تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پشتیبانی هند و ازبیکستان از تلاش‌های صلح در افغانستان

هند و از بیکستان پشتیبانی شان را ازتلاش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان اعلام کردند. در اعلامیه‌ای که پس ازدیدار رییس جمهور ازبیکستان با نخست وزیرهند پخش شده است آمده است که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و نیاز است تا کشورهای منطقه یک راه حل سیاسی به این جنگ پیدا کنند.

دراعلامیه آمده است که صلح وثبات هنگامی در منطقه برقرار خواهد شد که افغانستان به ثبات پایدار دست یابد.

شوکت میرضیایوف رییس جمهورازبیکستان پس ازدیدار با نرندرا مودی نخست وزیرهند دردهلی نو اعلام کرد که این کشورها  ازادامه جنگ درافغانستان آسیب می بنند ونیاز است تا برای پایان دادن به این جنگ راه حل سیاسی پیدا شود.

شوکت میرضیایوف رییس جمهور ازبیکستان گفت: «ما توجه بسیار جدی ودقیق را به مشکل برخاسته ازادامه جنگ به  افغانستان داشتیم.این یک موضع گیری مشترک ما است که جنگ  افغانستان راه حل نظامی ندارد.یگانه راه برای صلح /یک گفت وگوی سیاسی میان حکومت افغانستان ومخالفان اش است.»

رییس جمهورازبیکستان هشدارمی دهد که مشکلات برخاسته ازفعالیت های هراس افگنان ومافیای مواد مخدردرافغانستان، کشورهای منطقه تهدید می شوند.

آقای میرضیایوف گفت: «دربخشی ازگفت‌وگوها ما دیدگاه‌ها را در باره گزینه‌ها از بهر هماهنگی تلاش‌های مان در کار مبارزه با هراس‌افگنی، تندروی و قاچاق مواد مخدر باهم تبادله کردیم.»

در همین حال نخست وزیرهند اعلام کرد که این کشور می‌خواهد تا میزان دادوستدد اش با ازبیکستان تا یک سال دیگر به یک میلیارد دالر برسد.

نرندرا مودی نخست وزیرهند گفت: «ما برای تجارت دوجانبه یک هدف یک میلارد دالری را تا سال ۲۰۲۰ تعیین کرده ایم.ما همچنان تصمیم گرفته ایم تا درباره این توافقنامه بازرگانی گفت وگوها را آغاز نماییم.»

هند ازبزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان به شمار می‌رود. ازبیکستان در همسایه‌گی افغانستان نیز در یکی دوسال اخیر تمایلش را برای کمک به پایان جنگ در افغانستان بیشتر ساخته است و در اوایل سال روان میلادی میزبان یک نشست جهانی در باره صلح و ثبات این کشور بود.

افغانستان

پشتیبانی هند و ازبیکستان از تلاش‌های صلح در افغانستان

رهبران هند و ازبیکستان می‌گویند که صلح و ثبات هنگامی در منطقه برقرار خواهد شد که افغانستان به ثبات پایدار دست یابد.

Thumbnail

هند و از بیکستان پشتیبانی شان را ازتلاش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان اعلام کردند. در اعلامیه‌ای که پس ازدیدار رییس جمهور ازبیکستان با نخست وزیرهند پخش شده است آمده است که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و نیاز است تا کشورهای منطقه یک راه حل سیاسی به این جنگ پیدا کنند.

دراعلامیه آمده است که صلح وثبات هنگامی در منطقه برقرار خواهد شد که افغانستان به ثبات پایدار دست یابد.

شوکت میرضیایوف رییس جمهورازبیکستان پس ازدیدار با نرندرا مودی نخست وزیرهند دردهلی نو اعلام کرد که این کشورها  ازادامه جنگ درافغانستان آسیب می بنند ونیاز است تا برای پایان دادن به این جنگ راه حل سیاسی پیدا شود.

شوکت میرضیایوف رییس جمهور ازبیکستان گفت: «ما توجه بسیار جدی ودقیق را به مشکل برخاسته ازادامه جنگ به  افغانستان داشتیم.این یک موضع گیری مشترک ما است که جنگ  افغانستان راه حل نظامی ندارد.یگانه راه برای صلح /یک گفت وگوی سیاسی میان حکومت افغانستان ومخالفان اش است.»

رییس جمهورازبیکستان هشدارمی دهد که مشکلات برخاسته ازفعالیت های هراس افگنان ومافیای مواد مخدردرافغانستان، کشورهای منطقه تهدید می شوند.

آقای میرضیایوف گفت: «دربخشی ازگفت‌وگوها ما دیدگاه‌ها را در باره گزینه‌ها از بهر هماهنگی تلاش‌های مان در کار مبارزه با هراس‌افگنی، تندروی و قاچاق مواد مخدر باهم تبادله کردیم.»

در همین حال نخست وزیرهند اعلام کرد که این کشور می‌خواهد تا میزان دادوستدد اش با ازبیکستان تا یک سال دیگر به یک میلیارد دالر برسد.

نرندرا مودی نخست وزیرهند گفت: «ما برای تجارت دوجانبه یک هدف یک میلارد دالری را تا سال ۲۰۲۰ تعیین کرده ایم.ما همچنان تصمیم گرفته ایم تا درباره این توافقنامه بازرگانی گفت وگوها را آغاز نماییم.»

هند ازبزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان به شمار می‌رود. ازبیکستان در همسایه‌گی افغانستان نیز در یکی دوسال اخیر تمایلش را برای کمک به پایان جنگ در افغانستان بیشتر ساخته است و در اوایل سال روان میلادی میزبان یک نشست جهانی در باره صلح و ثبات این کشور بود.

هم‌رسانی کنید