Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پولیس: پنج طالب در عملیات نیروهای ویژه در لوگر کشته شدند

پولیس لوگر در یک خبرنامه ادعا می‌کند که در یک عملیات نیروهای ویژه پولیس در ولسوالی برکی برک این ولایت پنج طالب کشته شدند. 

در این خبرنامه آمده است که این عملیات در قریه "شنه قلعه" ولسوالی برکی برک راه اندازی شده که در نتیجۀ آن مقداری از جنگ افزار طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. 

پولیس لوگر در باره تلفات نیروهای امنیتی در این عملیات، چیزی نگفته است. 

تاکنون طالبان نیز در این باره به رسانه ها چیزی نگفته اند.

پولیس: پنج طالب در عملیات نیروهای ویژه در لوگر کشته شدند

پولیس لوگر می‌گویند که در این عملیات مقداری از جنگ افزارهای طالبان را نیز به دست آورده است.

Thumbnail

پولیس لوگر در یک خبرنامه ادعا می‌کند که در یک عملیات نیروهای ویژه پولیس در ولسوالی برکی برک این ولایت پنج طالب کشته شدند. 

در این خبرنامه آمده است که این عملیات در قریه "شنه قلعه" ولسوالی برکی برک راه اندازی شده که در نتیجۀ آن مقداری از جنگ افزار طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. 

پولیس لوگر در باره تلفات نیروهای امنیتی در این عملیات، چیزی نگفته است. 

تاکنون طالبان نیز در این باره به رسانه ها چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید