Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک استاد دانشگاه که مسؤول جلب و جذب داعش در کابل بود بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای ویژۀ این ریاست یک استاد دانشگاه‌ را که مسؤول جلب و جذب گروه داعش در کابل بود بازداشت کرده‌اند.

در خبرنامۀ این نهاد آمده است که این عضو گروه داعش، ابوعبیدالله متوکل نام دارد و خطیب مسجد شیخ محمدی‌ها نیز بوده‌است. به گفتۀ ریاست‌ امنیت ملی، ابوعبیدالله از مربوطات ناحیۀ پنجم شهرکابل باداشت شده‌است. 

ریاست امنیت ملی می‌گوید که این فرد، صدها جوان «تحصیل کرده» را به گروه داعش جذب کرده و آنان را به ولایت ننگرهار فرستاده است.

در خبرنامۀ ریاست امنیت ملی هم‌چنان آمده است که شانزده تن از شاگردان ابوعبیدالله نیز به جرم فعالیت‌های هراس‌افگنی در شهر کابل بازداشت شده‌اند.

ریاست امنیت ملی می‌افزاید که احمدالله، پسر ابوعبیدالله متوکل نیز در ماه ثور امسال به عضویت گروه داعش درآمده است و اکنون در کتیبۀ اشپال در ولایت ننگرهار مصروف فعالیت‌‎های «تخریبی و تروریستی» است.

بربنیاد این خبرنامه، متوکل اعتراف کرده است که اسدالله برادرزادۀ او نیز عضویت گروه داعش را داشت و دوماه پیش در شهرکابل دست به حملۀ انتحاری زده است.

یک استاد دانشگاه که مسؤول جلب و جذب داعش در کابل بود بازداشت شد

ریاست امنیت ملی می‌گوید که این فرد، صدها جوان «تحصیل کرده» را به گروه داعش جذب کرده و آنان را به ولایت ننگرهار فرستاده است.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای ویژۀ این ریاست یک استاد دانشگاه‌ را که مسؤول جلب و جذب گروه داعش در کابل بود بازداشت کرده‌اند.

در خبرنامۀ این نهاد آمده است که این عضو گروه داعش، ابوعبیدالله متوکل نام دارد و خطیب مسجد شیخ محمدی‌ها نیز بوده‌است. به گفتۀ ریاست‌ امنیت ملی، ابوعبیدالله از مربوطات ناحیۀ پنجم شهرکابل باداشت شده‌است. 

ریاست امنیت ملی می‌گوید که این فرد، صدها جوان «تحصیل کرده» را به گروه داعش جذب کرده و آنان را به ولایت ننگرهار فرستاده است.

در خبرنامۀ ریاست امنیت ملی هم‌چنان آمده است که شانزده تن از شاگردان ابوعبیدالله نیز به جرم فعالیت‌های هراس‌افگنی در شهر کابل بازداشت شده‌اند.

ریاست امنیت ملی می‌افزاید که احمدالله، پسر ابوعبیدالله متوکل نیز در ماه ثور امسال به عضویت گروه داعش درآمده است و اکنون در کتیبۀ اشپال در ولایت ننگرهار مصروف فعالیت‌‎های «تخریبی و تروریستی» است.

بربنیاد این خبرنامه، متوکل اعتراف کرده است که اسدالله برادرزادۀ او نیز عضویت گروه داعش را داشت و دوماه پیش در شهرکابل دست به حملۀ انتحاری زده است.

هم‌رسانی کنید