان نیست.

تنش‌های سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله پس از آن بالا گرفتند که کمیسیون انتخابات آقای غنی را برنده انتخابات ریاست‌ جمهوری اعلام کرد.

اما عبدالله عبدالله آن را نپذیرفت و‌ حکومت خودش را اعلام کرد و تحلیف یاد کرد.

زلمی خلیل ‌زاد، فرستاده ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز پیش از این از رهبران سیاسی افغانستان خواسته ‌است که در ایجاد یک حکومت همه ‌شمول، به توافق برسند.

دیدار غنی با وزیر خارجه امریکا دربارۀ وضعیت سیاسی

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی روز دوشنبه (۴ حمل) با مایک پومپئو، وزیر خارجه امریکا دیدار کرد و دربارۀ اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و نیز روند صلح، بحث و گفتگو کرد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که در این دیدار، دو طرف «در رابطه به پروسۀ صلح، اقدامات بعدی درین روند، اجماع منطقوی به خاطر صلح افغانستان، و همچنان وضعیت امنیتی و سیاسی جاری در کشور» گفتگو کردند.

انتظار می رود آقای پومپئو با عبدالله عبدالله از بهر حل اختلاف‌ها میان دوطرف و نیز دربارۀ روند صلح، گفتگو کند.

امریکا با تأکید بر حل اختلاف ها میان آقای غنی و آقای عبدالله هشدار داده است که حکومت‌های موازی به سود افغانستان نیست.

تنش‌های سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله پس از آن بالا گرفتند که کمیسیون انتخابات آقای غنی را برنده انتخابات ریاست‌ جمهوری اعلام کرد.

اما عبدالله عبدالله آن را نپذیرفت و‌ حکومت خودش را اعلام کرد و تحلیف یاد کرد.

زلمی خلیل ‌زاد، فرستاده ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز پیش از این از رهبران سیاسی افغانستان خواسته ‌است که در ایجاد یک حکومت همه ‌شمول، به توافق برسند.

هم‌رسانی کنید