Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پشتیبانی سازمان ملل از اقدام عالمان دین برای صلح

تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد می‌گوید حمله بر نشست عالمان دین که به صورت مسالمت آمیز در کابل برای صدور قطعنامۀ مشترک که به داشتن افغانستان مصئون تر و امن تر کمک خواهد کرد، کاملا غیر قابل قبول است.

او در یک خبرنامه گفت: «من از این حمله خشمگین شدم و آن را تقبیح می‌کنم. من به خشم خود در برابر گروه‌های افراطی که در جستجوی تخریب تلاش‌های صلح اند، ادامه می‌دهم.»

او در ادامه گفت: «انجام این اعمال ممکن است جرم جنگی محسوب شود و کسانی که مسوول انجام چنین حملاتی هستند باید به عدالت کشانیده شوند و پاسخگو باشند.»

در خبرنامه آمده است که سازمان ملل متحد به همبستگی با تمام افغان‌ها ادامه می‌دهد.

آقای یاماموتو گفت که به نماینده‌گی از سازمان ملل متحد در افغانستان با خانواده‌های قربانیان حمله روز دوشنبه ابراز همدردی کرده و برای زخمیان این رویداد شفای عاجل آرزو می‌کند.

پشتیبانی سازمان ملل از اقدام عالمان دین برای صلح

نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که این سازمان به همبستگی با تمام افغان‌ها ادامه می‌دهد.

Thumbnail

تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد می‌گوید حمله بر نشست عالمان دین که به صورت مسالمت آمیز در کابل برای صدور قطعنامۀ مشترک که به داشتن افغانستان مصئون تر و امن تر کمک خواهد کرد، کاملا غیر قابل قبول است.

او در یک خبرنامه گفت: «من از این حمله خشمگین شدم و آن را تقبیح می‌کنم. من به خشم خود در برابر گروه‌های افراطی که در جستجوی تخریب تلاش‌های صلح اند، ادامه می‌دهم.»

او در ادامه گفت: «انجام این اعمال ممکن است جرم جنگی محسوب شود و کسانی که مسوول انجام چنین حملاتی هستند باید به عدالت کشانیده شوند و پاسخگو باشند.»

در خبرنامه آمده است که سازمان ملل متحد به همبستگی با تمام افغان‌ها ادامه می‌دهد.

آقای یاماموتو گفت که به نماینده‌گی از سازمان ملل متحد در افغانستان با خانواده‌های قربانیان حمله روز دوشنبه ابراز همدردی کرده و برای زخمیان این رویداد شفای عاجل آرزو می‌کند.

هم‌رسانی کنید