Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ولسوال نام‌نهاد طالبان برای کلکان در شهرکابل بازداشت شد

ریاست امنیت ملی امروز دوشنبه (۲۵سنبله) دریک خبرنامه گفته است که سردار محمد، ولسوال نام‌نهاد گروۀ طالبان برای ولسوالی کلکان ولایت کابل، دریک عملیات نیروهای ویژه این ریاست از مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل با سه تن از همراهانش بازداشت شده است.

ریاست امنیت ملی در یک خبرنامه گفت که «سردار محمد مشهور به ملا سردار با سه تن از همراهانش بنام‌های شیرپادشاه، ملک و حسیب الله که بدستور گروۀ طالبان در فعالیت‌های تخریبی هراس‌افگنی پرتاب راکت بر میدان هوایی بگرام قطاع الطریقی، آزار و اذیت مردم، جمع آوری جزیه بزور سهم داشتند.»

در خبرنامه همچنان آمده است که ملاسردار بعد از این که چندین سال به عنوان ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل ایفای وظیفه نموده بود به پشاور خواسته شد که بعد از هدایت جهت تشدید حملات هراس‌افگنی به دستور رهبری گروه طالبان بصفت ولسوال نام‌نهاد ولسوالی کلکان تعیین و دو باره به کابل فرستاده شد.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

ولسوال نام‌نهاد طالبان برای کلکان در شهرکابل بازداشت شد

امنیت ملی می‌گوید که سردار محمد مشهور به «ملا سردار» با سه تن از همراهانش مسوول فعالیت‌های هراس‌افگنانه در این ولسوالی بودند.

Thumbnail

ریاست امنیت ملی امروز دوشنبه (۲۵سنبله) دریک خبرنامه گفته است که سردار محمد، ولسوال نام‌نهاد گروۀ طالبان برای ولسوالی کلکان ولایت کابل، دریک عملیات نیروهای ویژه این ریاست از مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل با سه تن از همراهانش بازداشت شده است.

ریاست امنیت ملی در یک خبرنامه گفت که «سردار محمد مشهور به ملا سردار با سه تن از همراهانش بنام‌های شیرپادشاه، ملک و حسیب الله که بدستور گروۀ طالبان در فعالیت‌های تخریبی هراس‌افگنی پرتاب راکت بر میدان هوایی بگرام قطاع الطریقی، آزار و اذیت مردم، جمع آوری جزیه بزور سهم داشتند.»

در خبرنامه همچنان آمده است که ملاسردار بعد از این که چندین سال به عنوان ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل ایفای وظیفه نموده بود به پشاور خواسته شد که بعد از هدایت جهت تشدید حملات هراس‌افگنی به دستور رهبری گروه طالبان بصفت ولسوال نام‌نهاد ولسوالی کلکان تعیین و دو باره به کابل فرستاده شد.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره